Kompetanse for kvalitet: Kunst og håndverk 1, 1.-10. trinn – digitale ferdigheter og kompetanse

Velkommen til studiestart 2020

Oppstart

Velkommen til Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet.
 
Det er en stor glede å ønske deg velkommen som student ved Nord universitet! 
Digitale ferdigheter i Kunst og håndverk («Digital kunst og håndverk») er en spennende emnekombinasjon i et felt som er i endring og utvikling. Jeg håper at du vil trives hos oss og lære mye som du kan bruke i din praksishverdag. 

Se arbeidsplan under Samlinger lenger ned på siden.

Program- og emnedesign 
Du har valgt et fleksibelt studieprogram. Studiet består av emnene Digital kunst og håndverk 1 (KH145L) på 15 studiepoeng som går før jul og Digital kunst og håndverk 2 (KH146L) på 15 studiepoeng som går etter jul. Begge emnene er på 100-nivå, som betyr at de er introduksjonsemner på grunnleggende nivå. 
I disse emnene legges det stor vekt på læring for fremtidig utvikling. Det innebærer at det forventes at du deltar aktivt i kollegaveiledning, -vurdering og -tilbakemelding. På grunn av programfleksibiliteten i studiet, er det også viktig at du lærer hvordan du kan finne, vurdere og bruke ny praktisk informasjon og at du utvikler gode rutiner på kunnskapsoverføring mellom temaene. Dette er det lagt vekt på i emnedesignen. 
For ett 15 studiepoengsemne forventes det at du jobber 400-450 timer med emnets innhold i løpet av semesteret. Emnenes vurderingsform er bestått/ikke bestått. Alt leveres ut og leveres inn digitalt – også eksamen. Vi bruker Canvas som læringsplattform og Inspera til å levere inn eksamen. Disse får du tilgang til etter at du har betalt semesteravgift og meldt deg opp i emnene. 

Begge emnene i studiet er organisert etter samme modell. Hvert emne er organisert i fire stykk fireukers bolker. En fireukers bolk kalles for en arbeidsperiode (AP) og krever i gjennomsnitt 100 timer med arbeid. Hver AP har i stor grad samme organisering. 
  • I uke 1 leser du pensum, laster ned programvare og starter med oppgaver. 
  • I uke 2 treffer foreleseren din på nettseminar med resten av gruppen din (studentene bli delt inn i kjernegrupper). 
  • I uke 3 treffer du kjernegruppen på nett uten foreleser og dere jobber samlet med en oppgave som leveres i slutten av uken. 
  • I uke 4 ferdigstiller du oppgaven og du må levere inn en eller to skriftlige oppgaver. 

Selv om vi ikke tar høst- og vinterferie eller forlenget påskeferie ved universitetet, gis det litt ekstra tid rundt disse ukene. 
Merk at APene «åpnes» på Canvas på mandagen i den første uken av en arbeidsperiode. Dette for at vi skal kunne samle alle studentene om de temaene som vi jobber med – og for å hindre at noen studenter flyr av gårde gjennom studiet uten resten av studentgruppen. 

Praktisk informasjon 
Se arbeidsplan under Samlinger lenger ned på siden. 
Oppstart av det akademiske året ved Nord universitet/campus Bodø er i uke 33, 2020. Canvassiden til KH145L Digitale ferdigheter i Kunst og håndverk åpner i uke 35. Og undervisningen i Digitale ferdigheter i Kunst og håndverk starter mandag 31.8.2020. Det vil si at uke 36 er den første uken i AP1, og at du skal treffe kjernegruppen med foreleser i uke 37. 
Du bør gå inn på KH145L-emnets Canvasside før det og gjøre deg kjent med emnets struktur i tiden før undervisningsoppstart. Utforsk Canvassidene, se de forberedende filmene og finne frem pensum. Det meste av pensum som vi bruker er tilgjengelig digitalt, men vi bruker også noen bøker. Informasjon om pensum finner du på Canvas, under pensum/litteratur/Leganto. Informasjonsvideoene og de forberedende filmene vil gi deg viktig informasjon om hva studiet består av og hva våre forventninger til deg som student er. Her ligger det også noen arbeidsoppgaver som du må starte med. Disse bør du være ferdig med innen vi starter undervisningen. 

Vennligst merk at arbeidsplanen blir også lagt ut i Canvas etter oppstart av det akademiske året. Merk hvilken versjon du eventuelt laster ned eller skriver ut – dette fordi denne blir oppdatert og ny opplastningsdato blir lagt til om det blir funnet feil eller mangler i den. Jeg vil gjerne at dere tar kontakt dersom noe er uklart eller dersom du finner feil/mangler i arbeidsplanen eller undervisningsmaterialet. Vi jobber for å stadig bli bedre på informasjon og kommunikasjon! 

