Kompetanse for kvalitet: Engelsk 2, 5.-10. trinn

Det er ikke opptak til dette studieprogrammet høsten 2020.
Engelsk 2 for 5-10 er et fleksibelt studium innen engelsk fagdidaktikk, språk, litteratur og metode, skreddersydd for å videreutvikle kompetansen til lærere innen sentrale emner i engelskfaget. Studiet tilbys gjennom "Kompetanse for kvalitet". Det legger opp til varierte arbeidsformer, med en blanding av tradisjonelle forelesninger, klassediskusjoner, gruppearbeid, nettseminar og diverse hjemmeoppgaver - og det er vår ambisjon å la studentene ta del i det beste fra både universitets- og lærerutdanningstradisjonen innen engelskfaget.

Interesserte søker via Utdanningsdirektoratets søknadssystem innen 1. mars. For å bli kvalifisert for opptak må man i tillegg søke direkte til Nord universitet mellom 10. mars og 15. mai.

Deltakere utenfor ordningen med stipend- og vikarmidler kan også søke opptak. Tilbud om studieplass gis under forutsetning av ledige plasser. Potensielle deltakere som søker utenfor finansieringsordningen må finne andre kilder til finansiering av studiet.

Beskrivelse av studiet

Engelsk 2 for 5-10 er et fleksibelt studium innen engelsk fagdidaktikk, språk, litteratur og metode, skreddersydd for å videreutvikle kompetansen til lærere innen sentrale emner i engelskfaget. Studiet tilbys gjennom "Kompetanse for kvalitet". Det legger opp til varierte arbeidsformer, med en blanding av tradisjonelle forelesninger, klassediskusjoner, gruppearbeid, nettseminar og diverse hjemmeoppgaver - og det er vår ambisjon å la studentene ta del i det beste fra både universitets- og lærerutdanningstradisjonen innen engelskfaget.

Interesserte søker via Utdanningsdirektoratets søknadssystem innen 1. mars. For å bli kvalifisert for opptak må man i tillegg søke direkte til Nord universitet mellom 10. mars og 15. mai.

Deltakere utenfor ordningen med stipend- og vikarmidler kan også søke opptak. Tilbud om studieplass gis under forutsetning av ledige plasser. Potensielle deltakere som søker utenfor finansieringsordningen må finne andre kilder til finansiering av studiet.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende og fullført minimum 30 studiepoeng i Engelsk på høgskole-/universitetsnivå.

Søkere utenom stipend- eller vikarordningen vil få tildelt ledige studieplasser etter at opptaket gjennom Utdanningsdirektoratet er gjennomført.

Søkere utenom stipend- og vikarordningen må dokumentere et ansettelsesforhold i en skole. Hvis du ikke er ansatt i en skole må du dokumentere at du har mulighet til å gjennomføre praksis ved en skole mens du gjennomfører videreutdanningen. Ansettelsesforhold og praksis dokumenteres med en stemplet og signert attest fra arbeidsgiver.

Søkere som har et ansettelsesforhold til en skole prioriteres.

 

 

Jobbmuligheter

Engelsk 2 for 5-10 er et videreutdanningstilbud under KFK som kvalifiserer til undervisning i engelsk i 5. til 10. klasse.

Videre utdanning

Engelsk 2 for 5-10 gir, sammen med fullført Engelsk 1, grunnlag for å fortsette med engelskstudier på høyere nivå ved Nord universitet eller andre universiteter som tilbyr dette.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Søknadsfrist Udir: 1. mars. Søknadsfrist Nord universitet: 15. mai
Studiepoeng 30
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk Engelsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Søknadsfrist Udir: 1. mars. Søknadsfrist Nord universitet: 15. mai

Mer informasjon