Juss for ledere

Samlingsbasert videreutdanning

Er du skoleleder eller leder i barnehage og ønsker å øke din juridiske kompetanse? Juss for ledere er en videreutdanning basert på rammeverket for styrer- og rektorutdanningen. Lederes læring og kompetanseutvikling på det juridiske området står sentralt, og i løpet av studiet skal deltakerne prøve ut kunnskaper i egen organisasjon. 

 

Beskrivelse av studiet

Er du skoleleder eller leder i barnehage og ønsker å øke din juridiske kompetanse? Juss for ledere er en videreutdanning basert på rammeverket for styrer- og rektorutdanningen. Lederes læring og kompetanseutvikling på det juridiske området står sentralt, og i løpet av studiet skal deltakerne prøve ut kunnskaper i egen organisasjon. 

 

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

For å bli kvalifisert for opptak må søker være leder som har gjennomført styrer- eller rektorutdanning eller har fullført minimum 30 studiepoeng i skoleledelse eller tilsvarende. Søker må kunne dokumentere ansettelsesforhold i skole eller barnehage, hvor de har en lederfunksjon.

 

Søkere prioriteres på følgende måte:
Styrere og rektorer prioriteres foran andre ledere i barnehager og skoler. Med styrere og rektorer mener vi også ledere med stillingstitler som virksomhetsleder, enhetsleder, daglig leder el.l. Ved oversøkning av styrere og rektorer, skal styrere og rektorer fra kommuner i Oppfølgingsordningen prioriteres. Deretter skal det gjøres loddtrekning. Andre ledere enn styrere og rektorer prioriteres på samme måte, dvs. lederne i Oppfølgingsordningen prioriteres. Deretter skal det gjøres loddtrekning. Merk at ass.styrer og ass.rektor havner i gruppen med andre barnehage- og skoleledere.

 

Takker du ja til en studieplass, og deretter trekker deg, vil det påløpe et avmeldingsgebyr på NOK2500. Takker du nei til studieplassen, går tilbudet videre til neste søker.

Læringsutbytte

Målet med studie er å utvikle studentens kunnskap, holdninger og ferdigheter innenfor fagområdet. Ut fra Nasjonalt kvalitetsrammeverk for livslang læring har vi formulert følgende beskrivelser for denne påbyggingsmodulen om Juss for ledere:

Kunnskap:

Studenten:

 • Har avansert kunnskap om aktuelle lover og forskrifter gjeldende for barnehage og skole på individ- gruppe- og organisasjonsnivå
 • Kan anvende kunnskap gjennom å diskutere relevante problemstillinger for å utvikle egen lederrolle i juridiske spørsmål
 • Har spesialisert kunnskap for å kunne analysere og vurdere juridiske forhold som omhandler rettigheter og plikter for barn, elever, foreldre, skole og barnehage
 • Har inngående kunnskap om fagområdet for å utvikle skolen som organisasjon
 • Har avansert kunnskap om å videreutvikle skolen og barnehagen som forvaltningsorgan

Ferdigheter:

Studenten kan

 • kritisk analyse av teori og forskning fra ulike informasjonskilder og rettspraksis i en kontinuerlig utvikling av skolens juridiske kompetanse
 • gjennomføre et selvstendig og avgrenset utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende etiske normer
 • utvikle og gjennomføre en forelesing i egen organisasjon om et aktuelt juridisk tema
 • utvikle et helhetlig planverk for egen skoles juridiske kompetanse
 • utvikle kvalitet for å oppnå varige forbedringer i barnehage og skole
 • lede og tilrettelegge for personalets pedagogiske og administrative bruk av lover og regler
 • lede personalets arbeid med å tilrettelegge for legitim og legal undervisning i tråd med nasjonale myndigheters føringer
 • kartlegge behovet for å utvikle systematikk i tverrsektorielle samarbeidsfora som berører barnet, eleven og foresatte

Generell kompetanse:

Kandidaten skal kunne:

 • analysere relevante problemstillinger knyttet til juridisk kompetanse i barnehage og skole
 • anvende kunnskaper og ferdigheter i studiet innenfor det juridiske fagområdet i egen barnehage og skole.
 • lede nytenking og innovasjon i utviklingen av nye rutiner og systemer
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer

 

Studiet vil gjennom disse læringsutbyttebeskrivelsene kunne føre til konkrete forbedringer i tråd med styrers og rektors ledelse av kompetanseutvikling for å håndtere saker og utfordringer innenfor det juridiske området slik kravspesifikasjonen beskriver det.

Samlinger

Studiet gjennomføres med fire samlinger á 2 hele dager.

Samlinger Stjørdal studieåret 23/24:

18.-19. september

30. november - 1. desember

29.-30. januar

11.-12. april

Samlinger Tromsø studieåret 23/24

25.-26. september

27.-28. november

1.-2. februar

8.-9. april

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 01. april 2023
​​

Velkommen til studiestart 2022

Registrering og oppstart

Velkommen som student ved Juss for ledere, Stjørdal og Tromsø.

Registrering
Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. Frist for betaling og registrering er 1. september.  Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før.


Program / oppstart - Stjørdal

​Oppstart 
3.-5. oktober i Stjørdal. Oppstart første dag starter med lunsj kl. 11:30 – nærmere info om tidspunkt og sted kommer

Samlinger Stjørdal studieåret 22/23:
3.-5. oktober
21.-23. november
1.-3. februar
12.-14. april

Program / oppstart - Tromsø

Oppstart 
10.-12. oktober i Tromsø. Oppstart første dag starter med lunsj kl. 11:30 – nærmere info om tidspunkt og sted kommer

Samlinger Tromsø studieåret 22/23:
10.-12. oktober
30. november -2. desember
8.-10. februar
17.-19. april​​

Timeplan, pensum og annen informasjon

Timeplan 
Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren.  
Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen: 
 
Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit. 

Pensum 
Slik finner du riktig pensum: 
>> Pensum 

Utstyr 
Det er viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til:  

 • PC/Mac/nettbrett med nettilgang 
 • Hodetelefoner  
 • Webkamera  
Tilrettelegging  
Dersom du har spesielle utfordringer eller en helsesituasjon som gjør at du trenger tilrettelegging av studiehverdagen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist: 1. september. 

 
Ofte stilte spørsmål om studiestart 


Studiepoeng 15
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø (Tromsø) og Stjørdal

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 01. april 2023

Mer informasjon