Kompetanse for kvalitet - Norsk 2, 8.-13. trinn

Det er ikke opptak til dette studieprogrammet høsten 2020.
Målgruppen for studiet er primært lærere på ungdomstrinnet og lærere i videregående skole. Studiet bygger på Kunnskapsløftets sentrale elementer med vekt på kompetansemål, tilpasset opplæring, grunnleggende ferdigheter og vurdering for læring. Studiet gir, i tillegg til arbeid med litterære og språklige problemstillinger, en faglig og didaktisk fordypning innen lesing, skriving, muntlighet og digitale tekster. Gjennomgående blir det fokusert på å skape en god sammenheng mellom studiefaget og skolefaget. Studiet er nettbasert, med tre samlinger pr semester.

Interesserte søker via Utdanningsdirektoratets søknadssystem innen 1. mars. For å bli kvalifisert for opptak må man i tillegg søke direkte til Nord unversitet mellom 10. mars og 15. mai.

Deltakere utenfor ordningen med stipend- og vikarmidler kan også søke opptak. Tilbud om studieplass gis under forutsetning av ledige plasser. Potensielle deltakere som søker utenfor finansieringsordningen må finne andre kilder til finansiering av studiet.

Beskrivelse av studiet

Målgruppen for studiet er primært lærere på ungdomstrinnet og lærere i videregående skole. Studiet bygger på Kunnskapsløftets sentrale elementer med vekt på kompetansemål, tilpasset opplæring, grunnleggende ferdigheter og vurdering for læring. Studiet gir, i tillegg til arbeid med litterære og språklige problemstillinger, en faglig og didaktisk fordypning innen lesing, skriving, muntlighet og digitale tekster. Gjennomgående blir det fokusert på å skape en god sammenheng mellom studiefaget og skolefaget. Studiet er nettbasert, med tre samlinger pr semester.

Interesserte søker via Utdanningsdirektoratets søknadssystem innen 1. mars. For å bli kvalifisert for opptak må man i tillegg søke direkte til Nord unversitet mellom 10. mars og 15. mai.

Deltakere utenfor ordningen med stipend- og vikarmidler kan også søke opptak. Tilbud om studieplass gis under forutsetning av ledige plasser. Potensielle deltakere som søker utenfor finansieringsordningen må finne andre kilder til finansiering av studiet.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende og fullført minimum 30 studiepoeng norsk på høgskole-/universitetsnivå (Norsk 1).

Søkere utenom stipend- eller vikarordningen vil få tildelt ledige studieplasser etter at opptaket gjennom Utdanningsdirektoratet er gjennomført.

Søkere utenom stipend- og vikarordningen må dokumentere et ansettelsesforhold i en skole. Hvis du ikke er ansatt i en skole må du dokumentere at du har mulighet til å gjennomføre praksis ved en skole mens du gjennomfører videreutdanningen. Ansettelsesforhold og praksis dokumenteres med en stemplet og signert attest fra arbeidsgiver.

Søkere som har et ansettelsesforhold til en skole prioriteres.

Jobbmuligheter

Studiet gir kompetanse for å undervise i norsk på 8.-13. trinn.

Videre utdanning

Bestått Kompetanse for kvalitet: norsk 2, 8.-13. trinn kvalifiserer for opptak til Norsk fagdidaktikk 30 stp.

Samlinger

Samlinger


Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Søknadsfrist Udir: 1. mars. Søknadsfrist Nord universitet: 15. mai
Studiepoeng 30
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk
Politiattest Nei
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Søknadsfrist Udir: 1. mars. Søknadsfrist Nord universitet: 15. mai

Mer informasjon