Kjernegruppene 
Studentene er delt opp i kjernegrupper (seminar/kollokviegrupper) av emneansvarlig. Hver kjernegruppe har en fast dag/tid, som er deres faste møtetid (på nett) for uke 2 og uke 3 samlingene i hver AP. Husk at kjernegruppene møtes på nett 4 ganger for uke 2-seminarene og 4 ganger for uke 3-seminarene hvert semester. Dersom noen i gruppen ønsker en annen dag/tid for uke 3- seminarene, er det uproblematisk for meg så lenge arbeidsoppgaven blir levert inn til rett tid og alle er enig om den nye tiden. Dersom kjernegruppen ikke klarer å enes om ny dag/tid, vil vi at kjernegruppen møtes til den tildelte tiden. 

Kjernegruppene er til en viss grad organisert etter geografi. Dette fordi studenter har tidligere ønsket det men også på grunn av hvordan høst- og vinterferiene avvikles kommunalt. Passer ikke kjernegruppetiden, kan dere bytte innbyrdes ved å kommunisere på emnets felles facebookside. Lærere skal informeres pr mail om gruppebyttinger (på grunn av Canvas organisering). Gruppene skal ikke ha færre enn seks studenter og ikke flere enn åtte studenter. Møte de andre på vår (lukket) Facebook side for innbyrdes bytting. Adressen til denne blir lagt ut på Canvassiden, slik at den er primært tilgjengelig for emnets studenter. 

NB: Det kan komme endringer i oppsatt tid. Vi vil informere dere så snart som mulig dersom dette blir nødvendig. 

Kjernegruppene møtes på nett via Canvas. Man trenger internett, mikrofon og hodeklokker/høytalere som fungerer. Sjekk dette ved første anledning. Avtal gjerne med gruppen din å treffes på nett før første kjernegruppe møte med foreleser. 
Studenter kan selvfølgelig bruke sine nettrom på Canvas når som helst i løpet av studiet til andre oppgaver, treff, programdiskusjoner, mm. 

Lykke til – jeg gleder meg til å treffe dere på nett! 
Mvh,
Professor Ellen Marie Sæthre-McGuirk (emneansvarlig)
ellen.m.sathre-mcguirk@nord.no
Telefon 75 51 77 71 

Viktig informasjon

Studiestart og registrering

I vår sjekkliste finner du oversikt over hva du burde ordne i forkant og i dagene rundt studiestart.


Pensum
Pensum finner du ved å klikke deg inn på hvert enkelt emne under «Oppbygging/emner». 


Tilrettelegging

Dersom du har spesielle utfordringer som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, ber vi deg besøke denne nettsiden
Du kan også ta kontakt med studieveileder for ditt studieprogram.

Ny søknadsfrist: 15. juni

Kunst og håndverk – digitale ferdigheter og kompetanse identifiserer digital kompetanse for kunst- og håndverksfaget og introduserer studenten til grunnleggende digitale ferdigheter som er relevant for undervisning i faget i grunnskolen. Studiet er grunnleggende og gir en bred innføring i praktiske digitale og webbaserte verktøy og didaktiske problemstillinger. Studiet er 100 % nettbasert og inkluderer noen nettbaserte seminarer med oppmøteplikt.
Studiet er en del av videreutdanningsprogrammet "Kompetanse for kvalitet", gjennom Utdanningsdirektoratet. Interesserte søker via Utdanningsdirektoratets søknadssystem innen 1. mars. For å bli kvalifisert for opptak må man i tillegg søke direkte til Nord universitet innen 15. mai. 

Deltakere utenfor ordningen med stipend- og vikarmidler kan fortsatt søke opptak. Tilbud om studieplass gis under forutsetning av ledige plasser. Potensielle deltakere som søker utenfor finansieringsordningen må finne andre kilder til finansiering av studiet. For deltakere utenfor ordningen med stipend- og vikarmidler, er det søknadsfrist 15. juni.

Beskrivelse av studiet

Ny søknadsfrist: 15. juni

Kunst og håndverk – digitale ferdigheter og kompetanse identifiserer digital kompetanse for kunst- og håndverksfaget og introduserer studenten til grunnleggende digitale ferdigheter som er relevant for undervisning i faget i grunnskolen. Studiet er grunnleggende og gir en bred innføring i praktiske digitale og webbaserte verktøy og didaktiske problemstillinger. Studiet er 100 % nettbasert og inkluderer noen nettbaserte seminarer med oppmøteplikt.
Studiet er en del av videreutdanningsprogrammet "Kompetanse for kvalitet", gjennom Utdanningsdirektoratet. Interesserte søker via Utdanningsdirektoratets søknadssystem innen 1. mars. For å bli kvalifisert for opptak må man i tillegg søke direkte til Nord universitet innen 15. mai. 

