""

Historie

Bachelorgrad i Bodø

​​

Det blir ikke opptak til dette studieprogrammet høsten 2022

Bachelor i historie gir kunnskap om økonomisk, sosial og politisk utvikling for å øke forståelsen for menneskenes situasjon i fortid og nåtid. Perspektivet er globalt, men studiet har et særlig fokus på det nordlige Norge og på menneskene i Arktis.

Gjennom pensum og undervisning i historisk metode skal studentene blant annet lære prinsipper for kildekritikk og øves i evnen til kritisk analyse av historiske kilder. Studiet bidrar til å utvikle en reflektert og kritisk holdning til samfunnsmessige problemer.

Med unntak av det innledende dannelsessemesteret, legges undervisningen opp slik at den kan følges både på campus og av fjernstudenter. Hovedspråket er norsk, men i noen kurs vil undervisningen og litteraturen være på engelsk.

Bachelor i historie er et treårig studieprogram hvor halvparten av studiet består av historiske emner. De øvrige emnene som skal inngå i graden kan du velge selv eller i samråd med en studieveileder.

Beskrivelse av studiet

Bachelor i historie gir kunnskap om økonomisk, sosial og politisk utvikling for å øke forståelsen for menneskenes situasjon i fortid og nåtid. Perspektivet er globalt, men studiet har et særlig fokus på det nordlige Norge og på menneskene i Arktis.

Gjennom pensum og undervisning i historisk metode skal studentene blant annet lære prinsipper for kildekritikk og øves i evnen til kritisk analyse av historiske kilder. Studiet bidrar til å utvikle en reflektert og kritisk holdning til samfunnsmessige problemer.

Med unntak av det innledende dannelsessemesteret, legges undervisningen opp slik at den kan følges både på campus og av fjernstudenter. Hovedspråket er norsk, men i noen kurs vil undervisningen og litteraturen være på engelsk.

Bachelor i historie er et treårig studieprogram hvor halvparten av studiet består av historiske emner. De øvrige emnene som skal inngå i graden kan du velge selv eller i samråd med en studieveileder.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

I vurderingen av realkompetanse vektlegger vi at søkeren har erfaring med historiefaglig arbeid fra museum, arkiv, kultur(vern)institusjon eller via arbeid med større kulturprosjekter – innen offentlig eller privat sektor.

Annen arbeidserfaring vil også vurderes.

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Kandidaten har gode kunnskaper om sentrale hendelser og utviklingsprosesser innen norgeshistorie og verdenshistorie med fokus på Europa og på nordområdene. Kunnskapene skal dekke hele området fra eldre tid og fram til i dag.
 • Kandidaten har kjennskap til historiefaglig teori og perspektiver som brukes til å forklare endring og stabilitet.
 • Kandidaten har kunnskap om sammenhenger mellom regional, norsk, europeisk og global historie.
 • Kandidaten har mer inngående kjennskap til noen utvalgte temaer i historien.
 • Kandidaten vet noe om hvordan kunnskap om fortiden blir til og behersker prinsipper for kildekritikk.
 • Kandidaten har kunnskap om historiefagets historie.

Ferdigheter

 • Kandidaten er i stand til å relatere spesifikke emner til større historiske sammenhenger og utviklingsforløp.
 • Kandidaten evner å sette seg inn i forskningslitteratur/historiske kilder, ta selvstendig stilling til faglige spørsmål og kan dokumentere dette i skriftlige arbeider.
 • Kandidaten kan på egen hånd skrive oppgaver som oppfyller formelle krav til akademisk arbeid.
 • Kandidaten kan utøve historiefaglig kildekritikk og reflektere over historieforklaringer.
 • Kandidaten evner å delta i et faglig fellesskap gjennom kollokvium og seminar der historierefleksjon foregår og evner å drøfte teoretiske og metodiske spørsmål både skriftlig og muntlig.
 • Kandidaten evner å reflektere over hvordan den historiske utviklingen har virket inn på menneskers liv i forhold til tema som:

  • folkehelse og livsmestring
  • demokrati og medborgerskap
  • bærekraftig utvikling

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan orientere seg i en fagtradisjon, sette seg inn i relevant faglitteratur, formidle relevante kunnskaper fra litteraturen.
 • Basert på denne litteraturen kan kandidaten argumentere for egne konklusjoner i skriftlige, akademiske arbeider.
 • Kandidaten kan reflektere over og gjøre rede for teoretiske og metodiske forhold i egne skriftlige arbeider.
 • Kandidaten kan lese faglitteratur og har kunnskap om hvordan det akademiske ordskiftet går for seg.
 • Kandidaten kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • Kandidaten kan reflektere over egen faglig utvikling og justere denne under veiledning.

Jobbmuligheter

Historie er et dannelsesfag som bidrar til personlig modning og øker evnen til kritisk refleksjon og til å delta i samfunnsdebatten. Historie er relevant og kompetansegivende i mange sammenhenger, for eksempel for lærere, kulturarbeidere, journalister og personer som arbeider innen reiseliv og offentlig forvaltning. Modulene i historie vil også være aktuelle som støttemoduler for mange andre bachelorstudier ved Nord universitet.

