Klinisk sykepleie

Mastergrad i Bodø

Har du lyst å jobbe med fagutvikling i klinisk virksomhet, ledelse eller forskning? 

Master i klinisk sykepleie er et studietilbud til sykepleiere som vil videreutvikle sin kompetanse for å kunne møte og påvirke helsetjenestens behov. Både for den enkelte pasient, men også for avdelingen og instutisjonen både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Denne mastergraden gir deg stor valgfrihet til å velge fordypningsemne på 30 studiepoeng etter egne interesser. 

Master i klinisk sykepleie er samlingsbasert og går over tre år.

Beskrivelse av studiet

Har du lyst å jobbe med fagutvikling i klinisk virksomhet, ledelse eller forskning? 

Master i klinisk sykepleie er et studietilbud til sykepleiere som vil videreutvikle sin kompetanse for å kunne møte og påvirke helsetjenestens behov. Både for den enkelte pasient, men også for avdelingen og instutisjonen både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Denne mastergraden gir deg stor valgfrihet til å velge fordypningsemne på 30 studiepoeng etter egne interesser. 

Master i klinisk sykepleie er samlingsbasert og går over tre år.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.

Opptakskrav

Bachelorgrad i sykepleie med minst karakteren C / 2.7 i snitt.

§ 4-4.Rangeringsregelverk (jf. forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet)

 • Dersom det ikke fremgår eget rangeringsregelverk av studieplanen, beregnes konkurransepoeng ut fra karakternivået i opptaksgrunnlaget i henhold til retningslinjer vedtatt av rektor, og rangeres ut fra denne beregningen.
 • Ved poenglikhet mellom søkere foretas loddtrekning.
 • Søkere som ikke kan poengberegnes rangeres etter en konkret, individuell vurdering.
 • Jobbmuligheter

  De valgbare fordypningene er selvstendige, kompetansegivende videreutdanninger. Fullført masteroppgave kvalifiserer for stillinger i helsevesenet innen klinisk virksomhet, ledelse av fagutvikling i praksis, deltakelse i forskning og ledelse.  

   

  Videre utdanning

  Avlagt mastergradsstudium kvalifiserer for opptak til doktorgradsstudier (ph.d.) nasjonalt og internasjonalt.

  Utenlandsopphold

  Studentene vil kunne benytte seg av universitetets generelle utvekslingsmuligheter, for eksempel gjennom etablerte mobilitetsprogrammer som Erasmus+ og Nordplus.

  Søknadsfrist og opptak

  Søknadsfrist 15. april 2019
  Studiepoeng 120
  Type studium Mastergrad
  Studieform Deltid
  Språk Norsk
  Politiattest Nei
  Studiested Bodø

  Søknadsfrist og opptak

  Søknadsfrist 15. april 2019

  Mer informasjon