Kommunalt beredskapssamvirke

Kommunalt beredskapssamvirke fokuserer på kommunal sikkerhetsledelse og kriseberedskap, og retter seg mot ledere innenfor virksomheter og etater med kritiske samfunnsoppgaver i lokalsamfunnene.

Emnet skal bidra til kunnskap om samordningsoppgaver og samarbeid internt og over etats- og virksomhetsgrenser knyttet til sikkerhets- og beredskapsarbeidet. Formålet med emnet er å gi deltakerne en bred forståelse for arbeidsmetodikk, organisering og ledelsesarbeid knyttet til forebygging av uønskede hendelser og oppbygging av beredskapsressurser samt håndtering av kriser.

Emnet tar utgangspunkt i de ulike lover og regler som kommunal beredskapsplikt bygger på, og de krav sentrale myndigheter setter til lokale aktører når det gjelder samfunnsikkerhetsarbeid. I emnet presenteres relevante tilnærminger hva angår vurdering av risiko, sårbarhet og ulike nivå for robusthet, og kommunenenes ansvar når det gjelder ivaretakelse av samfunnskritiske tjenester og infrastruktur.

Beskrivelse av studiet

Kommunalt beredskapssamvirke fokuserer på kommunal sikkerhetsledelse og kriseberedskap, og retter seg mot ledere innenfor virksomheter og etater med kritiske samfunnsoppgaver i lokalsamfunnene.

Emnet skal bidra til kunnskap om samordningsoppgaver og samarbeid internt og over etats- og virksomhetsgrenser knyttet til sikkerhets- og beredskapsarbeidet. Formålet med emnet er å gi deltakerne en bred forståelse for arbeidsmetodikk, organisering og ledelsesarbeid knyttet til forebygging av uønskede hendelser og oppbygging av beredskapsressurser samt håndtering av kriser.

Emnet tar utgangspunkt i de ulike lover og regler som kommunal beredskapsplikt bygger på, og de krav sentrale myndigheter setter til lokale aktører når det gjelder samfunnsikkerhetsarbeid. I emnet presenteres relevante tilnærminger hva angår vurdering av risiko, sårbarhet og ulike nivå for robusthet, og kommunenenes ansvar når det gjelder ivaretakelse av samfunnskritiske tjenester og infrastruktur.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Mer informasjon om krav til realkompetanse.

For å søke opptak: https://evuweb.fsweb.no/evuweb/kurs?inst=NORD

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt emne skal deltakeren

• ha kjennskap til kommunale beredskapsaktørers ansvar når det gjelder forebygging og beredskap i før, akutt- og etterkrisefasen

• være kjent med relevant lovverk, relevant planverk og oppbygging av prosedyrer

• ha bred kunnskap om mulige samvirkeaktører i de tre krisefasene: før, akutt- og etterkrisefasen

• forstå ulike perspektiver på samvirke, og hvordan formelt og uformelt samvirke påvirker disse

• ha bred kunnskap om ulike ledelsesstøtteverktøy knyttet til krisehåndtering, inklusiv CIM

• kjenne prinsippene for kontinuitetsplanlegging

Ferdigheter

Etter endt emne skal deltakeren

• kunne produsere ROS-analyse, scenarier og utforme en kommunal beredskapsplan

• kunne bygge en beredskapsorganisasjon ut fra ulike modeller, inklusiv enhetlig ledelsessystem

• forstå beredskapsverdikjeden fra alarmering og kunnskapsgenerering til egenrespons

• strategisk benytte passende samvirkemodell i gitte handlingskjeder og hendelser

• kunne evaluere øvelser og krisehåndtering og utvikle kompetanseplaner

Generell kompetanse

Etter endt emne skal deltakeren

• ha overblikk over hvilke interessenter som skal ivaretas i krise, og på hvilken måte

• ha inn innblikk i samspillet mellom ordinær ledelse og krisestab

• være i stand til å organisere og lede en krisestab/beredskapsorganisasjon

​Mer informasjon

Undervisningen vil være samlingsbasert, og foregå på nett via læringsplattformen Zoom.  Nærmere informasjon om Zoom og det øvrige praktiske opplegget vil bli gitt før oppstart. 

 

Oppstart:
Oppstart for emnet planlegges første uke i september.  

Emnet gjennomføres med en halvdagssamling pr uke over 9 uker.


Fremmøte:
Det er ikke krav til obligatorisk deltakelse på samlingene, unntatt deltakelse på en nettbasert øvelse Studentene anbefales å følge så mange forelesninger som mulig. Kravet til Obligatorisk deltakelse på øvelse kan erstattes med innlevering av skriftlig besvarelse med utgangspunkt i øvelsesscenarioet. ​


Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 01. juli 2022
​Fo​to: Øvelse Nord / Roar Kofoed
Studiepoeng 7,5
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 01. juli 2022

Mer informasjon