Ledelse av utviklingsarbeid i barnehagen - Kompetanse for fremtidens barnehage

Nettbasert videreutdanning

Vil du fordype deg i utviklingsarbeid i barnehagen? Denne videreutdanningen gir deg en grundig innføring i arbeid, metoder og verktøy for ledelse av utviklingsarbeid i barnehagen. Studiet vil gi deg økt kompetanse for arbeid som pedagogisk leder, fagleder og andre lederjobber i barnehagen. Utdanningen er nettbasert og fleksibel, og skal kombineres med arbeid i barnehage

Beskrivelse av studiet

Vil du fordype deg i utviklingsarbeid i barnehagen? Denne videreutdanningen gir deg en grundig innføring i arbeid, metoder og verktøy for ledelse av utviklingsarbeid i barnehagen. Studiet vil gi deg økt kompetanse for arbeid som pedagogisk leder, fagleder og andre lederjobber i barnehagen. Utdanningen er nettbasert og fleksibel, og skal kombineres med arbeid i barnehage

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Barnehagelærerutdanning eller tilsvarende. For å være kvalifisert må søker dokumentere ansettelsesforhold i en barnehage med stemplet attest fra arbeidsgiver.

Rangeringsregler:

1. Fullført barnehagelærerutdanning (tilsvarende 3 år)

2. Annen relevant pedagogisk bachelor med tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk (totalt 60 sp.)

Læringsutbytte

Læringsutbytte   

Kunnskap:  

 • Har utdypende kunnskap om teoretiske perspektiver på utviklingsarbeid i barnehagen.  
 • Har god kunnskap om ulike lederstrategier i utviklingsarbeid i barnehagen.  
 • Har god kunnskap om teori og nyere forskning om barnehagen som en lærende organisasjon.  
 • Har god kunnskap om partnerskap - og nettverksarbeid i kompetanseutvikling  
 • Har god kunnskap om profesjonelle læringsfellesskap, veiledning og refleksjon  

 

Ferdigheter:  

 • Kan analysere og vurdere behov for utviklingsarbeid i barnehage i forhold til rammeplanens innhold og oppgaver  
 • Kan initiere, planlegge, lede og vurdere relevant utviklingsarbeid i barnehage  
 • Kan bruke ulike veiledningsstrategier  
 • Kan lede refleksjon og samarbeidsprosesser i ett lærende praksisfellesskap  

 

Generell kompetanse:  

 • Kan kritisk reflektere over eget utviklingsarbeid og egen ledelse av dette  
 • Har god forståelse av betydningen av partnerskap i utviklingsarbeid   
 • Kan etablere en kollektiv organisasjonskultur i personalgrupper 

Jobbmuligheter

Studiet gjør deg mer kvalifisert for rollen som barnehagelærer, pedagogisk leder, fagleder, eller styrer/daglig leder.

Opptak og mer informasjon

Studiet er en del av videreutdanningsprogrammet “Kompetanse for fremtidens barnehage”, gjennom Utdanningsdirektoratet​. Interesserte søker via Utdanningsdirektoratets søknadssystem innen 1. mars. Det er kun søknader som er godkjent av arbeidsgiver som blir behandlet av Utdanningsdirektoratet. 

For å bli kvalifisert for opptak må man i tillegg søke direkte til Nord universitet innen 15. mai. 

Her kan du lese mer om ​Kompetanse for fremtidens barnehage​Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. mai 2023
Studiepoeng 30
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk
Politiattest Nei
Studiested Nettbasert

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. mai 2023

Mer informasjon