Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag

Femårig mastergradsutdanning i Levanger

​​

Velkommen til studiestart 2022

Registrer deg som student

Velkommen som student ved Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag
 
Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende og inkluderende for alle våre studenter. 
 
Registrering 
Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. Frist for betaling og registrering er 1. september. Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før.
 

Politiattest 
For Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag​ kreves det at du leverer politiattest. 

Program/oppstart - Levanger

​Oppstart på studieprogrammet: 
Onsdag 17. august kl. 10.00  i Hovedbygget, rom Ho160 . 
Du vil bli møtt av faddere på campus som viser deg veien til Ho160.

Onsdag 17. august
 • Kl. 10.00: Oppstart på studieprogrammet.
 • Kl. 12.00: Gratis lunsj fra Studentinord.
 • Kl. 13.00: Offisiell åpning i Trønderhallen.
 • Kl. 14.00: Informasjon om fadderuka. 
 • Kl. 14.30: Skolerebus inkludert grillmat. 

Timeplan, pensum og annen informasjon

Timeplan 
Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren.
Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen: 

>> Timeplan 
 
Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit. Vi gjør oppmerksom på at informasjonen i TimeEdit ikke nødvendigvis er fullstendig. Det kan i tillegg bli gitt informasjon om undervisning i andre kanaler. Vi oppfordrer våre studenter til å sjekke Canvas jevnlig.
 
Pensum 
Slik finner du riktig pensum:  

>> Pensum 
 
Utstyr 
Det er viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til:  
 
 • PC/Mac/nettbrett med nettilgang  
 • Hodetelefoner   
 • Webkamera  
Tilrettelegging  
Dersom du har spesielle utfordringer eller en helsesituasjon som gjør at du trenger tilrettelegging av studiehverdagen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist: 1. september. 

 
Ofte stilte spørsmål om studiestart 


Studentliv og fadderperiode

Vi ønsker at alle våre studenter skal bli godt kjent med sitt studiested. Vi har samlet informasjon om hvordan du kommer deg til og fra campus, hvordan du finner frem på campus og hvordan du kan holde deg orientert om det som skjer ved ditt studiested. 


Ønsker du å undervise i kroppsøving og idrettsfag i ungdomskolen eller i den videregående skolen?

Den femårige lektorutdanningen i kroppsøving og idrettsfag er et masterstudium som gir deg god teoretisk og praktisk kunnskap. Dette gjør deg godt kvalifisert til å arbeide som lærer i kroppsøving og idrettsfag.

I løpet av studiet velger du også norsk eller matematikk (75 studiepoeng). Dette gir deg undervisningskompetanse i ungdomsskolen og den videregående skolen.

Pedagogikk og fagdidaktikk, samt veiledet og vurdert praksis er viktige deler av utdanningen.

Beskrivelse av studiet

Ønsker du å undervise i kroppsøving og idrettsfag i ungdomskolen eller i den videregående skolen?

Den femårige lektorutdanningen i kroppsøving og idrettsfag er et masterstudium som gir deg god teoretisk og praktisk kunnskap. Dette gjør deg godt kvalifisert til å arbeide som lærer i kroppsøving og idrettsfag.

I løpet av studiet velger du også norsk eller matematikk (75 studiepoeng). Dette gir deg undervisningskompetanse i ungdomsskolen og den videregående skolen.

Pedagogikk og fagdidaktikk, samt veiledet og vurdert praksis er viktige deler av utdanningen.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever Generell studiekompetanse med spesielle opptakskrav, det er ikke mulig å søke på grunnlag av realkompetanse.

Det kreves politiattest(barneomsorgsattest) for studiet.

Spesielle opptakskrav:

Du må enten ha:

 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakteren 4 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer)
 • minst 35 skolepoeng.

eller

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer) og
 • minst 40 skolepoeng.

(Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.)

Fyller du ikke opptakskravet i matematikk? Universitetet i Sørøst-Norge har våren 2022 et nettbasert tilbud for deg som vil bli lærer, men som ikke oppfyller karakterkravet for opptak til lærerutdanninger. Les mer om studiet.

Læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag ha følgende samlede læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Kandidaten

 • Har avansert kunnskap innenfor kroppsøving og idrettsfag og spesialisert innsikt i et profesjonsrelevant matematikk eller norsk
 • Har inngående kunnskap om vitenskapelige problemstillinger, forskningsteorier og ¿metoder i faglige, pedagogiske og fagdidaktiske spørsmål innen kroppsøving og idrettsfag, samt matematikk eller norsk
 • Har kunnskap om utviklingen av skolen som organisasjon og fagene som skole-, kultur-, og forskningsfag og bred forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet
 • Har inngående kunnskap om relevant forskningslitteratur og gjeldende lov- og planverk, og kan anvende denne på nye områder som er relevant for profesjonsutøvelsen
 • Har kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og flerkulturelle kontekster
 • Har kunnskap om ungdom i vanskelige situasjoner og om deres rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv

Ferdigheter

Kandidaten

 • Kan orientere seg i aktuell faglitteratur, analysere og forholde seg kritisk til informasjonskilder og eksisterende teorier innenfor kroppsøving og idrettsfag samt matematikk eller norsk
 • Kan anvende faglitteratur og andre relevante informasjonskilder til å strukturere og formulere faglige resonnementer på ulike områder
 • Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset og profesjonsrelevant forskningsprosjekt i kroppsøving og idrettsfag under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • Kan anvende forsknings- og erfaringsbasert kunnskap til å identifisere og arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter og planlegge og lede undervisning på ulike læringsarenaer som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser
 • Kan på et selvstendig og faglig grunnlag bruke varierte arbeidsmetoder, relevante metoder fra forskning og faglig utviklingsarbeid til å differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø
 • Kan benytte digitale verktøy i undervisning, planlegging og kommunikasjon samt veilede unge i deres digitale hverdag
 • Kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og egen faglige utvikling

Generelle ferdigheter

Kandidaten

 • Kan bidra til innovasjonsprosesser og nytenkning og gjennomføre profesjonsrettet faglig utviklingsarbeid og legge til rette for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv kan involveres i opplæringen
 • Kan formidle og kommunisere faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen på et faglig avansert nivå
 • Kan opptre profesjonelt og kritisk reflektere over og analysere faglige, profesjonsetiske, forskningsetiske og utdanningspolitiske spørsmål og problemstillinger
 • Kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og skolens faglige og organisatoriske utvikling
 • Kan bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket

Jobbmuligheter

Med femårig lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag kan man arbeide som lektor i skolen. Man er kvalifisert som lærer fra 8.klasse til og med videregående skole. Studiet kvalifiserer også til andre yrker hvor det kreves høy pedagogisk og/eller faglig kompetanse og god formidlingsevne.

Videre utdanning

Med femårig lektorutdanning har man også faglig kompetanse til å søke opptak til forskerutdanning (Ph.d) som i sin tur gir mulighet for forsknings- og undervisningsstillinger ved universitet og høgskoler.

Fullført utdanning sammen med minst to års yrkeserfaring kan kvalifisere for opptak til Ph.d. i profesjonsvitenskap ved Nord universitet.

Utenlandsopphold

Internasjonalisering skal være med på å heve kvaliteten i utdanningen. Sentrale mål er å fremme kulturell forståelse og solidaritet gjennom kunnskap samt å utvikle språkferdigheter. Ett eller to semester av studiet kan tas hos en av våre samarbeidspartnere i utlandet. 5. semester vil være anbefalt for utveksling til utenlandsk samarbeidspartener. I 5. semester skal studentene, i følge studieplan ha emnene «Tilrettelegging for fysisk aktivitet i et helseperspektiv» og «ferdighets-og prestasjonsutvikling i idrett».

Nord universitet har blant annet utvekslingsavtaler med University of Ljubljana og Western Sydney University.

Praksis

I løpet av studiet skal du ha 100 dager praksis. Praksis er en viktig del av utdanningen, og den er obligatorisk. Les mer om praksis her.


Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 20. april 2022 kl. 14.00
Studiepoeng 300
Type studium Mastergrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Levanger

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 20. april 2022 kl. 14.00

Mer informasjon