Human Resource Management

Mastergrad i Bodø

I en verden preget av forandring – for eksempel basert på økt globalisering, bærekraftsutfordringer, nye teknologiske muligheter, osv. – er det i høy grad organisasjoners evne til å tilpasse seg nye rammebetingelser og konkurranseforhold, som avgjør om de overlever og vokser. Her kommer ideen om ‘human resources’ inn i bildet, for det er nettopp menneskene i organisasjonene som kan påvirke og bidra til organisasjonenes kontinuerlige utvikling. 

Master i HRM på Nord universitet gir deg en bred fagkompetanse som både setter deg i stand til å arbeide strategisk med medarbeidersyklusen innenfor HRM (rekruttering, utvikling, motivasjon og avvikling), samt analysere hvordan man best mulig håndterer interne og eksterne forandringskrav til organisasjonen, bransjen, ledelsen og deres potensiale for organisasjonen. På denne måte får du en fag- og praksisforståelse som går langt ut over tradisjonell personalpolitikk og som kan brukes til å oppnå organisasjonens strategiske behov. 

Studiet er samlingsbasert, og tilpasset personer i full jobb. 

Beskrivelse av studiet

I en verden preget av forandring – for eksempel basert på økt globalisering, bærekraftsutfordringer, nye teknologiske muligheter, osv. – er det i høy grad organisasjoners evne til å tilpasse seg nye rammebetingelser og konkurranseforhold, som avgjør om de overlever og vokser. Her kommer ideen om ‘human resources’ inn i bildet, for det er nettopp menneskene i organisasjonene som kan påvirke og bidra til organisasjonenes kontinuerlige utvikling. 

Master i HRM på Nord universitet gir deg en bred fagkompetanse som både setter deg i stand til å arbeide strategisk med medarbeidersyklusen innenfor HRM (rekruttering, utvikling, motivasjon og avvikling), samt analysere hvordan man best mulig håndterer interne og eksterne forandringskrav til organisasjonen, bransjen, ledelsen og deres potensiale for organisasjonen. På denne måte får du en fag- og praksisforståelse som går langt ut over tradisjonell personalpolitikk og som kan brukes til å oppnå organisasjonens strategiske behov. 

Studiet er samlingsbasert, og tilpasset personer i full jobb. 

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

For opptak på master i HRM (erfaringsbasert) må søker møte tre overordna opptakskrav:

Krav til bachelorgrad

Krav til metode

Krav til arbeidserfaring

1. Krav til bachelorgrad

For å kvalifisere til opptak må du ha bachelorgrad på 180 studiepoeng eller tilsvarende grad av minimum tre års varighet. Karakterkravet er C på et vektet gjennomsnitt.

Eventuelle forbedringer av karakterer kan inngå i beregningsgrunnlaget.

2. Krav til metode

For å kvalifisere til opptak kreves nødvendige forkunnskaper i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode eller historiefaglig metode tilsvarende 10 studiepoeng (for eksempel ME118S Innføring i samfunnsvitenskapelig metode, ME123S Introduction to Qualitative and Quantitative Methods in Social Science, HI122S Historisk teori, eller tilsvarende). Ex.phil og ex.fac godkjennes ikke som samfunnsvitenskapelig metode.

Dersom metodekravet dekkes av andre typer emner enn eksemplene over, sørg for å dokumentere dette tilstrekkelig innen søknadsfristen. Last opp emnebeskrivelser og pensumlister i søknaden for at emnet/emnene skal bli vurdert.

3. Krav til arbeidserfaring

For å kvalifisere til opptak kreves minimum 2 års relevant arbeidserfaring. Relevant arbeidserfaring vurderes ut fra følgende krav: Søkere må ha:

1) arbeidserfaring som tilsvarer minimum 2 års fulltids arbeid

2) arbeidserfaringen må være oppnådd ved jobb i en organisasjon av en viss størrelse slik at søker er kjent med de ulike nivåene i en organisasjonsstruktur og samhandlingen mellom disse. Konkret betyr dette, at søkere må ha vært ansatt i en eller flere organisasjoner, som minst har hatt 5 ansatte og en leder. Tilsvarende for søkere, som ikke har vært ansatt, men hatt enkeltmannsforetak eller lignende: Søker må da ha inngått som enkeltmannsforetak eller lignende i samarbeid med minst 4 andre enkeltmannsforetak og en (daglig) leder. Søkere behøver ikke å ha jobbet med HRM relaterte områder.

Rangering av søkere til master i HRM - erfaringsbasert

Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser, rangeres søkerne på følgende grunnlag: Det regnes ut vektet gjennomsnittskarakter for de emnene som inngår i beregningsgrunnlaget (med eventuelle forbedringer). Søkere med utenlandsk utdanning vurderes individuelt. For øvrig gjelder rangeringsregelverk ved Nord universitet, se Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet, §4-4

Overordnede opptakskrav til mastergrad hos Nord universitet må du i tillegg https://www.nord.no/no/studier/opptak/opptak-til-masterstudier">sjekke her

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap både om etablerte og nyere nasjonale/nordiske og internasjonale teorier, metoder, prosesser og sentrale temaer og fortolkninger innenfor det som til sammen kan sies å utgjøre HRM-feltet
 • har inngående kunnskap om forskningsmetoder og ulike former for innhenting av faglig informasjon
 • har inngående kunnskap om relevante metoder for analyse av virksomhetsfelter som faller inn under HRM
 • kan anvende kunnskap om utviklingstrekk, utfordringer og arbeidsmåter innenfor ulike deler av HRM-feltet
 • kan analysere problemstillinger med utgangspunkt i flerfaglig organisasjonsteori og ledelsesteori, og norsk og internasjonal arbeidslivs-forsknings mange og lange tradisjoner og betydning for samfunnsutviklingen

