Journalistikk

Bachelorgrad i Bodø

Nysgjerrig? Samfunnsinteressert? Lyst å skrive, fotografere eller lage podkast? Synes du det er interessant å snakke med folk, og lar deg engasjere av urettferdighet eller maktovergrep? Da kan journalistyrket passe for deg. Som journaliststudent vil du lære å finne informasjon, bedømme den kritisk og formidle den på en etisk forsvarlig, tilgjengelig og engasjerende måte .

Studiehverdagen på journalistutdanninga er allsidig og variert. Læringa foregår mange steder; på universitetet, i redaksjoner og mediehus, på kulturhus og fotballbaner, og ellers ute i lokalsamfunnene. Studiet er arbeidsintensivt, og veksler mellom teoriundervisning og praktisk øvingsproduksjon. Du jobber både alene og i mindre grupper der du må bidra aktivt. Gjennom hele studiet skal du levere teoretiske og praktiske arbeidskrav, med veiledning og tilbakemelding både fra erfarne lærere og medstudenter.

Studiet inneholder flere korte praksisopphold i nærliggende redaksjoner. I tredje studieår avsluttes studiet med en tre måneder lang redaksjonspraksis. Du får tildelt praksisplass, og får lønn og veiledning fra praksisredaksjonen.

Beskrivelse av studiet

Nysgjerrig? Samfunnsinteressert? Lyst å skrive, fotografere eller lage podkast? Synes du det er interessant å snakke med folk, og lar deg engasjere av urettferdighet eller maktovergrep? Da kan journalistyrket passe for deg. Som journaliststudent vil du lære å finne informasjon, bedømme den kritisk og formidle den på en etisk forsvarlig, tilgjengelig og engasjerende måte .

Studiehverdagen på journalistutdanninga er allsidig og variert. Læringa foregår mange steder; på universitetet, i redaksjoner og mediehus, på kulturhus og fotballbaner, og ellers ute i lokalsamfunnene. Studiet er arbeidsintensivt, og veksler mellom teoriundervisning og praktisk øvingsproduksjon. Du jobber både alene og i mindre grupper der du må bidra aktivt. Gjennom hele studiet skal du levere teoretiske og praktiske arbeidskrav, med veiledning og tilbakemelding både fra erfarne lærere og medstudenter.

Studiet inneholder flere korte praksisopphold i nærliggende redaksjoner. I tredje studieår avsluttes studiet med en tre måneder lang redaksjonspraksis. Du får tildelt praksisplass, og får lønn og veiledning fra praksisredaksjonen.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, av journalistikk- og mediefaglig art
 • har bred kunnskap om journalistrollen og redaksjonelle prosesser og rutiner, verktøy og metoder
 • kjenner til det etiske rammeverket for journalistisk virksomhet
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor journalistikk
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor journalistikk
 • har kunnskap om journalistikkens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • kan treffe begrunnede journalistiske valg ut fra etisk refleksjon
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff både av journalistisk og vitenskapelig karakter, og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • kan beherske relevante verktøy, teknikker og uttrykksformer innenfor journalistikk

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger i journalistikken
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor journalistikk, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser i mediene
 • kjenner til internasjonale forhold og trender innenfor journalistikk og media.

Jobbmuligheter

Med en bachelorgrad i journalistikk kan du jobbe i tradisjonelle massemedier som radio, TV, aviser og nettaviser. Du kan også skape din egen arbeidsplass som frilanser.

Etter år med mediekrise og nedbemanning, har trenden snudd. Redaksjoner over hele landet har nå et stort behov for flinke journalister. Folk med journalistutdanning er også etterspurt i mange andre typer bedrifter og organisasjoner som driver med formidling og informasjon.

Videre utdanning

Studiet kvalifiserer blant annet for opptak til masterstudier ved Nord universitet og andre institusjoner.

Se under beskrivelsen av de enkelte masterstudier.

