Kroppsøvings- og idrettsvitenskap

Mastergrad i Levanger

​​Velkommen til studiestart 2021

Registrering og tilstedeværelse

Velkommen som student ved Kroppsøvings- og idrettsvitenskap. 

Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter.

Registrering
Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. 

Frist for semesterregistrering og oppmelding er 1. september. Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før.


Program/oppstart - Levanger

Kroppsøvings- og idrettsvitenskap har oppstart tirsdag 17. august kl. 13.00.​ Sted: Blåsalen, Campus Levanger.

Timeplan, pensum og annen informasjon

Timeplan
Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren. 
Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen:

Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit.

Pensum
Slik finner du frem til riktig pensum: 
>> Pensum

Utstyr
Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til: 

  • ​PC/Mac/nettbrett med nettilgang 
  • Hodetelefoner  
  • Webkamera
Tilrettelegging 
Dersom du har spesielle utfordringer (inkludert om du er i en risikogruppe for Covid-19) som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist 1. september.

Ofte stilte spørsmål om studiestart

Studentliv og fadderperiode

Vi ønsker at alle våre studenter skal bli godt kjent med sitt studiested. Vi har samlet informasjon om hvordan du kommer deg til og fra campus, hvordan du finner frem på campus og hvordan du kan holde deg orientert om det som skjer ved ditt studiested.

Kroppsøvings- og idrettsvitenskap, mastergradsstudium, er et studium på høyere grads nivå hvor man har fokus på lærer- og trenerrollen i kroppsøving og idrett. Studiet har vært en del av studietilbudet ved Campus Levanger siden 1978, og har dermed lang tradisjon og en solid faglig basis. Studiet passer godt for lærere på ulike nivå som har kroppsøving/friluftsliv/idrett i fagkretsen og bachelorkandidater med idrett og/eller friluftsliv i fagkretsen. Undervisningen er organisert i samlinger i to av fire emner i første studieår. Studiet kvalifiserer for forskningsarbeid og doktogradsstudier.

Beskrivelse av studiet

Kroppsøvings- og idrettsvitenskap, mastergradsstudium, er et studium på høyere grads nivå hvor man har fokus på lærer- og trenerrollen i kroppsøving og idrett. Studiet har vært en del av studietilbudet ved Campus Levanger siden 1978, og har dermed lang tradisjon og en solid faglig basis. Studiet passer godt for lærere på ulike nivå som har kroppsøving/friluftsliv/idrett i fagkretsen og bachelorkandidater med idrett og/eller friluftsliv i fagkretsen. Undervisningen er organisert i samlinger i to av fire emner i første studieår. Studiet kvalifiserer for forskningsarbeid og doktogradsstudier.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Følgende utdanninger gir grunnlag for opptak til masterstudiet i kroppsøving:
  • 4-årig allmennlærer-/grunnskolelærerutdanning med 60 stp kroppsøving, idrett eller friluftsliv som del av denne utdanningen.
  • 3-årig lærerutdanning med 60 stp videreutdanning i kroppsøving, idrett eller friluftsliv.
  • 3-årig faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag.
  • Fullført og bestått de tre første studieår av 4-årig grunnskolelærerutdanning med 60 stp kroppsøving.
  • 3-årig førskolelærer-/barnehagelærerutdanning med 60 stp videreutdanning i kroppsøving, idrett eller friluftsliv.
  • Annen bachelorgradsutdanning med minimum 80 stp kroppsøving, idrett eller friluftsliv.
  • Bachelorgrad i fysioterapi.

Jobbmuligheter

Ved fullført studium tildeles graden Master i kroppsøvings- og idrettsvitenskap. Studiet kvalifiserer studentene for profesjonsrettet arbeid, forskningsarbeid og doktorgradsstudier.

Videre utdanning

Ved fullført studium tildeles graden Master i kroppsøvings- og idrettsvitenskap. Studiet kvalifiserer studentene for forskningsarbeid og doktorgradsstudier.

Utenlandsopphold

Hele eller deler av mastergradsoppgaven kan gjennomføres ved opphold på et utenlands universitet som Nord universitet har avtale med. Etter søknad kan biveileder fra et utenlands universitet tildeles.

Samlinger

Undervisningen er organisert i samlinger i MKI120 Teoretiske emner i kroppsøving og idrettsfag samt MKI40 Vitenskapsteori og metodespesialisering i studieåret 2021-2022. For øvrig ukentlig undervisning og arbeid. Emneplanene viser oversikt over samlingene. 

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 19. august 2021
Studiepoeng 120
Type studium Mastergrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Levanger

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 19. august 2021

Mer informasjon