Lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7

Femårig mastergrad i Bodø

Det er ikke opptak til dette studieprogrammet i 2021
Samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 er ei solid faglig, fagdidaktisk og pedagogisk 5-årig masterutdanning for dem som vil bli lærer for barn i de tidligste skoleåra i grunnskolen. Utdanninga er praksisnær, profesjonsretta og forskningsbasert. En kan velge å fordype seg i ett av skolefaga, inkludert ei spesialisering i begynneropplæring, samt pedagogikk og spesialpedagogikk. I masteroppgaven får studenten arbeide selvstendig med et større forskningsprosjekt. Studiet kvalifiserer for å utøve omfattende og sammensatte oppgaver i ei lærerprofesjonsrolle som stadig er i endring og i et yrke med stor etterspørsel. Utdanninga skal dekke behova for godt kvalifiserte lærere i det lulesamiske samfunnet.

Beskrivelse av studiet

Samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 er ei solid faglig, fagdidaktisk og pedagogisk 5-årig masterutdanning for dem som vil bli lærer for barn i de tidligste skoleåra i grunnskolen. Utdanninga er praksisnær, profesjonsretta og forskningsbasert. En kan velge å fordype seg i ett av skolefaga, inkludert ei spesialisering i begynneropplæring, samt pedagogikk og spesialpedagogikk. I masteroppgaven får studenten arbeide selvstendig med et større forskningsprosjekt. Studiet kvalifiserer for å utøve omfattende og sammensatte oppgaver i ei lærerprofesjonsrolle som stadig er i endring og i et yrke med stor etterspørsel. Utdanninga skal dekke behova for godt kvalifiserte lærere i det lulesamiske samfunnet.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse med spesielle opptakskrav, det er ikke mulig å søke på grunnlag av realkompetanse.

Det kreves politiattest (barneomsorgsattest) for studiet.

Spesielle opptakskrav:

Du må dokumentere:

 • lulesamisk som første- eller andrespråk fra videregående opplæring.
 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakteren 4 eller bedre i matematikk (224 timer) og
 • minst 35 skolepoeng

Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Fyller du ikke opptakskravet i matematikk? Vi tilbyr i samarbeid med Nettskolen i Nordland et gratis kurs i matematikk for deg som trenger å forbedre karakteren din. Les mer om kurset.

Jobbmuligheter

Utdanningen skal kvalifisere for ansettelse i undervisningsstilling i grunnskolen, både samiske skoler og andre skoler.

Videre utdanning

Utdanningen kvalifiserer for opptak til doktorgradsutdanning. Fullført utdanning sammen med minst to års yrkeserfaring kan kvalifisere for opptak til Ph.d. i studier av profesjonsstudier ved Nord universitet.

Utenlandsopphold

Det er lagt til rette for utveksling første semester i 3. studieår. Det er mulig å ta profesjonsemner ved andre institusjoner som tilbyr lærerutdanning på masternivå. Studentene kan også arbeide med FoU- oppgaven på denne institusjonen og evt. bli tilknyttet en ekstern veileder der. Et eventuelt utenlandsopphold skal tilpasses studieløpet for den aktuelle studenten.

De samarbeidspartnere som kanskje er mest relevante er institusjoner i nettverket University of the Arctic og utvekslingsprogrammet Nort2North, bl.a. University of Saskatchewan og University of Northern British Columbia. Disse har program med urfolksperspektiv, det samme gjelder James Cook University i Australia.

Vi har også utvekslingsavtaler med Turun Yliopisto (universitetsskolen i Rauma/Finland); Augustana University USA; University of Tampere, School of Education, Finland; University of Latvia, Faculty of Education, Psychology and Art, Latvia; Pädagogische Hochschule Kärnten - Viktor Frankl Hochschule, Østerrike.

Praksis

Retningslinjer for praksis ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag samt mer informasjon om praksis finner du på siden Praksis i lærerutdanningene. 

Nettbasert kurs i matematikk

Ønsker du å bli lærer, men oppfyller ikke opptakskravet om karakter 4 i matematikk? Da kan du ta et nettbasert kurs gjennom Nettskolen i Nordland som leder fram mot en privatisteksamen på høsten eller våren.

Frist for oppmelding til eksamen er 1. februar 2020 (begrenset antall plasser).
Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ikke opptak i 2021. Nytt opptak til studiet planlegges i 2022.

Studiestart 2019

Viktig informasjon

Buorisboahtem studænntan vuodoskåvllååhpadussaj 
– velkommen som student på lulesamisk grunnskolelærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU)


Studiestart og registrering

I vår sjekkliste finner du oversikt over hva du burde ordne i forkant og i dagene rundt studiestart.

Pensum

Pensum finner du ved å klikke deg inn på hvert enkelt emne under «Oppbygging/emner»

Timeplan

Tid og sted for undervisning på ditt studieprogram: 
Se din timeplan 
Se også under Samlinger. 

Politiattest

Husk å levere politiattest ved studiestart og senest innen 1. september.

Finn frem

Bruk kartløsningen Mazemap for å finne frem på campus: Mazemap Bodø

Tilrettelegging

Dersom du har spesielle utfordringer som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, ber vi deg besøke denne nettsiden

Du kan også ta kontakt med studieveileder for ditt studieprogram.


Program

Søndag 11. august
  • 18:00 Pre-study-barbeque i bakgården ved universitetet i regi av fakultetene og Studentinord

Tirsdag 13. august

 • 09:30 Meet and greet i Pennalet. For alle nye studenter som ønsker å møtes og bli litt kjent før man i samlet flokk går til den offisielle åpningen. Det blir servert drikke og noe lett å spise.
 • 11:00 Offisiell åpning av studieåret på universitetets uteområde
 • 13:15 Åpning av studieåret ved ditt fakultet (Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag – FLU) i auditorium Petter Dass (A14). Inndeling i faddergrupper. 
Fadderperioden starter rett etter fakultetsåpningen.

Onsdag 14. august

  • 11:00 Pizzalunsj i Pennalet for alle nye studenter

Torsdag 15. august

 • 08:00 Frokost i regi av Studentinord i hovedkantina
 • 10:30 Rebusløp Tour de Nord
Fredag 16. august


 • 09:00-11:00 FLU – ditt fakultet. 
  Informasjon til nye studenter i A2 Stein Rokkan. Lett servering. 
  Dette er FLU – presentasjon av fakultetet 
  Studentliv: Dette bør du vite! ved Øystein Strømsnes, studentvert 
  Helsetjenesten 
  Studentombudet ved Hanne Seljesæter

Studentliv

Appen "Infoskjermen GO"

Hold deg orientert om hva som skjer på campus via appen "Infoskjermen GO". Her får du oversikt over aktivitetskalender, nyheter og tilbud.  Last ned til iPhone / Android
Bruk delingskoder:

- Delingskode Bodø: Nord

Studiested og studentliv

Les mer om hva som skjer ved ditt studiested:
Studentliv Bodø

Studentinord

Samskipnaden Studentinord tilbyd studentboliger, mat og drikke på studiestedet, studentbarnehager, studentbokhandel og støtte til fritidsaktiviteter for studenter.  

Fadderprogram

Hold deg oppdatert via fadderprogrammet.Studiepoeng 300
Type studium Mastergrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ikke opptak i 2021. Nytt opptak til studiet planlegges i 2022.

Mer informasjon