Geit

Husdyrfag - velferd og produksjon

Bachelorgrad i Steinkjer

Landbruket og husdyrproduksjonene står overfor store og interessante utfordringer hvor god og relevant kompetanse blir viktig. Studiet passer for deg som er interessert i å arbeide innen husdyrsektoren, for eksempel som rådgiver, lærer og instruktør, innen planlegging av husdyrbygg eller innen offentlig forvaltning. Studiet passer også for de som planlegger å drive eget husdyrhold.

Beskrivelse av studiet

Landbruket og husdyrproduksjonene står overfor store og interessante utfordringer hvor god og relevant kompetanse blir viktig. Studiet passer for deg som er interessert i å arbeide innen husdyrsektoren, for eksempel som rådgiver, lærer og instruktør, innen planlegging av husdyrbygg eller innen offentlig forvaltning. Studiet passer også for de som planlegger å drive eget husdyrhold.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.
Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetanse:
I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse ved Nord universitet gjelder følgende fagspesifikke krav for realkompetanseopptak på studiet:
Relevant arbeidserfaring i tilknytning til husdyrproduksjon, dyrehold og stell av dyr.

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for ulike stillingskategorier på konsulent- og mellomledernivå der det er behov for teoretisk kompetanse og praktisk innsikt i spørsmål om husdyrhold.

Videre utdanning

Studiet gir muligheter til videre studier på norske eller utenlandske universitet eller høgskoler. Studiet er egnet med tanke på videre studier ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) fram til en mastergrad i husdyrvitenskap. En annen mulighet er mastergradsstudier i utlandet.

Utenlandsopphold

Den enkelte student kan søke om å ta et semester av studiet ved et studiested i utlandet. Ta kontakt med faglærerne på studiet eller studieveileder for å få nærmere informasjon om mulighetene.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2019
Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Steinkjer

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2019

Mer informasjon