Geit

Husdyrfag - velferd og produksjon

Bachelorgrad i Steinkjer

Velkommen til studiestart 2022

Registrer deg som student

Velkommen som student ved Husdyrfag - velferd og produksjon.

Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter.


Registrering

Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. Frist for betaling og registrering er 1. september. Nettmøte for nye Nord-studenter​
Den 21. juli kl. 12 inviteres du til et nettmøte, hvor du vil kunne få svar på spørsmål om alt fra bolig og helse, til digital undervisning, pensum og obligatorisk deltakelse. ​Det er mulighet for å delta aktivt eller anonymt. 

​Program / oppstart - Steinkjer

DATO​
​TID / STED
HVA SKJER​
​​​Onsdag 17. august
10.00 - 11.45​
Studiestart i D-203.
​11.45 - 12.30

Påspandert lunsj og bli kjent med fadderne.

12.30 - 13.30 

Offisiell åpningsseremoni i Origo.​

​13.30 ​

​Fadderopplegg (se eget fadderprogram på Facebook -Student i Steinkjer for hele fadderperioden).

​​​​Torsdag 18. august

09.00 - 14.15

Oppmøte og info i A-203. Avreise kl 09.30: Gårdsbesøk Mære landbruksskole. Felles transport. Klær etter været.  ​

​​Fredag 19. august
Ordinær undervisning og nyttig informasjon (se timeplan).​​

Fra mandag 22. august

​Ordinær undervisning​ (se timeplan) og videre fadderopplegg.​
​Fredag 26.august

​11.00 - 13.00

Nord spanderer grillmat i parken ved InnoCamp parallelt med ordinær undervisning (se timeplan).


Timeplan, pensum og annen informasjon

Timeplan

Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren.
Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen:

>> Timeplan

Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit. Vi gjør oppmerksom på at informasjonen i TimeEdit ikke nødvendigvis er fullstendig. Det kan i tillegg bli gitt informasjon om undervisning i andre kanaler. Vi oppfordrer våre studenter til å sjekke Canvas jevnlig.​

Pensum

Slik finner du frem til riktig pensum: 

>> Pensum

Utstyr

Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til: 

 • PC/Mac/nettbrett med nettilgang 
 • Hodetelefoner  
 • Webkamera

Tilrettelegging 

Dersom du har spesielle utfordringer (inkludert om du er i en risikogruppe for Covid-19) som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist 1. september.

>> Les mer om tilrettelegging i studiehverdagen

Ofte stilte spørsmål om studiestart
>> Svar på ofte stilte spørsmål om studiestart og mye annet

 

​Studentliv og fadderperiode

Vi ønsker at alle våre studenter skal bli godt kjent med sitt studiested. Vi har samlet informasjon om hvordan du kommer deg til og fra campus, hvordan du finner frem på campus og hvordan du kan holde deg orientert om det som skjer ved ditt studiested.

>> Les mer om studentlivet på de ulike studiestedene ved Nord universitet
>> Fadderperioden

Er du interessert i dyr, dyrevelferd eller hvordan vi skal produsere maten vår i framtida? Eller har du lyst til å være med på å utvikle morgendagens landbruk? Da er dette studiet for deg.

Samfunnet vårt gjennomgår store endringer og matvaresikkerhet blir stadig viktigere. Hvordan vi produserer maten vår og hva vi ser på som god dyrevelferd - både for produksjonsdyr og kjæledyr - er i stadig utvikling. Ny teknologi, som for eksempel roboter, virtuelle gjerder, droner og big data, gir nye muligheter og fører til smartere matproduksjon. Samtidig gjør klimaendringer at landbruket utfordres til å finne nye og mer klimavennlige løsninger. 

Kunnskap om dyr, dyrevelferd, teknologi og klima blir dermed viktig for at vi i framtida skal kunne produsere trygg mat og nok mat på en bærekraftig måte.

Beskrivelse av studiet

Er du interessert i dyr, dyrevelferd eller hvordan vi skal produsere maten vår i framtida? Eller har du lyst til å være med på å utvikle morgendagens landbruk? Da er dette studiet for deg.

Samfunnet vårt gjennomgår store endringer og matvaresikkerhet blir stadig viktigere. Hvordan vi produserer maten vår og hva vi ser på som god dyrevelferd - både for produksjonsdyr og kjæledyr - er i stadig utvikling. Ny teknologi, som for eksempel roboter, virtuelle gjerder, droner og big data, gir nye muligheter og fører til smartere matproduksjon. Samtidig gjør klimaendringer at landbruket utfordres til å finne nye og mer klimavennlige løsninger. 

