Foto: Øvelse Nord / Roar Kofoed

Beredskap og kriseledelse

Mastergrad i Bodø

Velkommen til studiestart 2020

Registrering og tilstedeværelse

Velkommen som student ved Handelshøgskolen (HHN).

Vi har planlagt et høstsemester som vi være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter. 

Registrering​

Du kan registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført registering har du tilgang til å delta på digitale fora ved Nord universitet. Blant annet får du tilgang til digitale møterom og e-læringsverktøyet Canvas. 

I år er det spesielt viktig at du er til stede på Nord universitets digitale plattformer for studenter. ​

Mottatt studentnummer? >> Register deg som student ved No​rd universitet  

>> Les mer om hvordan studiehøsten 2020 blir ved Nord universitet.  ​


Oppmøte første dag

For studenter ved Master i beredskap og kriseledelse vil undervisning i dette semesteret foregå kun på nett.  

Første dag for første (digitale) samling: 
Mandag 14. september kl 09.00. 


Kontaktinformasjon
Dersom du har spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt med din studieveileder.

Studieveileder for Master i beredskap og kriseledelse
Ellen Sirnes - ellen.sirnes@nord.no
+47 75 51 70 23


Utstyr

Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr. Alle studentene bør ha tilgang til:

  • ​PC/Mac/nettbrett med nettilgang
  • Hodetelefoner
  • Webkamera

Tilrettelegging

Dersom du har spesielle utfordringer som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, ber vi deg besøke denne nettsiden

Du kan også ta kontakt med studieveileder for ditt studieprogram

Samlinger 


UNDERVISNINGEN GJENNOMFØRES HØSTEN 2020 UTELUKKENDE DIGITALT, 
I SANNTID

Samling 1: 
14. september 09:00 – 16:00 ORG5001 Beredskapsorganisasjoner og krisehåndtering 
15. september 09:00 – 16:00 ORG5001 Beredskapsorganisasjoner og krisehåndtering
16. september 09:00 – 16:00 LED5000 Endrings- og kriseledelse
17. september 09:00 – 16:00 LED5000 Endrings- og kriseledelse

Samling 2: 
13. oktober 09:00 – 16:00 LED5000 Endrings- og kriseledelse 
14. oktober 09:00 – 16:00 LED5000 Endrings- og kriseledelse 
15. oktober 09:00 – 16:00 LED5000 Endrings- og kriseledelse 

Samling 3:
4. november 09:00 – 16:00 ORG5001 Beredskapsorganisasjoner og krisehåndtering 
5. november 09:00 – 16:00 ORG5001 Beredskapsorganisasjoner og krisehåndtering 
6. november 09:00 – 16:00 ORG5001 Beredskapsorganisasjoner og krisehåndtering 

Kommer du langveisfra og trenger et sted å overnatte? StudentiNord tilbyr korttidsleie for deltidsstudenter på campus og i byen.​​

Eksamener: 

2. november Inn kl 14:00 
Oppgave:  LED5000 Endrings- og kriseledelse  

16. november Inn kl. 14:00 
Arbeidskrav: ORG5001 Beredskapsorganisasjoner og krisehåndtering 

25. november Kl 09.00-13.00 
Hjemmeeksamen (Bodø)
ORG5001 Beredskapsorganisasjoner og krisehåndtering 

NB! Eksamensdatoene er tentative. 
Endelige eksamensdatoer vil framkomme i Studentweb når du er oppmeldt i emnet. Registreringsperioden for høstsemesteret er 1. juli – 15. september. 

Timeplan og pensum

Timeplan

Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren, da finner du den her:  

Timeplan for Master i beredskap og kriseledelse 

Pensum

​Slik finner du frem til riktig pensum:

>> Pensum

Studentliv og annen praktisk informasjon


Ofte stilte spørsmål om studiestart

>> Svar på ofte stilte spørsmål om studiestart, og mye annet 

Appen "Infoskjermen GO"

Hold deg orientert om hva som skjer på campus via appen "Infoskjermen GO". Her får du oversikt over aktivitetskalender, nyheter og tilbud.  Last ned til iPhone / Android

Delingskode Bodø: Nord

Studiested og studentliv
Les mer om hva som skjer ved ditt studiested:

Studentinord

Samskipnaden Studentinord tilbyd studentboliger, mat og drikke på studiestedet, studentbarnehager, studentbokhandel og støtte til fritidsaktiviteter for studenter.  

Finn frem

Bruk kartløsningen Mazemap for å finne frem på campus: Mazemap Bodø


Buss til og fra campus

Billettpriser, rutetider og reiseplanlegger​​


​​​​
​​
Omstillinger og uventede kriser preger dagens arbeidsliv. Når kriser og uventede hendelser oppstår kreves det at organisasjoner kan håndtere disse på en profesjonell måte. Dette stiller derfor stadig økende krav til ledere og personell i organisasjoner om å ha kunnskap og praktiske ferdigheter i å håndtere og lede organisasjonen gjennom kriser, videre å etablere hensiktsmessige strategier for kontinuerlig utvikling av krise- og beredskapsledelse. 

