Høner

Husdyrvelferd

Årsstudium i Steinkjer

Velferd hos husdyra våre er et fagområde som får stadig større oppmerksomhet. I årsstudiet i husdyrvelferd lærer du om husdyras anatomi og kroppsfunksjon, om husdyras helse, miljø og atferd, og om husdyrvelferd i vid forstand. Årsstudiet gir også en generell innføring i genetikk, samt at du kan ta kjemi som valgfritt emne. Examen philosophicum inngår også i studiet. Årsstudiet kan inngå som første studieår i Bachelor i husdyrfag – velferd og produksjon ved Nord universitet.

Beskrivelse av studiet

Velferd hos husdyra våre er et fagområde som får stadig større oppmerksomhet. I årsstudiet i husdyrvelferd lærer du om husdyras anatomi og kroppsfunksjon, om husdyras helse, miljø og atferd, og om husdyrvelferd i vid forstand. Årsstudiet gir også en generell innføring i genetikk, samt at du kan ta kjemi som valgfritt emne. Examen philosophicum inngår også i studiet. Årsstudiet kan inngå som første studieår i Bachelor i husdyrfag – velferd og produksjon ved Nord universitet.

Oppbygging/emner

Informasjonen gjelder for inneværende studieår. Endringer kan forekomme.

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.
Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetanse:
I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse ved Nord universitet gjelder følgende fagspesifikke krav for realkompetanseopptak på studiet:
Relevant arbeidserfaring i tilknytning til husdyrproduksjon, dyrehold og stell av dyr.

Jobbmuligheter

Dersom du går videre på Bachelor i husdyrfag - velferd og produksjon så kvalifiserer du for ulike stillingskategorier på konsulent- og mellomledernivå der det er behov for teoretisk kompetanse og praktisk innsikt i spørsmål om husdyrhold.

Videre utdanning

Studiet er et godt grunnlag for videre studier med relasjon til husdyrhold, for eksempel bachelorgradsstudiet i husdyrfag - velferd og produksjon, veterinærmedisin eller dyrepleie.

Utenlandsopphold

Årsstudium i husdyrvelferd har ikke mulighet for utenlandsopphold.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2019
Studiepoeng 60
Type studium Årsstudium
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Steinkjer

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2019

Mer informasjon