Kroppsøvings- og idrettsvitenskap

Mastergrad i Levanger

Kroppsøvings- og idrettsvitenskap, mastergradsstudium, er et studium på høyere grads nivå hvor man har fokus på lærer- og trenerrollen i kroppsøving og idrett. Studiet har vært en del av studietilbudet ved Campus Levanger siden 1978, og har dermed lang tradisjon og en solid faglig basis. Studiet passer godt for lærere på ulike nivå som har kroppsøving/friluftsliv/idrett i fagkretsen og bachelorkandidater med idrett og/eller friluftsliv i fagkretsen. Undervisningen er organisert i samlinger i to av fire emner i første studieår. Studiet kvalifiserer for forskningsarbeid og doktogradsstudier.

Beskrivelse av studiet

Kroppsøvings- og idrettsvitenskap, mastergradsstudium, er et studium på høyere grads nivå hvor man har fokus på lærer- og trenerrollen i kroppsøving og idrett. Studiet har vært en del av studietilbudet ved Campus Levanger siden 1978, og har dermed lang tradisjon og en solid faglig basis. Studiet passer godt for lærere på ulike nivå som har kroppsøving/friluftsliv/idrett i fagkretsen og bachelorkandidater med idrett og/eller friluftsliv i fagkretsen. Undervisningen er organisert i samlinger i to av fire emner i første studieår. Studiet kvalifiserer for forskningsarbeid og doktogradsstudier.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Følgende utdanninger gir grunnlag for opptak til masterstudiet i kroppsøving:
  • 4-årig allmennlærer-/grunnskolelærerutdanning med 60 stp kroppsøving, idrett eller friluftsliv som del av denne utdanningen.
  • 3-årig lærerutdanning med 60 stp videreutdanning i kroppsøving, idrett eller friluftsliv.
  • 3-årig faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag.
  • Fullført og bestått de tre første studieår av 4-årig grunnskolelærerutdanning med 60 stp kroppsøving.
  • 3-årig førskolelærer-/barnehagelærerutdanning med 60 stp videreutdanning i kroppsøving, idrett eller friluftsliv.
  • Annen bachelorgradsutdanning med minimum 80 stp kroppsøving, idrett eller friluftsliv.
  • Bachelorgrad i fysioterapi.

Jobbmuligheter

Ved fullført studium tildeles graden Master i kroppsøvings- og idrettsvitenskap. Studiet kvalifiserer studentene for profesjonsrettet arbeid, forskningsarbeid og doktorgradsstudier.

Videre utdanning

Ved fullført studium tildeles graden Master i kroppsøvings- og idrettsvitenskap. Studiet kvalifiserer studentene for forskningsarbeid og doktorgradsstudier.

Utenlandsopphold

Hele eller deler av mastergradsoppgaven kan gjennomføres ved opphold på et utenlands universitet som Nord universitet har avtale med. Etter søknad kan biveileder fra et utenlands universitet tildeles.

Samlinger

Undervisningen er organisert i samlinger i MKI110 Statistikk og metode samt MKI130 Vitenskapsteori og metodespesialisering i studieåret 2020-2021. For øvrig ukentlig undervisning og arbeid. Emneplanene i MKI110 Statistikk og metode og MKI Vitenskapsteori og metodespesialisering viser oversikt over samlingene. 

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2021

​​Velkommen til studiestart 2020

Registrering og tilstedeværelse

Velkommen som student ved Kroppsøvings- og idrettsvitenskap, mastergradsstudium, ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag. Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter. 

Registrering
Du kan registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført registering har du tilgang til å delta på digitale fora ved Nord universitet. Blant annet får du tilgang til digitale møterom og e-læringsverktøyet Canvas.

I år er det spesielt viktig at du er til stede på Nord universitets digitale plattformer for studenter.Oppmøte første dag 
For nye studenter ved Kroppsøvings- og idrettsvitenskap, mastergradsstudium, blir det et fysisk oppstartsmøte på studiestedet. Vi anbefaler deg å være med. Det vil bli gitt masse nyttig informasjon og du vil få mulighet til å bli kjent med både medstudenter og undervisningspersonell. 

Oppmøte: Onsdag 12. august kl. 13.00  – 15.00. 

Kontaktinformasjon
Dersom du har spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt med din studieveileder.

Utstyr
Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr. Alle studentene bør ha tilgang til:
PC/Mac/nettbrett med nettilgang
Hodetelefoner 
Webkamera

Tilrettelegging
Dersom du har spesielle utfordringer (inkludert om du er i en risikogruppe for Covid-19) som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du søke om tilrettelegging.


Timeplan og pensum

​Timeplan
Timeplanen publiseres i TimeEdit i løpet av sommeren, da vil du finne din timeplan her: 

Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit. 

Pensum
Slik finner du riktig pensum:
>> Pensum

Studentliv og annen praktisk informasjon

Studentinord
Samskipnaden Studentinord tilbyr studentboliger, mat og drikke på studiestedet, studentbarnehager, studentbokhandel og støtte til fritidsaktiviteter for studenter. 


Finn frem
Bruk kartløsningen Mazemap for å finne frem på campus:

>> Mazemap Levanger​​​​


Buss til og fra campus
Levanger:

Studiested og studentliv

Ofte stilte spørsmål om studiestart

Appen "Infoskjermen GO"
Hold deg orientert om hva som skjer på campus via appen "Infoskjermen GO". Her får du oversikt over aktivitetskalender, nyheter og tilbud.  Last ned til iPhone / Android

Fadderperioden

Våre fantastiske og engasjerte faddere står klar til å ta imot deg som ny student. Vi anbefaler at du deltar i fadderperioden for å komme raskt inn i det sosiale studiemiljøet og bli kjent med studiestedet. I år skjer det ting både fysisk ved studiestedet og på nett.

Finn ut mer her:Studiepoeng 120
Type studium Mastergrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Levanger

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2021

Mer informasjon