""

Ledelse, politikk og bærekraft

Bachelorgrad i Levanger

Lurer du på hva bærekraft betyr for ledelse og styring i moderne virksomheter? FNs bærekraftsmål blir en viktigere del av både offentlig og privat sektor, og store virksomheter vil bli pålagt å bruke bærekraftsmålene i sin styring. Bachelorstudiet i Ledelse, politikk og bærekraft er en tverrfaglig bachelorgrad med faglig basis i statsvitenskap, jus og økonomi. Studiet kvalifiserer deg til interessante og krevende stillinger i framtidsrettede virksomheter.

 

Beskrivelse av studiet

Lurer du på hva bærekraft betyr for ledelse og styring i moderne virksomheter? FNs bærekraftsmål blir en viktigere del av både offentlig og privat sektor, og store virksomheter vil bli pålagt å bruke bærekraftsmålene i sin styring. Bachelorstudiet i Ledelse, politikk og bærekraft er en tverrfaglig bachelorgrad med faglig basis i statsvitenskap, jus og økonomi. Studiet kvalifiserer deg til interessante og krevende stillinger i framtidsrettede virksomheter.

 

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever Generell studiekompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Relevant kompetanse for dette studiet er arbeidserfaring fra saksbehandling, administrasjon, ledelse, organisasjonsarbeid, politisk arbeid, styrearbeid og/eller relevante kurs.

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for stillinger innen all type administrasjon og ledelse. Studiet er i særlig grad rettet mot kommunal sektor, med vekt på de krav som settes til offentlig myndighetsutøvelse, skriftlig saksbehandling og saksutredning, lokaldemokratiske problemstillinger, samfunns- og policyanalyse, samt innovative arbeidsmåter som prosessledelse.

Videre utdanning

Studiet kvalifiserer for opptak til master i samfunnsvitenskapelige fag ved Nord Universitet, med fordypning innen Public Administration, HRM samt samfunnssikkerhet og terrorismestudier. Studiet tilfredsstiller fagkravene for opptak til masterprogram i sammenliknende politikk ved UiB. Studiet vil kunne gi opptak til flere samfunnsvitenskapelige mastergrader i Norge og internasjonalt.

Utenlandsopphold

Fjerde semester er tilpasset for utveksling. Fakultetet har flere utvekslingsavtaler som studenter ved studieprogrammet kan benytte seg av. Aktuelle fagområder for utveksling er samfunnsvitenskapelig, økonomiske og juridiske emner.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist • Ordinær søknadsfrist: 15. april 2021
• Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2021
Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Levanger

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist • Ordinær søknadsfrist: 15. april 2021
• Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2021

Mer informasjon