""

Introduksjon til det norske samfunn, historie og språk

Kortere studium i Bodø

​​​Dette studiet er et tilbud som er spesielt laget for utvekslingsstudenter fra andre land som øsnker å studere ved Nord Unviersitet i et semester. Studiet består av tre kurs, hvert på 10 studiepoeng (ects) på innledende nivå, og tilbys i samarbeide mellom Fakultet for samfunnsvitenskap og Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag.

Studiet gir en kort oversikt over noen viktige sosiale institusjoner i Norge, og deres funksjon i forhold til prinsippene om en velferdsstat, samt en innføring i norsk språk og grammatikk. Forelesningene inkluderer en innføring i sosiologiske teorier om hvordan man kan forstå moderne samfunn og en kort presentasjon av dynamikken i de sentrale samfunnsinstitusjoner; familie, utdanning, religion, arbeid, kultur og politikk. Videre gir de en helhetlig og kritisk forståelse av global og regional utvikling i det 20.århundre. De gir en innføring i fagområdet utvikling og en oversikt over de retningslinjer og strategier som formet norsk økonomisk utvikling.

Det norske språkkurset er på et grunnleggende nivå, og har som formål å gi deg norskferdigheter på et nivå der du kan lese og forstå en enkel tekst, og å kunne delta i og forstå en enkel samtale på norsk.

Beskrivelse av studiet

​​​Dette studiet er et tilbud som er spesielt laget for utvekslingsstudenter fra andre land som øsnker å studere ved Nord Unviersitet i et semester. Studiet består av tre kurs, hvert på 10 studiepoeng (ects) på innledende nivå, og tilbys i samarbeide mellom Fakultet for samfunnsvitenskap og Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag.

Studiet gir en kort oversikt over noen viktige sosiale institusjoner i Norge, og deres funksjon i forhold til prinsippene om en velferdsstat, samt en innføring i norsk språk og grammatikk. Forelesningene inkluderer en innføring i sosiologiske teorier om hvordan man kan forstå moderne samfunn og en kort presentasjon av dynamikken i de sentrale samfunnsinstitusjoner; familie, utdanning, religion, arbeid, kultur og politikk. Videre gir de en helhetlig og kritisk forståelse av global og regional utvikling i det 20.århundre. De gir en innføring i fagområdet utvikling og en oversikt over de retningslinjer og strategier som formet norsk økonomisk utvikling.

Det norske språkkurset er på et grunnleggende nivå, og har som formål å gi deg norskferdigheter på et nivå der du kan lese og forstå en enkel tekst, og å kunne delta i og forstå en enkel samtale på norsk.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Generell studiekompetanse i henhold til norske regler. Utenlandske søkere må oppfylle krav til gerell studiekompetanse ihht GSU-listen og språkkrav på NOKUT sine hjemmesider. Det stilles krav om at søkerne søker gjennom sitt hjemmeuniversitet.

Jobbmuligheter

 

 

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Opptak for studenter som søker utveksling til Nord universitet via sin hjemmeinstitusjon
Studiepoeng 30
Type studium Kortere studier
Studieform Heltid
Språk Engelsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Opptak for studenter som søker utveksling til Nord universitet via sin hjemmeinstitusjon

Mer informasjon