Human Resource Management (HRM)

Bachelorgrad i Bodø og Levanger

God ledelse og personalpolitikk er avgjørende for å lykkes som virksomhet. Bacheloren i HRM er et utdanningstilbud innenfor moderne personalledelse som gir både nye studenter og studenter med fartstid fra næringslivet og offentlig virksomhet, bedre forutsetninger for å ivareta ledelse- og personalfunksjonen.

Beskrivelse av studiet

God ledelse og personalpolitikk er avgjørende for å lykkes som virksomhet. Bacheloren i HRM er et utdanningstilbud innenfor moderne personalledelse som gir både nye studenter og studenter med fartstid fra næringslivet og offentlig virksomhet, bedre forutsetninger for å ivareta ledelse- og personalfunksjonen.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse

 

Læringsutbytte

Ved fullført studium har kandidaten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har grunnleggende forståelse av personalledelse i moderne offentlige og private virksomheter
 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, begreper, problemstillinger og arbeidsmetoder innen fagområdet Human Resource Management (HRM). Sentrale kunnskapsområder er organisasjons- og ledelsesteori, organisasjonspsykologi, arbeidsrett, kommunikasjon, kompetanseledelse, markedsføring og strategi, bedriftsøkonomi og konkurranseevne, og arbeidsmiljø/ HMS.
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet HRM, også spesifikt knyttet til kunnskapsområdene
 • har kunnskap om fagområdets HRM sin historie, tradisjon, egenart og plass i samfunnet. Sentralt står her også bred kunnskap om den norske arbeidslivsmodellens fremvekst, kjennetrekk og utvikling.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger knyttet til HRM, og treffe HRM- faglige begrunnede valg
 • kan nyttiggjøre seg denne kunnskapen i praktisk virksomhetsrelatert arbeid

Generell kompetanse

Kandidaten

 • imøtekommer kunnskapskravene innenfor HRM i offentlig og privat sektor
 • har kvalifikasjon for opptak til høyere grads utdanninger innenfor feltet
 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger innen faget HRM som gjør at hun/han imøtekommer kravene for å lede andre mennesker i arbeid.
 • kjenner hvordan forutsetningene for arbeid både i offentlige og private virksomheter endres og påvirkes, både nasjonalt og internasjonalt

Jobbmuligheter

Kunnskap om personalledelse er etterspurt i arbeidsmarkedet og gir svært mange og varierte jobbmuligheter i private og offentlige virksomheter, for eksempel som rådgiver eller leder.

Videre utdanning

Bachelorstudiet gir grunnlag for videre studier ved Nord universitet, for eksempel master i samfunnsanalyse eller den erfaringsbaserte mastergraden i Human Resource Management. Bacheloren gir også grunnlag for videre studier ved andre studiesteder.

Utenlandsopphold

Studieprogrammet legger til rette for utveksling i 5. semester (høstsemesteret) i 3. studieår. Nord universitet har flere aktuelle samarbeidsinstitusjoner som kan tilby kompatible emner og som kan inngå som 5. semester i studieplanen.

Følgende utdanningsinstitusjoner kan være aktuelle for utveksling:

Augsburg College i USA (Minneapolis, Minnesota), Wageningen University i Nederland, Deakin University i Australia, Pukyong National University i Sør-Korea, University of Northern British Columbia og Université du Québec à Montréal (UQAM) i Canada.

Nord universitetet har også en rekke avtaler med andre universiteter som er aktuelle for alle studenter med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud.

Mer om utveksling

Det er et krav at studenten har bestått minimum 60 studiepoeng før utreise.

Kontakt Margit K. Jensen (margit.k.jensen@nord.no) for ytterligere informasjon.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist • Ordinær søknadsfrist: 20. april 2022 kl. 14:00
• Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2022

Velkommen til studiestart 2021

Registrer deg som student

Velkommen som student ved bachelor i HRM ved Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV)

Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter.

Registrering
Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. Frist for semesterregistrering og oppmelding er 1. september. Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før. 

Program / oppstart på studiet – Bodø

Søndag 15. august
18:30 - 19:30 Pre-study barberque i bakgården ved hovedkantina. Uformell meet & greet med grillmat. Studentinord spanderer.

Det settes opp buss fra Flatvold til universitetet kl. 18:15. Retur kl. 19:30.​

Tirsdag 17. august
10:30 - 12:30 Studieåpning ved Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) i auditorium Knut Hamsun (A1) – krever påmelding. Arrangementet vil også bli streamet.

Påmelding:
Pga. smittevernhensyn er det begrenset plass i auditoriet. Vi ber derfor om at du melder deg på dersom du ønsker å delta fysisk. Påmeldingen åpner 15. juli. Når kapasiteten er fullsatt vil det ikke lenger være mulig å melde seg på.


Streaming:​
Studieåpningen ved Fakultet for samfunnsvitenskap kan også følges via streaming.


Program:

10:30  Velkommen ved dekan Elisabet Carine Ljunggren 

10:45 Åpningsforelesning  

11:05 Studieadministrativ informasjon   

11:15 Pause  

11:30 Studentinord informerer om sine tilbud 

11:45 Studentombudet informerer 

11:55 Studentorganisasjonen Inter 

12:05 Fadderne overtar

Torsdag 19. august
10:15 - 12:00 Informasjonsmøte for bachelor i HRM i auditorium Elsa Laula Renberg (A12)​

Fredag 20. august – obligatorisk – husk legitimasjon
09:15 - 11:00 Oppstart på Dannelsessemesteret i auditorium Knut Hamsun (A1)​. På dette studieprogrammet er det obligatorisk å møte til undervisning på Dannelsessemesteret gjennom hele høstsemesteret.

Program / oppstart på studiet – Levanger

Onsdag 18. august
09:30 Oppstart på stu​dieprogrammet i Oransjesalen​ 

Program:

 • Velkommen
 • Møte med fagansatte på studieprogrammet. Visning av digital åpningsseremoni i klassene. Introduksjon til studieprogrammet. Informasjon om fadderuka
 • Lett servering
 • Fadderopplegg
Torsdag 19. august – obligatorisk
10:15 - 12:00 Obligatorisk oppmøte til orientering om Dannelsessemesteret i Oransjesalen

Program / oppstart på studiet – Mo i Rana

Mandag 30. august
09:15 - 12:00 Oppstart på studiet i Kinoteateret Sal 1.

Program:

 • ​Velkommen
 • Møte med fagansatte på studieprogrammet. Visning av digital åpningsseremoni. Introduksjon til studieprogrammet. 
12:00 - 13:00 Lunsj

17:00 Du inviteres til sosialt opplegg hvor det blir servert pizza på restaurant Milano.

Timeplan, pensum og annen informasjon

Timeplan
Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren. Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen:


Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit.

Pensum
Slik finner du frem til riktig pensum: 


Utstyr
Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til: 

PC/Mac/nettbrett med nettilgang 
Hodetelefoner  
Webkamera

Tilrettelegging 
Dersom du har spesielle utfordringer (inkludert om du er i en risikogruppe for Covid-19) som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist 1. september.


Ofte stilte spørsmål om studiestart

Studentliv og fadderperiode

Vi ønsker at alle våre studenter skal bli godt kjent med sitt studiested. Vi har samlet informasjon om hvordan du finner frem på campus og hvordan du kan holde deg orientert om det som skjer.

Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø og Levanger

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist • Ordinær søknadsfrist: 20. april 2022 kl. 14:00
• Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2022

Mer informasjon