Kompetanse for kvalitet: Lulesamisk, begynnernivå

Det er ikke opptak til dette studieprogrammet høsten 2020.
Videreutdanning i lulesamisk er et tilbud for lærere som ønsker å tilegne seg lulesamisk språkkompetanse med mål om å kunne undervise i lulesamisk som andrespråk på et grunnleggende nivå. Innholdet i studiet er rettet mot samisk andrespråksopplæring i skolen og praktisk lærerarbeid i samiskklasserommet.

Interesserte søker via Utdanningsdirektoratets søknadssystem innen 1. mars (husk å oppgi studieavgift, se nærmere informasjon under Kostnader). For å bli kvalifisert for opptak må du søke om studieplass direkte til Nord universitet via søknadsweb innen 15. mars. 

Det tilbys ikke studieplass til deltakere utenfor ordningen med stipend- og vikarmidler.

>> Søk Udir her (frist 1. mars)

Beskrivelse av studiet

Videreutdanning i lulesamisk er et tilbud for lærere som ønsker å tilegne seg lulesamisk språkkompetanse med mål om å kunne undervise i lulesamisk som andrespråk på et grunnleggende nivå. Innholdet i studiet er rettet mot samisk andrespråksopplæring i skolen og praktisk lærerarbeid i samiskklasserommet.

Interesserte søker via Utdanningsdirektoratets søknadssystem innen 1. mars (husk å oppgi studieavgift, se nærmere informasjon under Kostnader). For å bli kvalifisert for opptak må du søke om studieplass direkte til Nord universitet via søknadsweb innen 15. mars. 

Det tilbys ikke studieplass til deltakere utenfor ordningen med stipend- og vikarmidler.

>> Søk Udir her (frist 1. mars)

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptakskrav: Lærerutdanning eller tilsvarende. Søker må kunne dokumentere ansettelsesforhold i skolen.
Anbefalte forkunnskapskrav: Det er en fordel om søker forstår noe lulesamisk språk.

For å bli kvalifisert til opptak må du søke om studieplass direkte til Nord universitet via søknadsweb innen 15. mars.

I tillegg må du søke om å delta i vikar- eller stipendordningen gjennom Utdanningsdirektoratet ved å registrere søknaden under «annet studietilbud» i søknadssystemet på udir.no innen 1. mars.

Jobbmuligheter

Studiet gir en grunnleggende innføring i lulesamisk språk og språkferdigheter til å kunne undervise på de første trinnene/nivåene i lulesamisk som andrespråk.

Studiet gir grunnlag for opptak til samisk 1 og 2 iht. rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning og til videre studier i lulesamisk på bachelornivå.


Kostnader

Kostnader til semesteravgift og litteratur. I tillegg påløper en studieavgift på NOK 78 400,- (grunnet forventet lavt studenttall).

NB! Lærere som søker Udir om å bli en del av stipend- og vikarordningen vil få studieavgiften dekket. Det er derfor viktig å legge inn korrekt studieavgift når man søker via Udir.

Samlinger 

Undervisningen vil finne sted på Árran lulesamiske senter på Drag i Hamarøy. Dato for samlinger publiseres så snart det er klart. Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Søknadsfrist Udir: 1. mars. Søknadsfrist Nord universitet: 15. mars.
Studiepoeng 30
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk
Politiattest Nei
Studiested Bodø (Drag)

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Søknadsfrist Udir: 1. mars. Søknadsfrist Nord universitet: 15. mars.

Mer informasjon