children dancing

Kunst og kultur i helse og omsorg

Studiet gir teoretisk og praktisk innføring i systematisk bruk av kunst- og kulturuttrykk i helsearbeid. Å bruke menneskets iboende ressurser er viktig i et helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende perspektiv, innenfor psykisk helsearbeid, rusomsorg, eldre- og demensomsorg.

Beskrivelse av studiet

Studiet gir teoretisk og praktisk innføring i systematisk bruk av kunst- og kulturuttrykk i helsearbeid. Å bruke menneskets iboende ressurser er viktig i et helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende perspektiv, innenfor psykisk helsearbeid, rusomsorg, eldre- og demensomsorg.

Samlinger

Samlingsdatoer våren 2020:

 Samlinger:

  • samling: 20. - 22. januar 2020 (3 dager)
  • samling: 24. - 26. februar 2020 (3 dager)
  • samling: 30. mars - 1. april 2020 (3 dager)

Den siste samlingsdagen er 21. april , som blir en temadag.

Eksamen:

Praktisk gruppeeksamen:                        22. april

Individuell hjemmeeksamen:                 22. april – 6. mai (14 dager)

 

Informasjon om samlinger:

Tidsramme for samlingene vil være kl. 09.00 - 15.30. På samling 1 og 2 legges det opp til at en dag vil vare til kl. 17.00.

På samling 3 kan det være fornuftig at studentene på eget initiativ legger opp til å jobbe med forberedelser til praktisk eksamen.

 

Informasjon om eksamen:

Praktisk eksamen gjennomføres etter siste samling. Eksamensoppgave vil bli delt ut på siste studiesamling. Det legges til rette for at studentene kan starte å øve til praktisk eksamen på siste samling.

Hjemmeeksamen etter praktisk eksamen. Eksamensoppgave deles ut etter at studentene er ferdig med praktisk eksamen.


Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse. 

 

 

Jobbmuligheter

Studiet «Kunst og kultur i helse og omsorg» tar sikte på å gi kunnskap og handlingskompetanse som styrker og utvider den kompetansen studenten allerede har (f.eks. sykepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, kulturskolelærere, kulturarbeidere og andre).

 

Utenlandsopphold

Utenlandsopphold er ikke aktuelt på dette studiet.

Studiet er forankret i nyere internasjonal forskning. Det kan bli aktuelt å benytte internasjonale forelesere i studiet.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 01. desember 2019
Studiepoeng 15
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk
Politiattest Nei
Studiested Levanger

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 01. desember 2019

Mer informasjon