Kreftsykepleie

Klinisk vurderingskompetanse i kreftsykepleie

Studiet gir kompetanse i systematisk klinisk undersøkelse og vurdering av pasienter, og imøtekommer regjeringens mål om å øke ansattes kompetanse i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Beskrivelse av studiet

Studiet gir kompetanse i systematisk klinisk undersøkelse og vurdering av pasienter, og imøtekommer regjeringens mål om å øke ansattes kompetanse i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

  • Fullført bachelorgrad i sykepleie og 2 års

praksis som sykepleier i full stilling eller tilsvarende antall timer.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal:

  • ha inngående kunnskap om metoder for å gjennomføre systematisk kliniske undersøkelser, observasjon og vurdering av pasienter i den kommunale helse- og omsorgstjenesten/spesialisthelsetjenesten

Ferdigheter

Studenten skal:

  • Kunne utføre en komplett undersøkelse av pasienter, noe som innebærer systematisk undersøkelse og vurdering av helsetilstand og kunne skille normale funn fra det unormale
  • Kunne analysere og kritisk vurdere pasientens situasjon og behov for sykepleie eller medisinsk hjelp
  • Kunne anvende ulike kartleggingsverktøy /risikovurderinger
  • Kunne gjøre vurderinger av den akutt syke pasienten og tidlig se forverring av sykdom hos bruker/pasient (ABCDE), og kunne iverksette tiltak for å unngå ytterligere sykdomsutvikling
  • Kunne kommunisere kliniske data om pasienten på en systematisert måte (ISBAR)

Generell Kompetanse

Studenten skal:

  • Kunne dokumentere funn i pasientjournalen
  • Kunne utøve kunnskapsbasert sykepleie og samhandle med pasient, pårørende og annet helsepersonell

Jobbmuligheter

God kunnskap om og innsikt gir kompetanse i systematisk klinisk undersøkelse og vurdering av pasienter med kreft i kreftomsorgen.

Videre utdanning

Studiet kan tas som ei frittstående videreutdanning.

Utenlandsopphold

Dette er et studieprogram som ikke har utveksling

Samlinger

Samlinger 2023 er i uke 8, 12 og 15.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Løpende opptak
Studiepoeng 10
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Løpende opptak

Mer informasjon