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan gjøre selvstendige vurderinger av forskningsdata og annen faglig relevant informasjon
 • kan gjøre praktisk bruk av faglig kunnskap innen HRM, organisasjons- og ledelsesteori
 • kan gjennomføre egne undersøkelser knyttet til utfordringer og utviklingsarbeid i organisasjoner i tråd med grunnleggende metodiske prinsipper i samfunnsvitenskapen
 • kan bruke relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer
 • kan arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning i tilknytning til å lede HR-arbeid generelt, til særskilte oppgaver knyttet til organisering, rekruttering, lønnssystemer, medvirkning, og til driftsoppgaver, støttefunksjoner, utvikling, strategi og beredskap

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere relevante akademiske, faglige og etiske problemstillinger vedrørende HRM. Herunder forholde seg kritisk til norsk og internasjonal arbeidslivs-forskning
 • kan sette seg inn i ny forskning, fagutvikling, trender og ny teknologi utformet for bruk i organisasjoner
 • kan presentere, diskutere og argumentere for sine faglige synspunkter
 • kan formidle faglig innsikt i HRM-feltet både muntlig og skriftlig
 • skal være en ressurs i bærekraftig utviklingen av organisasjonen

 

Jobbmuligheter

Kandidater med Master i HRM blir rustet til å hjelpe organisasjoner til å møte de strategisk viktige krav samfunnet stiller til organisasjonene. Det betyr at studiet skal sette deltagerne i stand til å analysere, lede og utvikle ulike typer organisasjoner innenfor både frivillig, offentlig og privat sektor. 

En person med mastergrad i HRM innehar en kunnskapsbasis for å jobbe både teoretisk basert og praktisk med HRM – noe som understøtter organisasjoners strategiske behov. Med disse analytiske styrker og praktiske innsikter kvalifiserer personer med Master i HRM til et bredt spekter av lederjobber innen ulike sektorer, samt til fremtidige stillinger som for eksempel HRM-spesialist, HR-direktør, HR-leder eller HR-konsulent.

Videre utdanning

Gjennomført og bestått erfaringsbasert master (90 stp.) gir ikke grunnlag for opptak til forskerutdanning (ph.d). Men fullført mastergrad gir mulighet til å søke påbyggingskurs i samfunnsvitenskapelig metode og forskningsdesign (SOS5000) for videre kvalifisering til Ph.d..

Utenlandsopphold

Studieprogrammet legger til rette for utveksling i 4. semester (vårsemesteret) i 2. studieår. 

Følgende utdanningsinstitusjoner kan være aktuelle for utveksling: 

 • Deakin University i Australia (Melbourne, Geelong and Warrnambool)
 • Mittuniversitetet i Sverige
 • Wageningen University i Nederland

Nord universitet har også en rekke avtaler med andre universiteter som er aktuelle for alle studenter med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud.

 

Mer om utveksling 

 

Kontakt Runar Kliff Berg runar.k.berg@nord.no for ytterligere informasjon. 

Samlinger

Studiet er samlingsbasert. 

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Søknadsfrist: 15. april 2023

Velkommen til studiestart 2022

Registrer deg som student​

Velkommen som student ved​​ master i HRM ved Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV)

Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende og inkluderende for alle våre studenter.

Registrering
Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. Frist for semesterregistrering og oppmelding er 1. september. Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før. 

Program / oppstart på studiet

Tirsdag 16. august​​
11:00 Offisiell åpning av studieåret
13:00 – 14:30 Fakultetsåpning ved Fakultet for samfunnsvitenskap i auditorium Knut Hamsun (A1)

Program:
13:00 Velkommen til åpning av studieåret ved FSV
13:05 Dekan Elisabet Ljunggren ønsker velkommen
13:10 Teknologi, toppidrett og likestilling v/ Førsteamanuensis Anne Tjønndal 
13:30 Studentorganisasjonen Inter informerer 
13:45 Studentinord informerer om sine tilbud 
14:05 Studentombud Hanne Seljesæter informerer
14:15 Fadderne overtar​ 

Det er frivillig om man ønsker å delta på disse arrangementene.

Fredag 19. august – velkomst på studieprogrammet
10:00 - 12:00 Informasjonsmøte og velkomst på studieprogrammet. Arrangementet holdes digitalt. Bruk denne lenken for å delta​.

Sjekk timeplanen for undervisningsstart.​

Timeplan, pensum og annen informasjon​​

Timeplan
Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren. Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen:


Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit. Vi gjør oppmerksom på at informasjonen i TimeEdit ikke nødvendigvis er fullstendig. Det kan i tillegg bli gitt informasjon om undervisning i andre kanaler. Vi oppfordrer våre studenter til å sjekke Canvas jevnlig.​

Pensum
Slik finner du frem til riktig pensum: 


Utstyr
Det er viktig å ha riktig utstyr. All studenter bør ha tilgang til: 

PC/Mac/nettbrett med nettilgang 
Hodetelefoner  
Webkamera

Tilrettelegging 
Dersom du har spesielle utfordringer som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiehverdagen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist 1. september.


Ofte stilte spørsmål om studiestart

Studentliv og fadderperiode​​

​Vi ønsker at alle våre studenter skal bli godt kjent med sitt studiested. Vi har samlet informasjon om hvordan du finner frem på campus og hvordan du kan holde deg orientert om det som skjer.

Studiepoeng 90
Type studium Mastergrad
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Søknadsfrist: 15. april 2023

Mer informasjon