children dancing

Kunst og kultur i helse og omsorg

Kortere studium i Levanger

​​​​​​Lyst til å lære metoder som kan prege framtidas helse- og omsorgsarbeid? Lær hvordan kunst og kultur kan brukes systematisk i helsearbeid. Å bruke menneskets iboende ressurser er viktig i et helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende perspektiv, innenfor psykisk helsearbeid, rusomsorg, eldre- og demensomsorg.​

Beskrivelse av studiet

​​​​​​Lyst til å lære metoder som kan prege framtidas helse- og omsorgsarbeid? Lær hvordan kunst og kultur kan brukes systematisk i helsearbeid. Å bruke menneskets iboende ressurser er viktig i et helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende perspektiv, innenfor psykisk helsearbeid, rusomsorg, eldre- og demensomsorg.​

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Jobbmuligheter

Studiet «Kunst og kultur i helse og omsorg» tar sikte på å gi kunnskap og handlingskompetanse som styrker og utvider den kompetanse​n studenten allerede har (f.eks. sykepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, kulturskolelærere, kulturarbeidere og andre).

 

Utenlandsopphold

Utenlandsopphold er ikke aktuelt på dette studiet.

Studiet er forankret i nyere internasjonal forskning. Det kan bli aktuelt å benytte internasjonale forelesere i studiet.

Samlinger

Nettbaserte samlingsdatoer våren 2021:

1. samling: 25. - 27. januar (3 dager)

2. samling: 1. - 3. mars (3 dager)

3. samling: 12. - 14. april (3 dager)

 

Informasjon om samlinger:

Tidsramme for samlingene vil være kl. 09.00 - 15.30.

 

Informasjon om eksamen:

Digital praktisk eksamen gjennomføres 29. april 2021.
Hjemmeeksamen 29. april - 13. mai 2021.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 01. desember 2020
Studiepoeng 15
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk
 
Politiattest Nei
Studiested Levanger

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 01. desember 2020

Mer informasjon