Videre utdanning

Bachelorgraden i historie gir grunnlag for opptak til Master i samfunnsvitenskap med fordypning i historie ved Nord universitet, eller studier ved andre utdanningsinstitusjoner.

Utenlandsopphold

Studieprogrammet gir mulighet for studieopphold i utlandet, i inntil to semester. Anbefalte utvekslingssemestre er 5. og 6. semester. Fakultetet har samarbeidsavtale med flere utenlandske universiteter og er behjelpelig med kontaktetablering og planlegging av studieoppholdet. Vi kan anbefale følgende partnerinstitusjoner: Memorial University (Canada)

University of Hradec Králové (Tsjekkia), Erasmus +

Nord universitetet har også en rekke avtaler med andre universiteter som er aktuelle for alle studenter med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud.

Mer om utveksling

Det er et krav at studenten har bestått minimum 60 studiepoeng ved utreise.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist • Ordinær søknadsfrist: 20. april 2022 kl. 14:00
• Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2022

 Studentliv i Bodø

Velkommen til studiestart 2020

Registrering og tilstedeværelse

Velkommen som student ved bachelor i historie ved Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV)

Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter.​​
​​
Registrering
Du kan registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført registering har du tilgang til å delta på digitale fora ved Nord universitet. Blant annet får du tilgang til digitale møterom og e-læringsverktøyet Canvas. 

I år er det spesielt viktig at du er til stede på Nord universitets digitale plattformer for studenter. Oppmøte første dag​​

Mandag 17. august – obligatorisk oppmøte

- ​Åpning av Dannelsessemesteret
- Dekan Hanne Thommesen ønsker velkommen
- Informasjon om bachelor i historie v/ studieprogramansvarlig

På dette studieprogrammet er det obligatorisk å møte til undervisning på Dannelsessemesteret gjennom hele høstsemesteret.


Kontaktinformasjo​n
Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til: 

 • ​PC/Mac/nettbrett med nettilgang 
 • Hodetelefoner  
 • Webkamera​​
​Tilrettelegging 
Dersom du har spesielle utfordringer (inkludert om du er i en risikogruppe for Covid-19) som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du søke om tilrettelegging. 

Program for studiestarten

Årets program vil inneholde en kombinasjon av digitale møter og fysiske treff på campus.

Foreløpig program:

Søndag 9. august
18:30 Pre-study barberque i bakgården ved hovedkantina. 
Uformell meet & greet med grillmat. Studentinord spanderer.

Ingen påmelding, men du registreres ved oppmøte.

Det settes opp buss fra Flatvold studentby med avgang kl 18:15 (retur kl 19:30).​

Tirsdag 11. august​​
11:00 - 14:00 Studieåpning ved Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) i auditorium Knut Hamsun (A1).

Program:

11:00 Velkommen ved Dekan Hanne Thommesen
11:15 Åpningsforelesning ved Professor Birgit Røe Mathisen
11:45 Studieadministrativ informasjon
 
12:00 – 12:15 Pause
 
12:15 Studentinord informerer om sine tilbud
12:45 Studentombud Hanne Seljesæter 
13:00 Informasjon om tilrettelegging i studiesituasjonen
13:15 Studentorganisasjonen Inter ved leder Pernille Solberg Fredriksen
13:30 Fadderne overtar 

Påmelding:
Påmeldingen er fullsatt. Vi ber deg om å følge streamingen.​

Det er ikke lenger mulig å melde seg på studieåpningen ved Fakultet for samfunnsvitenskap, da alle plassene er fylt opp. Det er begrenset kapasitet i auditoriet pga. smittevernhensynet.​​

Streamin​g:
Studieåpningen kan også følges via streaming. Følg denne lenken:

​Torsdag 13. august​
08:00 - 10:00 Frokost i regi av fa​​​ddergruppene
Fadder henter påsmurt frokost til sine faddergrupper

Mandag 17. august – obligatorisk
12:15 - 14:00 i auditorium Elias Blix (A13)​​: Oppstart på studiet

Timeplan og pensum

Timeplan
Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren. Da vil du finne din timeplan her:


Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit.​

Pensum
Slik finner du frem til riktig pensum: 

Studentliv og annen praktisk informasjon

Studentinord
Samskipnaden Studentinord tilbyr studentboliger, mat og drikke på studiestedet, studentbarnehager, studentbokhandel og støtte til fritidsaktiviteter for studenter.


Finn frem
Bruk kartløsningen Mazemap for å finne frem på campus:

​​

Buss til og fra campus


Studiested og studentliv
Les mer om hva som skjer ved ditt studiested:


Ofte stilte spørsmål om studiestart


Appen "Infoskjermen GO"
Hold deg orientert om hva som s​kjer på campus via appen "Infoskjermen GO". He​​r får du oversikt over aktivitetskalender, nyheter og tilbud. Last n​ed til iPhone​ / Android.

Bruk delingskode Nord.

Fadderperioden​

Våre fantastiske og engasjerte faddere står klar til å ta i mot deg som ny student. Vi anbefaler at du deltar i fadderperioden for å komme raskt inn i det sosiale studiemiljøet og bli kjent med studiestedet. I år skjer det ting både fysisk ved studiestedet og på nett.

​Finn ut mer her:

Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist • Ordinær søknadsfrist: 20. april 2022 kl. 14:00
• Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2022

Mer informasjon