Luftfartsledelse

Deltidsstudium i Bodø

Velkommen til studiestart 2022

Registrering og oppstart

Velkommen som student ved Handelshøgskolen (HHN).

Vi har planlagt et høstsemester som vi være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter. 

Registrering​

Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart.

Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. 

Frist for betaling og registrering er 1. september. Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før.

>> Registrer de​g som student ved Nord universitet
Oppstart 

​Første samling er 1. september, kl 09.00-16:00 i auditorium Knut Hamsun (A1)​


Timeplan, pensum og annen informasjon

​Timeplan
Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren. Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen: 

Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit. Vi gjør oppmerksom på at informasjonen i TimeEdit ikke nødvendigvis er fullstendig. Det kan i tillegg bli gitt informasjon om undervisning i andre kanaler. Vi oppfordrer våre studenter til å sjekke Canvas jevnlig. 
 

Pensum 
Slik finner du frem til riktig pensum:  
>> Pensum 

Utstyr 
Det er viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til:  

 • ​​PC/Mac/nettbrett med nettilgang  
 • Hodetelefoner   
 • Webkamera​​ ​

​Tilrettelegging  

Dersom du har spesielle utfordringer eller en helsesituasjon som gjør at du trenger tilrettelegging av studiehverdagen, kan du søke om tilrettelegging. 
​Søknadsfrist 1. september. 


Ofte stilte spørsmål om studiestart 

Nettmøte for nye Nord-studenter

Den 21. juli kl. 12 inviteres du til et nettmøte, hvor du vil kunne få svar på spørsmål om alt fra bolig og helse, til digital undervisning, pensum og obligatorisk deltakelse. Det er mulighet for å delta aktivt eller anonymt. ​

Studentliv


Vi ønsker at alle våre studenter skal bli godt kjent med sitt studiested. Vi har samlet informasjon om hvordan du kommer deg til og fra campus, hvordan du finner frem på campus og hvordan du kan holde deg orientert om det som skjer ved ditt studiested. 
 

>> Les mer om studentlivet på de ulike studiestedene ved Nord universitet 

Hvis du er interessert i luftfart, enten fordi du i dag arbeider i en luftfartsorganisasjon eller har et ønske om det, passer dette deltidsstudiet godt for deg. Her vil du få oppdatert kunnskap om næringen som knytter landet sammen. I tillegg til å lære om luftfart og luftfartens betydning, vil du også lære om markedsførings- og strategiarbeid i bedrifter samt om ledelse av foretak.

Studiet er samlingsbasert og går over 2 år. Det legges opp til 4 samlinger hvert semester.

Beskrivelse av studiet

Hvis du er interessert i luftfart, enten fordi du i dag arbeider i en luftfartsorganisasjon eller har et ønske om det, passer dette deltidsstudiet godt for deg. Her vil du få oppdatert kunnskap om næringen som knytter landet sammen. I tillegg til å lære om luftfart og luftfartens betydning, vil du også lære om markedsførings- og strategiarbeid i bedrifter samt om ledelse av foretak.

Studiet er samlingsbasert og går over 2 år. Det legges opp til 4 samlinger hvert semester.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Realkompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse gjelder følgende krav for dette studieprogrammet:

Relevant yrkeserfaring: Arbeidserfaring fra luftfartsmyndigheter, luftfartsoperatører, lufthavneiere og/eller andre tjenestetilbydere til luftfartsnæringen. Ved rangering av søkere prioriteres søkere med lengst arbeidserfaring fra nevnte yrkesområder.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om organisering og ledelse av foretak, identifisering av en bedrifts markedsutfordringer og mulige løsninger på disse. Kunnskapen skal spesielt knyttes til luftfartsorganisasjoner
 • skal kjenne til organisasjonsteorier og teorier for markedsføringsledelse generelt og innenfor luftfart spesielt
 • skal være i stand til å orientere seg i faglitteratur for å kunne holde seg faglig oppdatert på problemstillinger knyttet til utfordringer i og ledelse av organisasjoner generelt og luftfartsorganisasjoner spesielt
 • skal kjenne til luftfartens nære historie, dens utvikling, internasjonale regulering og betydning i dagens globaliserte samfunn

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forskning på praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor en organisasjon generelt og en luftfartsorganisasjon spesielt
 • kan reflektere over egne beslutninger på et problem og kunne diskutere, og eventuelt justere denne i en faglig diskusjon med andre
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om utfordringer i organisasjoner og knytte dette til en luftfartsfaglig problemstilling
 • kan beherske teoretiske modeller på problemstillinger i en nasjonal eller internasjonal luftfartsorganisasjon

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger i en luftfartsorganisasjon og hvordan disse kan håndteres på en fornuftig måte
 • kan alene eller sammen med andre planlegge og gjennomføre enkle utredninger i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan formidle sentralt fagstoff knyttet til ledelse og luftfartsfaglige problemstillinger både skriftlig, muntlig
 • kan utveksle synspunkter med personer i luftfartsnæringen og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis knyttet til luftfartsrelaterte utfordringer
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser i luftfartsnæringen både nasjonalt og internasjonalt

Jobbmuligheter

Deltidsstudiet studiet kvalifiserer for oppgaver innen næringsliv og offentlig forvaltning. Kunnskaper innen markedsføring, ledelse og luftfartsfag vil gjøre kandidatene spesielt attraktive i stillinger innenfor luftfartsnæringen, både hos tilsyn, operatører og lufthavneiere.

Videre utdanning

Deltidsstudiet i luftfartsledelse kan inngå i annen utdanning, avhengig av denne utdanningens oppbygging.

Utenlandsopphold

Det er ikke lagt opp til utveksling på deltidsstudiet.

Norge er et langstrakt og topografisk krevende land. Vi har ­verdiskapning i hele landet, fra Svalbard i nord til Lindesnes i sør og på hele fastlandet forøvrig. God samferdsel er en forutsetning for at vi skal lykkes i fremtiden, og ­luftfarten står her i en særstilling for å sikre effektive og bærekraftige løsninger. 

En rivende teknologisk utvikling, fortsatt økende behov for transport, og  høye krav til klimatiltak vil prege sektoren. Dette fordrer høy kompetanse hos alle som ­arbeider i luftfarten, både faglig, administrativt og som ledere. Vi i Avinor er derfor svært glade for og fornøyde med at Nord universitet nå vil tilby høyere utdanning innenfor luftfartsfag. Målet er at dette skal bidra til at de aller fleste kompetanseområdene kan samles og øke sin felles kompetanse. I tillegg vil det skapes nye kontakter og bygges nettverk, og på den måten ytterligere profesjonalisere luftfarten til å være ­verdensledende. Dette vil styrke samfunnsutviklingen i Norge og luftfarten vil ­fortsatt være en drivkraft i fremtiden. 

Jeg anbefaler dette studiet på det varmeste. 

Dag Falk-Petersen, Konsernsjef Avinor frem til 2021


Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist • Ordinær søknadsfrist: 15. april 2023
• Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2023

Studiet åpner for søknader 1. februar.
Studiepoeng 60
Type studium Årsstudium
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist • Ordinær søknadsfrist: 15. april 2023
• Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2023

Studiet åpner for søknader 1. februar.

Mer informasjon