Dette masterprogrammet tilbyr ledelsesrettet utdanning i beredskap og kriseledelse. Programmet retter seg mot ledere og andre som deltar i sikkerhet- og beredskapsarbeid i både offentlig og privat sektor samt profesjonelle innenfor beredskapsapparatet. Et viktig formål med masterprogrammet er å etablere fora og nettverk for utveksling av kunnskap og erfaring mellom de ulike offentlige og private aktørene og forskningsfeltet. Studiet er samlingsbasert.

Det legges vekt på trening og øvelser i form av table top øvelser, simulatorstyrte øvelser i NORDLAB, og deltakelse i fullskalaøvelsen Øvelse Nord sammen med nødetatene, Forsvaret og andre beredskapsaktører.

Beskrivelse av studiet

​​​​
​​
Omstillinger og uventede kriser preger dagens arbeidsliv. Når kriser og uventede hendelser oppstår kreves det at organisasjoner kan håndtere disse på en profesjonell måte. Dette stiller derfor stadig økende krav til ledere og personell i organisasjoner om å ha kunnskap og praktiske ferdigheter i å håndtere og lede organisasjonen gjennom kriser, videre å etablere hensiktsmessige strategier for kontinuerlig utvikling av krise- og beredskapsledelse. 

Dette masterprogrammet tilbyr ledelsesrettet utdanning i beredskap og kriseledelse. Programmet retter seg mot ledere og andre som deltar i sikkerhet- og beredskapsarbeid i både offentlig og privat sektor samt profesjonelle innenfor beredskapsapparatet. Et viktig formål med masterprogrammet er å etablere fora og nettverk for utveksling av kunnskap og erfaring mellom de ulike offentlige og private aktørene og forskningsfeltet. Studiet er samlingsbasert.

Det legges vekt på trening og øvelser i form av table top øvelser, simulatorstyrte øvelser i NORDLAB, og deltakelse i fullskalaøvelsen Øvelse Nord sammen med nødetatene, Forsvaret og andre beredskapsaktører.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av 180 studiepoeng (ihht §3.5 i universitets- og høgskoleloven), og to års relevant arbeidserfaring i lønnet arbeid. Yrkeserfaringen må kunne relateres til fagområdene beredskap eller kriseledelse. Dette omfatter arbeidserfaring fra Forsvaret, nødetater (politi-, brann- og helseetatene), adferdsrettet trafikksikkerhetsarbeid, beredskapsorganisasjoner, eller som beredskapsledere i industri eller offentlige organisasjoner.

Dersom det er flere søkere enn kapasiteten tilsier, rangeres søkere som tilfredsstiller opptakskravene etter følgende kriterier: I grunnlaget for rangering inngår karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Karakterpoeng, som er et veid gjennomsnitt av karakterene på vitnemålet, danner grunnlaget for opptaket. Alle karakterene teller i henhold til det omfang som er angitt for faget på vitnemålet. Bestått/ikke bestått eller tilsvarende karakterer teller ikke ved beregning av gjennomsnittskarakter.

Tilleggspoeng gis på følgende grunnlag:
Relevant praksis utover opptaksgrunnlaget: Det gis 1 poeng pr. år i inntil 10 år. Praksis må være opparbeidet etter endt grunnutdanning.
Tilleggsutdanning utover opptaksgrunnlaget. Det gis 1 poeng pr. 30 studiepoeng – maksimalt 2 poeng.

Ved innsending av dokumentasjon kreves følgende: Vitnemål/karakterutskrift som viser minimum 180 sp høgskole-/universitetsutdanning. En arbeidsattest som er datert og signert fra arbeidsgiver og som viser til minst to års relevant arbeidserfaring (i 100 % stilling).

Jobbmuligheter

Programmet gir kunnskaper og ferdigheter som er nødvendig for at kandidatene skal kunne utføre arbeidsoppgaver og kvalifisere seg for stillinger som er direkte knyttet til beredskap og kriseledelse.

Videre utdanning

Erfaringsbaserte masterstudier kvalifiserer ikke direkte for opptak til doktorgradsstudium.

Utenlandsopphold

Det er mulighet for utveksling i programmet. Tredje semester, som består av to valgemner, er spesielt godt egnet for dette. Nord universitet har avtale med Laurea University of Applied Science i Finland der studenter på Master i beredskap kan avlegge emner som del av graden. Mer detaljert informasjon er tilgjengelig for studenter som er tatt opp til studieprogrammet.

Studieprogrammet er en del av nettverket CONRIS – Cooperation Network for Risk & Security Studies.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2020
Foto: Øvelse Nord / Roar Kofoed
Studiepoeng 90
Type studium Mastergrad
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2020

Mer informasjon