Kunnskap om dyr, dyrevelferd, teknologi og klima blir dermed viktig for at vi i framtida skal kunne produsere trygg mat og nok mat på en bærekraftig måte.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever Generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetanse:

 • Arbeid innen jordbruk, skogbruk, veterinær-/dyreklinikk, service- og foredlingsbedrifter tilknyttet landbruket, landbrukets fagorganisasjoner, offentlig landbruksforvaltning og andre relaterte næringer/organisasjoner.
 • Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen er for eksempel grønne fag, økonomisk-administrative fag og tekniske fag.

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Matematikk fra Vg1
 • Naturfag fra Vg1

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført studium skal kandidaten

 • ha bred kunnskap om husdyras anatomi og fysiologi, helse, velferd og produksjon
 • ha bred kunnskap om produksjonsøkonomi og bygningsløsninger innen husdyrproduksjonene, og om sentrale klimaspørsmål tilknyttet landbruket
 • ha kunnskap om offentlige lover og forskrifter som er viktige for husdyrholdet
 • ha bred kunnskap om rammevilkårene for norsk landbruk og næringa sin betydning for samfunnet
 • kjenne til viktig forsknings- og utviklingsarbeid innen husdyrproduksjon og kunne oppdatere sin kunnskap innen det landbruksfaglige området

Ferdigheter

Etter fullført studium skal kandidaten

 • kunne anvende faglig kunnskap og resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på landbruksfaglige problemstillinger
 • kunne reflektere over hvordan husdyrhold bør drives for å oppnå god dyrevelferd og godt økonomisk resultat
 • kunne finne, vurdere og henvise til fagstoff for å belyse landbruksfaglige problemstillinger
 • kunne bruke ulike verktøy og uttrykksformer for å analysere, planlegge og presentere optimale driftsopplegg for ulike husdyrslag

Generell kompetanse

Etter fullført studium skal kandidaten

 • ha god innsikt i og forståelse for fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til husdyrvelferd og -produksjon
 • kunne planlegge og gjennomføre større, varierte arbeidsoppgaver, alene eller som del av en gruppe, i tråd med etiske normer
 • kunne innhente, kvalitetssikre og bruke relevant informasjon i en faglig sammenheng og presentere dette for andre
 • kunne utveksle synspunkter og erfaringer innen fagmiljøet og derigjennom bidra til utvikling av et lønnsomt husdyrhold basert på god dyrevelferd
 • kjenne til nyskaping og nyskapingsprosesser og kunne relatere dette til tradisjonell landbruksdrift og til tilleggsnæringer på gårdsbruk

Jobbmuligheter

Studiet gir kompetanse for arbeid innen 

 • rådgivning- og konsulenttjenester
 • utviklings- og informasjonsarbeid
 • driftsledelse
 • innovasjon og entreprenørskap
 • planlegging og mekanisering av bygninger for husdyr
 • eget husdyrhold
 • undervisning (dersom du i tillegg har pedagogikk)

Kandidater fra husdyrstudiet jobber f.eks. i bedrifter innen dyrehold eller matproduksjon, i landbrukets fagorganisasjoner, i offentlig forvaltning (Statsforvaltere, kommuner, landbruksdirektoratet, m.fl.), hos fôr- og utstyrsleverandører til landbruket, på eget gårdsbruk, på naturbruksskoler og i frivillige organisasjoner .

Videre utdanning

Studiet kvalifiserer for master i Biovitenskap og Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser ved Nord universitet. For opptak til Biovitenskap kreves tilleggsemne innen matematikk/statistikk som vil være mulig å ta fortrinnsvis 6. semester (alternativt 4. semester). Ta kontakt med studieveileder eller studieprogramansvarlig for nærmere informasjon. Studiet kvalifiserer også for masterstudier ved andre norske eller utenlandske universiteter.

Utenlandsopphold

Landbruk er ei internasjonal næring. For videre utvikling av norsk landbruk er det viktig å utveksle erfaringer og kompetanse med internasjonale fagmiljøer. Vi oppfordrer derfor våre studenter til å studere et semester i utlandet.

Studiet er tilrettelagt for utveksling i fjerde semester. For studenter på Bachelor i Husdyrfag – velferd og produksjon er det særlig aktuelt å reise til utvalgte universiteter i Sverige (Swedish University of Agricultural Sciences), Nederland og USA.

Ta kontakt med internasjonal koordinator på fakultetet, Jose de Pool, for å høre mer om mulighetene dine

For mer informasjon angående våre partner institusjoner, klikk på linken: Utvekslingsavtaler (nord.no)

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist • Ordinær søknadsfrist: 15. april 2023
• Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2023
Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Steinkjer

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist • Ordinær søknadsfrist: 15. april 2023
• Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2023

Mer informasjon