Deltakere utenfor ordningen med stipend- og vikarmidler kan fortsatt søke opptak. Tilbud om studieplass gis under forutsetning av ledige plasser. Potensielle deltakere som søker utenfor finansieringsordningen må finne andre kilder til finansiering av studiet. For deltakere utenfor ordningen med stipend- og vikarmidler, er det søknadsfrist 15. juni.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Lærerutdanning. Søker må ha fullført lærerutdanning eller tilsvarende utdanning.

Søkere utenom stipend- eller vikarordningen vil få tildelt ledige studieplasser etter at opptaket gjennom Utdanningsdirektoratet er gjennomført.

Søkere utenom stipend- og vikarordningen må dokumentere et ansettelsesforhold i en skole. Hvis du ikke er ansatt i en skole må du dokumentere at du har mulighet til å gjennomføre praksis ved en skole mens du gjennomfører videreutdanningen. Ansettelsesforhold og praksis dokumenteres med en stemplet og signert attest fra arbeidsgiver.

Søkere som har et ansettelsesforhold til en skole prioriteres.

 

 

Jobbmuligheter

Studiet er primært en introduksjon til sentrale deler av det visuelle kunstfagfeltet, med bred dekning og med forankring i teori, historie, praktisk arbeid og eksperimentering. Det kan også bidra til kompetanse for arbeid i kultursektoren.

Samlinger


KH145L   Høst 2020 kunst og håndverk - digitale ferdigheter og kompetanse 1

Uke 33    Universitetet åpner, det akademiske året starter
Uke 34    Canvas til KH145L åpner
Uke 35    Undervisning i KH145L starter (på nett, asynkront)
Uke 36    AP1 samling med foreleser (fast tid) Obligatorisk deltakelse (OD)
Uke 37    AP1 kjernegruppesamling u/foreleser (fleksibel tid) Obligatorisk arbeid (OA)
Uke 40    AP2 samling med foreleser (fast tid) Obligatorisk deltakelse (OD)
Uke 41    AP2 kjernegruppesamling u/foreleser (fleksibel tid) Obligatorisk arbeid (OA)
Uke 45    AP3 samling med foreleser (fast tid) Obligatorisk deltakelse (OD)
Uke 46    AP3 kjernegruppesamling u/foreleser (fleksibel tid) Obligatorisk arbeid (OA)
Uke 49    AP4 samling med foreleser (fast tid) Obligatorisk deltakelse (OD)
Uke 50    AP4 kjernegruppesamling u/foreleser (fleksibel tid) Obligatorisk arbeid (OA)
Uke 50    AP5 Eksamen (eksamensform: «Oppgave») legges ut til gjennomsyn
Uke 1, 2021    Siste frist innlevering eksamen: mandag 4. januar kl 1400 i Inspera

KH146L Vår 2021 kunst og håndverk - digitale ferdigheter og kompetanse 2

Uke 1    Universitetet åpner, akademiske året fortsetter
Uke 3    Canvas til KH146L åpner
Uke 4    Undervisning i KH146L starter (på nett, asynkront)
Uke 5    AP6 samling med foreleser (fast tid) Obligatorisk deltakelse (OD)
Uke 6    AP6 kjernegruppesamling u/foreleser (fleksibel tid) Obligatorisk arbeid (OA)
Uke 8 / 10     AP7 samling med foreleser (fast tid) (OD) (kan flyttes grunnet vinterferie)
Uke 10    AP7 kjernegruppesamling u/foreleser (fleksibel tid) Obligatorisk arbeid (OA)
Uke 15    AP8 samling med foreleser (fast tid) Obligatorisk deltakelse (OD)
Uke 16    AP8 kjernegruppesamling u/foreleser (fleksibel tid) Obligatorisk arbeid (OA)
Uke 20    AP9 samling med foreleser (fast tid) Obligatorisk deltakelse (OD)
Uke 20    AP9 kjernegruppesamling u/foreleser (fleksibel tid) Obligatorisk arbeid (OA)
Uke 20    AP10 Eksamen (eksamensform: «Oppgave») legges ut til gjennomsyn
Uke 25    Siste frist innlevering eksamen: mandag 21. juni kl 1400 i Inspera

NB: Samling med forleser er på nett og varer i ca. 45 minutter. Samling uten foreleser er på nett og varer i ca. 1 time.

Med forbehold om endringer.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Søknadsfrist Udir: 1. mars. Søknadsfrist Nord universitet: 15. juni
Studiepoeng 30
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk
Politiattest Nei
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Søknadsfrist Udir: 1. mars. Søknadsfrist Nord universitet: 15. juni

Mer informasjon