Kunst og kultur i helse og omsorg

Studiet gir teoretisk og praktisk innføring i systematisk bruk av kunst- og kulturuttrykk i helsearbeid. Å bruke menneskets iboende ressurser er viktig i et helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende perspektiv, innenfor psykisk helsearbeid, rusomsorg, eldre- og demensomsorg.

Beskrivelse av studiet

Studiet gir teoretisk og praktisk innføring i systematisk bruk av kunst- og kulturuttrykk i helsearbeid. Å bruke menneskets iboende ressurser er viktig i et helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende perspektiv, innenfor psykisk helsearbeid, rusomsorg, eldre- og demensomsorg.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Jobbmuligheter

Studiet «Kunst og kultur i helse og omsorg» tar sikte på å gi kunnskap og handlingskompetanse som styrker og utvider den kompetansen studenten allerede har (f.eks. sykepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, kulturskolelærere, kulturarbeidere og andre).

 

Utenlandsopphold

Utenlandsopphold er ikke aktuelt på dette studiet.

Studiet er forankret i nyere internasjonal forskning. Det kan bli aktuelt å benytte internasjonale forelesere i studiet.

Samlinger

Samlingsdatoer og eksamensdato for våren 2022:

 

  • samling – 24. -26. jan
  • samling – 28. febr. – 2. mars
  • samling – 20. – 22. april

 

Informasjon om samlinger:

Tidsramme for samlingene vil være kl. 09.00 - 15.30. På samling 1 og 2 legges det opp til at en dag vil vare til kl. 17.00.

På samling 3 kan det være fornuftig at studentene på eget initiativ legger opp til å jobbe med forberedelser til praktisk eksamen.

 

Informasjon om eksamen:

Praktisk gruppeeksamen 02.05.2022

Ind. hjemmeeksamen 02.05.-16.05.2022

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. desember 2021
Studiepoeng 15
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk
Politiattest Nei
Studiested Levanger

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. desember 2021

Mer informasjon