Utenlandsopphold

Studieprogrammet gir mulighet for studieopphold i utlandet i 4. eller 5. semester. Journalistutdanningen har utvekslingsavtale med Gøteborgs universitet, og er behjelpelig med å etablere kontakt og planlegge studieoppholdet.

Her kan du lese mer om utveksling.

Studenten må ha bestått minimum 60 studiepoeng med karakteren C eller bedre ved utreise. Før et utenlandsstudium må studenten søke om å få det godkjent som del av sin bachelorgrad i journalistikk.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist • Ordinær søknadsfrist: 20. april 2022 kl. 14:00
• Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2022
​​
​​

Velkommen til studiestart 2021

Registrer deg som student​

Velkommen som student ved bachelor i journalistikk ved Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV)

Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter.

Registrering
Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. Frist for semesterregistrering og oppmelding er 1. september. Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før. 

Program / oppstart på studiet

Søndag 15. august
18:30 - 19:30 Pre-study barberque i bakgården ved hovedkantina. Uformell meet & greet med grillmat. Studentinord spanderer.

Det settes opp buss fra Flatvold til universitetet kl. 18:15. Retur kl. 19:30.​

Tirsdag 17. august
10:30 - 12:30 Studieåpning ved Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) i auditorium Knut Hamsun (A1) – krever påmelding. Arrangementet vil også bli streamet.

Påmelding:
Pga. smittevernhensyn er det begrenset plass i auditoriet. Vi ber derfor om at du melder deg på dersom du ønsker å delta fysisk. Påmeldingen åpner 15. juli. Når kapasiteten er fullsatt vil det ikke lenger være mulig å melde seg på.


Streaming:​
Studieåpningen ved Fakultet for samfunnsvitenskap kan også følges via streaming.


Program:

10:30  Velkommen ved dekan Elisabet Carine Ljunggren 

10:45 Åpningsforelesning  

11:05 Studieadministrativ informasjon   

11:15 Pause  

11:30 Studentinord informerer om sine tilbud 

11:45 Studentombudet informerer 

11:55 Studentorganisasjonen Inter 

12:05 Fadderne overtar

Torsdag 19. august
12:15 - 14:00 Oppstart på bachelor i journalistikk-studiet i auditorium Petter Thommassen (A5)​

Program:

 • ​Christer Solbakk Johnsen, utviklingsredaktør i Adresseavisen åpner studieåret på journalistikk med velkomstforedraget: «Velkommen til verdens beste yrke». Han skal snakke om de jobbmulighetene journalistutdanning gir. Johnsen har selv tatt journalistutdanninga si i Bodø
 • Studieprogramansvarlig Birgit Røe Mathisen ønsker velkommen og orienterer om studielivet ved journalistutdanninga, og det blir møte med alle lærerne
Fredag 20. august – obligatorisk – husk legitimasjon
09:15 - 11:00 Oppstart på Dannelsessemesteret i auditorium Knut Hamsun (A1)​. På dette studieprogrammet er det obligato​risk å møte til undervisning på Dannelsessemesteret gjennom hele høstsemesteret.

Timeplan, pensum og annen informasjon​

Timeplan
Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren. Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen:


Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit.

Pensum
Slik finner du frem til riktig pensum: 


Utstyr
Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til: 

PC/Mac/nettbrett med nettilgang 
Hodetelefoner  
Webkamera

Tilrettelegging 
Dersom du har spesielle utfordringer (inkludert om du er i en risikogruppe for Covid-19) som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist 1. september.


Ofte stilte spørsmål om studiestart

Studentliv og fadderperiode​​

​Vi ønsker at alle våre studenter skal bli godt kjent med sitt studiested. Vi har samlet informasjon om hvordan du finner frem på campus og hvordan du kan holde deg orientert om det som skjer.

Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist • Ordinær søknadsfrist: 20. april 2022 kl. 14:00
• Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2022

Mer informasjon