Ikt-undervisning

IKT og læring 1

Nettstudium

​​
Dersom du ønsker å ta emner fra både IKT og læring 1 og IKT og læring 2, må du søke på ett av studiene og skrive i søknadens merknadsfelt at du ønsker opptak på begge studieprogrammene​​.​​​

Velkommen til studiestart 2022

Registrering og oppstart


Velkommen som student ved Handelshøgskolen (HHN).

Vi har planlagt et høstsemester som vi være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter. 

Registrering​

Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart.

Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. 

Frist for betaling og registrering er 1. september. Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før.

>> Registrer de​g som student ved Nord universitet


Oppstart 

Informasjon publiseres så snart det er klart.​​


Timeplan, pensum og annen informasjon


Timeplan
Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren. Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen: 

Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit. Vi gjør oppmerksom på at informasjonen i TimeEdit ikke nødvendigvis er fullstendig. Det kan i tillegg bli gitt informasjon om undervisning i andre kanaler. Vi oppfordrer våre studenter til å sjekke Canvas jevnlig. 
 

Pensum 
Slik finner du frem til riktig pensum:  
>> Pensum 

Utstyr 
Det er viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til:  

 • ​​PC/Mac/nettbrett med nettilgang  
 • Hodetelefoner   
 • Webkamera​​ ​

​Tilrettelegging  

Dersom du har spesielle utfordringer eller en helsesituasjon som gjør at du trenger tilrettelegging av studiehverdagen, kan du søke om tilrettelegging. 
​Søknadsfrist 1. september. 


Ofte stilte spørsmål om studiestart 

Nettmøte for nye Nord-studenter

Den 21. juli kl. 12 inviteres du til et nettmøte, hvor du vil kunne få svar på spørsmål om alt fra bolig og helse, til digital undervisning, pensum og obligatorisk deltakelse. Det er mulighet for å delta aktivt eller anonymt. ​
IKT og læring 1 skal øke den formelle og reelle kompetansen knyttet til bruk av digitale medier i opplæring og instruksjonsdesign, enten i en klasseromssituasjon i skoleverket eller i internopplæring i en organisasjon. Gjennom studiet skal studentene bli i stand til å integrere digitale medier i ulike instruksjonssettinger. Dette er et fleksibelt nettbasert etter- og videreutdanningstilbud for alle som jobber med opplæring (skole, kursaktivitet, instruksjon). Studiet har ikke synkrone samlinger eller et fysisk studiested, og administreres fra studiested Stjørdal.

Beskrivelse av studiet

IKT og læring 1 skal øke den formelle og reelle kompetansen knyttet til bruk av digitale medier i opplæring og instruksjonsdesign, enten i en klasseromssituasjon i skoleverket eller i internopplæring i en organisasjon. Gjennom studiet skal studentene bli i stand til å integrere digitale medier i ulike instruksjonssettinger. Dette er et fleksibelt nettbasert etter- og videreutdanningstilbud for alle som jobber med opplæring (skole, kursaktivitet, instruksjon). Studiet har ikke synkrone samlinger eller et fysisk studiested, og administreres fra studiested Stjørdal.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Realkompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse gjelder følgende krav for dette studieprogrammet:

Relevant yrkeserfaring: Lønnet arbeid tilfredsstiller kravet om yrkeserfaring

Læringsutbytte

Kunnskaper

Ved gjennomført studium skal studenten:

 • Ha innsikt i utviklingen av digital teknologi
 • Ha forståelse for hvordan digitale læringsplattformer fungerer
 • Ha utviklet forståelse for hvordan instruksjonsdesign kan støttes ved utnyttelse av digitale medier
 • Ha utviklet forståelse for begrepene digitale ferdigheter, digital kompetanse og digital dannelse

Ferdigheter

Ved gjennomført studium skal studenten:

 • Kunne forklare forskjeller og likheter mellom mobile enheter og klassisk datamaskin 
 • Kunne administrere og anvende digital læringsplattform i egen virksomhet
 • Kunne designe og utvikle egne digitale læringsressurser for å støtte læring og instruksjon
 • Kunne analysere, formulere og strukturere faglige resonnementer knyttet til begrepene digital kompetanse og digital dannelse

Generell kompetanse

Ved gjennomført studium skal studenten:

 • Ha forståelse for hvordan datamaskiner og mobilteknologi er oppbygd, og deres virkemåte
 • Kunne utføre elementære tiltak for god læring i virtuelle klasserom
 • Kunne gjennomføre opplæring og instruksjon ved hjelp av digitale læringsressurser
 • Ha utviklet egen digital dannelse og kompetanse i forhold til bruk av digitale ressurser i en virksomhets opplærings- og instruksjonsarbeid.

Jobbmuligheter

Passende for lærere og instruktører, samt andre med ansvar for opplæring innen offentlig og privat virksomhet. Fullført studium gir mulighet for enten økt ansvar for opplæring og instruksjon ved hjelp av digitale medier i studentens egen organisasjon, eller til stillinger innen opplæring og instruksjon der krav til kunnskap om bruk av digitale medier i læringssituasjoner er sentralt.

 

 

 

Videre utdanning

Studiet kan også kombineres med IKT og Læring 2. De to studiene er uavhengige av hverandre og kan tas i rekkefølgen man ønsker.

Utenlandsopphold

Det er ikke lagt opp til utveksling på studieprogrammet.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist • Ordinær søknadsfrist: 15. april 2023
• Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2023

Studiet åpner for søknader 1. februar.
Studiepoeng 30
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Nettbasert

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist • Ordinær søknadsfrist: 15. april 2023
• Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2023

Studiet åpner for søknader 1. februar.

Mer informasjon