Kunst og kultur i helse og omsorg

Kortere studium i Levanger

Har du lyst til å lære metoder som kan prege framtidas helse- og omsorgsarbeid? Ved å bruke kunst og kultur systematisk, kan du få en lettere arbeidshverdag med flere nye verktøy i innerlomma. En faglig boost for deg som har stått og fortsatt står i en arbeidssituasjon som krever mye.

Beskrivelse av studiet

Har du lyst til å lære metoder som kan prege framtidas helse- og omsorgsarbeid? Ved å bruke kunst og kultur systematisk, kan du få en lettere arbeidshverdag med flere nye verktøy i innerlomma. En faglig boost for deg som har stått og fortsatt står i en arbeidssituasjon som krever mye.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten:

 • har kunnskap om kunst-, kultur-, helse- og omsorgsfeltet og sammenhengen mellom disse i helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeid
 • har kunnskap om hvordan kunst og kulturaktiviteter kan implementeres i helse- og sosialfaglig arbeid
 • har kunnskap om hvordan ulike helse- og sosialfaglige og kunst- og kulturfaglige fagmiljø kan samarbeide om kulturaktiviteter, evt. sammen med frivilligheten

Ferdigheter:

Studenten:

 • anvender faglig kunnskap i teoretiske problemstillinger og praktiske kulturtiltak
 • reflekterer over egen utøvelse
 • samarbeider på tvers av fagmiljø innen kunst, kultur, helse og omsorg
 • planlegger og gjennomfører anvendbare kultur- og helsetiltak. 

 

Generell kompetanse:

Studenten:

 • har evne til nytenkning og innovasjon der kunst og kultur bidrar til å ivareta kulturelle behov som del av en helhetlig omsorg
 • reflekterer over ulike etiske problemstillinger innen kunst, kultur, helse og omsorg

Jobbmuligheter

Studiet «Kunst og kultur i helse og omsorg» tar sikte på å gi kunnskap og handlingskompetanse som styrker og utvider den kompetansen studenten allerede har (f.eks. sykepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, kulturskolelærere, kulturarbeidere og andre).

Utenlandsopphold

Utenlandsopphold er ikke aktuelt på dette studiet.

Studiet er forankret i nyere internasjonal forskning. Det kan bli aktuelt å benytte internasjonale forelesere i studiet.

Samlinger

Studiet er samlingsbasert. Det legges opp til 3 samlinger á 3 dager (3+3+3).

 • samling 18.-20. september
 • samling 16.-18. oktober
 • samling 13.-15. november

Det vil være fysiske samlinger på Campus Levanger.

Informasjon om samlinger:

Tidsramme for samlingene vil være kl. 09.00 - 15.30.

På samling 3 kan det være fornuftig at studentene på eget initiativ legger opp til å jobbe med forberedelser til praktisk eksamen.

Informasjon om eksamen:

 • Praktisk eksamen gjennomføres . Eksamensoppgave vil bli delt ut på siste studiesamling. Det legges til rette for at studentene kan starte å øve til praktisk eksamen på siste samling.
 • Hjemmeeksamen. 14 dager.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ordinær søknadsfrist: 15. april 2023. Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2023.
Studiepoeng 15
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk
Politiattest Nei
Studiested Levanger

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ordinær søknadsfrist: 15. april 2023. Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2023.

Mer informasjon