IKT og læring 2

Nettstudium

​​
Dersom du ønsker å ta emner fra både IKT og læring 1 og IKT og læring 2, må du søke på ett av studiene og skrive i søknadens merknadsfelt at du ønsker opptak på begge studieprogrammene​​.​​​

Velkommen til studiestart 2022

Registrering og oppstart


Velkommen som student ved Handelshøgskolen (HHN).

Vi har planlagt et høstsemester som vi være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter. 

Registrering​

Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart.

Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. 

Frist for betaling og registrering er 1. september. Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før.

>> Registrer de​g som student ved Nord universitet


Oppstart 

Informasjon publiseres så snart det er klart.​​

Timeplan, pensum og annen informasjon

Timeplan
Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren. Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen: 

Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit. Vi gjør oppmerksom på at informasjonen i TimeEdit ikke nødvendigvis er fullstendig. Det kan i tillegg bli gitt informasjon om undervisning i andre kanaler. Vi oppfordrer våre studenter til å sjekke Canvas jevnlig. 
 

Pensum 
Slik finner du frem til riktig pensum:  
>> Pensum 

Utstyr 
Det er viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til:  

 • ​​PC/Mac/nettbrett med nettilgang  
 • Hodetelefoner   
 • Webkamera​​ ​

​Tilrettelegging  

Dersom du har spesielle utfordringer eller en helsesituasjon som gjør at du trenger tilrettelegging av studiehverdagen, kan du søke om tilrettelegging. 
​Søknadsfrist 1. september. 


Ofte stilte spørsmål om studiestart 

Nettmøte for nye Nord-studenter

Den 21. juli kl. 12 inviteres du til et nettmøte, hvor du vil kunne få svar på spørsmål om alt fra bolig og helse, til digital undervisning, pensum og obligatorisk deltakelse. Det er mulighet for å delta aktivt eller anonymt. ​IKT og læring 2 har som mål at studenten skal utvikle sin digitale kompetanse videre, og i andre emner enn det som gis på IKT og læring 1. Studiet er et fleksibelt asynkront nettbasert etter- og videreutdanningstilbud for alle som jobber med opplæring (skole, kursaktivitet, instruksjon), og som vil spesialisere seg i det å bruke digitale medier i opplæringssituasjoner. Studiet har ikke synkrone samlinger eller et fysisk studiested, og administreres fra studiested Stjørdal.

IKT og Læring 2 fokuserer på bruk, design, vurdering og tilpasning av digitale læremidler, medieteori, sosiale medier og ny teknologi i opplærings- og instruksjonssammenheng.

Beskrivelse av studiet

IKT og læring 2 har som mål at studenten skal utvikle sin digitale kompetanse videre, og i andre emner enn det som gis på IKT og læring 1. Studiet er et fleksibelt asynkront nettbasert etter- og videreutdanningstilbud for alle som jobber med opplæring (skole, kursaktivitet, instruksjon), og som vil spesialisere seg i det å bruke digitale medier i opplæringssituasjoner. Studiet har ikke synkrone samlinger eller et fysisk studiested, og administreres fra studiested Stjørdal.

IKT og Læring 2 fokuserer på bruk, design, vurdering og tilpasning av digitale læremidler, medieteori, sosiale medier og ny teknologi i opplærings- og instruksjonssammenheng.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Realkompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse gjelder følgende krav for dette studieprogrammet:

Relevant yrkeserfaring: Lønnet arbeid tilfredsstiller kravet om yrkeserfaring.

Læringsutbytte

Kunnskape

Ved gjennomført studium skal studenten:

 • Ha innsikt i sentrale temaer relatert til medieteori og kommunikasjonsteori
 • Kunne sette sosiale medier i en læringsmessig sammenheng
 • Kunne benytte digitale prosjektverktøy i prosjektutvikling
 • Ha forståelse for læringspotensiale i dataspill

Ferdigheter

Ved gjennomført studium skal studenten:

 • Kunne analysere eksisterende teorier relatert til media og kommunikasjon
 • Kunne anvende sosiale medier i instruksjons- og opplæringssituasjoner
 • Kunne utvikle prosjekt i virtuelle team ved hjelp av relevante digitale verktøy
 • Kunne analysere læringsmessige aspekter ved dataspill

Generell kompetanse

Ved gjennomført studium skal studenten :

 • Kunne knytte medieteori til kommunikasjonsprosesser
 • Kunne vurdere sosiale medier i forhold til organisasjoners behov for opplæring og instruksjon
 • Kunne planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver i virtuelle team
 • Kunne analysere og formulere faglige problemstillinger med utgangspunkt i sosiale, kulturelle og etiske aspekter ved ulike digitale medier

Jobbmuligheter

Passende for lærere og instruktører, samt andre med ansvar for opplæring innen offentlig og privat virksomhet. Fullført studie gir mulighet for enten økt ansvar for opplæring og instruksjon ved hjelp av digitale medier i studentens egen organisasjon, eller til stillinger innen opplæring og instruksjon der krav til kunnskap om bruk av digitale medier i læringssituasjoner er sentralt.

Videre utdanning

Studieprogrammet kan også kombineres med IKT og Læring 1. De to studieprogrammene er uavhengige av hverandre og kan tas i rekkefølgen man ønsker.

Utenlandsopphold

Ingen.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist • Ordinær søknadsfrist: 15. april 2023
• Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2023

Studiet åpner for søknader 1. februar.
Studiepoeng 30
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Nettbasert

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist • Ordinær søknadsfrist: 15. april 2023
• Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2023

Studiet åpner for søknader 1. februar.

Mer informasjon