Human Resource Management (HRM)

Mastergrad i Bodø

​​​​Lær hvordan du kan motivere, utvikle og beholde medarbeidere - og hvordan du blir en bedre leder. Dette studiet gir deg de verktøyene du trenger for å rekruttere, bygge et godt omdømme og en god organisasjonskultur.​

Beskrivelse av studiet

​​​​Lær hvordan du kan motivere, utvikle og beholde medarbeidere - og hvordan du blir en bedre leder. Dette studiet gir deg de verktøyene du trenger for å rekruttere, bygge et godt omdømme og en god organisasjonskultur.​

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

For opptak kreves det bachelorgrad på 180 studiepoeng eller tilsvarende utdanning av minimum tre års varighet. Karakterkravet er C på et vektet gjennomsnitt.

Søkere må i tillegg ha 2 års relevant arbeidserfaring og kunnskap i forskningsmetode tilsvarende 10 studiepoeng i samfunnsvitenskapelig metode.

Eventuelle forbedringer av karakterer og relevant tilleggsutdanning kan inngå i beregningsgrunnlaget.

Rangering av søkere til master i HRM - erfaringsbasert

Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser tilsier, rangeres søkerne på følgende grunnlag: Det regnes ut vektet gjennomsnittskarakter for de emnene som inngår i beregningsgrunnlaget (med eventuelle forbedringer). Dersom en søker har flere opptaksgrunnlag, velges det grunnlaget som gir gunstigst resultat for søkeren. Søkere med utenlandsk utdanning vurderes individuelt.

Jobbmuligheter

Studiet skal sette deltagerne i stand til å analysere, lede og utvikle moderne organisasjoner, både i private bedrifter og i offentlige virksomheter, gjennom å gi forskningsbasert kunnskap om ledelse og organisasjonsutforming. Målgruppen er ansatte og ledere på ulike nivå og med ulike funksjoner i privat og offentlig sektor som ønsker å oppgradere sin kompetanse i ledelse og organisasjon. Mastergraden kvalifiserer til ledelse av mennesker i arbeidsorganisasjoner generelt, ikke bare til lederstillinger knyttet direkte til HR-feltet (personalsjef etc.).

Videre utdanning

Gjennomført og bestått erfaringsbasert master (90 stp.) gir ikke grunnlag for opptak til forskerutdanning (ph.d). Fullført mastergrad gir mulighet til å søke påbyggingskurs i samfunnsvitenskapelig metode og forskningsdesign (SOS5000) for videre kvalifisering til Ph.d. ved landets universiteter.

Utenlandsopphold

For mer informasjon, ta kontakt med studieveileder på programmet.

Samlinger

Master i HRM (Erfaringsbasert) er et samlingsbasert masterstudium med undervisningssamlinger på campus Bodø.

Det legges opp til ca en ukes undervisningssamling i hvert emne på 10 studiepoeng (to samlinger for emnet HR305S HRM som er på 20 studiepoeng). Det betyr at du i første studieår kan regne med to ukessamlinger på høstsemesteret og en ukessamling på vårsemesteret. I andre studieår kan du regne med en ukessamling på høstsemesteret og to ukessamlinger på vårsemesteret.

I tredje studieår jobber du med mastergradsoppgaven som utgjør 30 studiepoeng. Evnt møter på canpus avtales i den forbindelse direkte med veileder. Du og din veileder kan bli enige om å gjennomføre møter enten elektronisk eller ansikt til ansikt.  

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april. Søk opptak fra 1. februar.

Velkommen til studiestart 2020

Registrering og tilstedeværelse

Velkommen som student ved​​ master i HRM ved Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV)

Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter.​​

Ved Master i HRM venter det en kombinasjon av fysisk og digital undervisning. Med forbehold om endringer.
​​
Registrering
Du kan registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført registering har du tilgang til å delta på digitale fora ved Nord universitet. Blant annet får du tilgang til digitale møterom og e-læringsverktøyet Canvas. 

I år er det spesielt viktig at du er til stede på Nord universitets digitale plattformer for studenter. Oppmøte første dag​​

Sjekk timeplanen for informasjon om oppmøte.

Kontaktinformasjo​n
Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til: 

  • ​PC/Mac/nettbrett med nettilgang 
  • Hodetelefoner  
  • Webkamera​​
​Tilrettelegging 
Dersom du har spesielle utfordringer (inkludert om du er i en risikogruppe for Covid-19) som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du søke om tilrettelegging. 

Program for studiestarten

Tirsdag 11. august​​
11:00 - 14:00 Studieåpning ved Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) i auditorium Knut Hamsun (A1).

Program:

11:00 Velkommen ved Dekan Hanne Thommesen
11:15 Åpningsforelesning ved Professor Birgit Røe Mathisen
11:45 Studieadministrativ informasjon
 
12:00 – 12:15 Pause
 
12:15 Studentinord informerer om sine tilbud
12:45 Studentombud Hanne Seljesæter 
13:00 Informasjon om tilrettelegging i studiesituasjonen
13:15 Studentorganisasjonen Inter ved leder Pernille Solberg Fredriksen
13:30 Fadderne overtar 

Påmelding:
Påmeldingen er fullsatt. Vi ber deg om å følge streamingen.​

Det er ikke lenger mulig å melde seg på studieåpningen ved Fakultet for samfunnsvitenskap, da alle plassene er fylt opp. Det er begrenset kapasitet i auditoriet pga. smittevernhensynet.​​

Streaming:
Studieåpningen kan også følges via streaming. Følg denne lenken:


Det er frivillig om man ønsker å delta på dette arrangementet.

Timeplan og pensum

Timeplan
Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren. Da vil du finne din timeplan her:


Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit.​

Pensum
Slik finner du frem til riktig pensum: 

Studentliv og annen praktisk informasjon

Studentinord
Samskipnaden Studentinord tilbyr studentboliger, mat og drikke på studiestedet, studentbarnehager, studentbokhandel og støtte til fritidsaktiviteter for studenter.


Finn frem
Bruk kartløsningen Mazemap for å finne frem på campus:Buss til og fra campus


Studiested og studentliv
Les mer om hva som skjer ved ditt studiested:


Ofte stilte spørsmål om studiestart


Appen "Infoskjermen GO"
Hold deg orientert om hva som s​kjer på campus via appen "Infoskjermen GO". He​​r får du oversikt over aktivitetskalender, nyheter og tilbud. Last n​​ed til iPhone​ / Android.

Bruk delingskode Nord.

Fadderperioden​

Våre fantastiske og engasjerte faddere står klar til å ta i mot deg som ny student. Vi anbefaler at du deltar i fadderperioden for å komme raskt inn i det sosiale studiemiljøet og bli kjent med studiestedet. I år skjer det ting både fysisk ved studiestedet og på nett.

​Finn ut mer her:

Studiepoeng 90
Type studium Mastergrad
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april. Søk opptak fra 1. februar.

Mer informasjon