Kroppsøving 1 for 1.-10. trinn

Kompetanse for kvalitet: Kroppsøving 1 for 1.-10. trinn

Videreutdanning i Levanger

​​​​​​Studiet er et videreutdanningstilbud rettet mot lærere som underviser i barnetrinnet eller på ungdomsskolen, men som har færre enn 30 studiepoeng i fagkretsen. Studiet kvalifiserer til å undervise i kroppsøving på 1-10. trinn i grunnskolen.

Studiet er en innføring i det å være lærer i kroppsøving på trinn 1-10 i grunnskolen. Dette krever kompetanse i individuell idrett, lagidrett, svømming/livredning, dans og friluftsliv og i hvordan bruk av ulike bevegelsesmiljøer kan bidra til opplæringen. Det legges vekt på hvordan valg av innhold og arbeidsmåter påvirker læreprosessene og hvordan kroppsøving bidrar til elevens helhetlige utvikling.

Studiet er en del av videreutdanningsprogrammet "Kompetanse for kvalitet", gjennom Utdanningsdirektoratet. Interesserte søker via Utdanningsdirektoratets søknadssystem innen 1. mars. For å bli kvalifisert for opptak må man i tillegg søke direkte til Nord universitet innen 15. mai. 

Deltakere utenfor ordningen med stipend- og vikarmidler kan fortsatt søke opptak. Tilbud om studieplass gis under forutsetning av ledige plasser. Potensielle deltakere som søker utenfor finansieringsordningen må finne andre kilder til finansiering av studiet. For deltakere utenfor ordningen med stipend- og vikarmidler, er det søknadsfrist 15. juni.

Beskrivelse av studiet

​​​​​​Studiet er et videreutdanningstilbud rettet mot lærere som underviser i barnetrinnet eller på ungdomsskolen, men som har færre enn 30 studiepoeng i fagkretsen. Studiet kvalifiserer til å undervise i kroppsøving på 1-10. trinn i grunnskolen.

Studiet er en innføring i det å være lærer i kroppsøving på trinn 1-10 i grunnskolen. Dette krever kompetanse i individuell idrett, lagidrett, svømming/livredning, dans og friluftsliv og i hvordan bruk av ulike bevegelsesmiljøer kan bidra til opplæringen. Det legges vekt på hvordan valg av innhold og arbeidsmåter påvirker læreprosessene og hvordan kroppsøving bidrar til elevens helhetlige utvikling.

Studiet er en del av videreutdanningsprogrammet "Kompetanse for kvalitet", gjennom Utdanningsdirektoratet. Interesserte søker via Utdanningsdirektoratets søknadssystem innen 1. mars. For å bli kvalifisert for opptak må man i tillegg søke direkte til Nord universitet innen 15. mai. 

Deltakere utenfor ordningen med stipend- og vikarmidler kan fortsatt søke opptak. Tilbud om studieplass gis under forutsetning av ledige plasser. Potensielle deltakere som søker utenfor finansieringsordningen må finne andre kilder til finansiering av studiet. For deltakere utenfor ordningen med stipend- og vikarmidler, er det søknadsfrist 15. juni.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende.
Søkere utenom stipend- eller vikarordningen vil få tildelt ledige studieplasser etter at opptaket gjennom Utdanningsdirektoratet er gjennomført. Søkere utenom stipend- og vikarordningen må dokumentere et ansettelsesforhold i en skole. Hvis du ikke er ansatt i en skole må du dokumentere at du har mulighet til å gjennomføre praksis ved en skole mens du gjennomfører videreutdanningen. Ansettelsesforhold og praksis dokumenteres med en stemplet og signert attest fra arbeidsgiver. Søkere som har et ansettelsesforhold i en skole prioriteres.

Jobbmuligheter

Studiet gir kompetanse til å undervise i kroppsøving på 1.-10. trinn i grunnskolen.

Videre utdanning

Kroppsøving 1 kvalifiserer for opptak til Kroppsøving 2

Utenlandsopphold

Ikke relevant for dette studiet.

Samlinger

Samlingsplan for ”Kroppsøving 1” 30 stp for 1. til 10. trinn - videreutdanning for lærere 2020/2021.

Fagemne: KØV-510 

Uke 38: Onsdag 16.09., torsdag 17.09. og fredag 19.09.20. (Onsdag kl. 10.00 til kl. 16.00, torsdag kl. 09.00 til kl. 15.30 og fredag kl. 09.30 til kl. 13.30.)

Uke 44: Onsdag 28.10., torsdag 29.10. og fredag 30.10.20. (Onsdag kl. 10.00 til kl. 16.00, torsdag kl. 09.00 til kl.15.30 og fredag kl. 09.30 til kl. 13.30.)

Uke 48: Onsdag 25.11., torsdag 26.11. og fredag 27.11.20. (Onsdag kl. 10.00 til kl. 16.00, torsdag kl. 09.00 til kl. 15.30 og fredag kl. 09.30 til kl. 13.30.)

Uke 50: Individuell, tredagers hjemmeeksamen. Onsdag 09.12. - fredag 11.12.)

Fagemne: KØV-520 

Uke 4: Onsdag 27.01, torsdag 28.01. og fredag 29.01.21. (Onsdag kl. 10.00 til kl. 16.00, torsdag kl. 09.00 til kl. 15.30 og fredag kl. 09.30 til kl. 13.30.)

Uke 10: Onsdag 10.03., torsdag 11.03. og fredag 12.03.21. (Onsdag kl. 10.00 til kl. 16.00, torsdag kl. 09.00 til kl. 15.30 og fredag kl. 09.30 til kl. 13.30.

Uke 20: Onsdag 19.05., torsdag 20.05. og fredag 21.05.21. (Onsdag kl. 10.00 til kl. 16.00, torsdag kl. 09.00 til kl. 15.30 og fredag kl. 09.30 til kl. 13.30.)

Uke 20: Praktisk metodisk eksamen. Fredag 21.05.21.

Alle samlingene er ved Nord universitet, avd. Røstad i Levanger
I tillegg til samlingene ved Nord universitet, avd. Levanger, vil det være krav om deltagelse på nettundervisning. Dvs. deltagelse på elektroniske forelesninger og oppgaver, fra egen datamaskin.

Obligatorisk nettundervisning (krav om min. 80% deltagelse).
Nettundervisningen vil foregå på onsdager mellom de fysiske samlingene, fra kl. 12.00 til kl.13.30. 

Spørsmål rettes til studieprogramansvarlig Ivar Fossland M​oa eller faggruppeleder Vegard Sellæg Brenne.Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Det er løpende opptak til våre ledige studieplasser. Ikke vent med å søke!
Studiepoeng 30
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Levanger

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Det er løpende opptak til våre ledige studieplasser. Ikke vent med å søke!

Mer informasjon