Klinisk sykepleie

Mastergrad i Bodø


Har du lyst å jobbe med fagutvikling i klinisk virksomhet, ledelse eller forskning? 

Master i klinisk sykepleie er et studietilbud til sykepleiere som vil videreutvikle sin kompetanse for å kunne møte og påvirke helsetjenestens behov. Både for den enkelte pasient, men også for avdelingen og instutisjonen både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Denne mastergraden gir deg stor valgfrihet til å velge fordypningsemne på 30 studiepoeng etter egne interesser. 

Master i klinisk sykepleie er samlingsbasert og går over tre år.

Beskrivelse av studiet


Har du lyst å jobbe med fagutvikling i klinisk virksomhet, ledelse eller forskning? 

Master i klinisk sykepleie er et studietilbud til sykepleiere som vil videreutvikle sin kompetanse for å kunne møte og påvirke helsetjenestens behov. Både for den enkelte pasient, men også for avdelingen og instutisjonen både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Denne mastergraden gir deg stor valgfrihet til å velge fordypningsemne på 30 studiepoeng etter egne interesser. 

Master i klinisk sykepleie er samlingsbasert og går over tre år.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.

Opptakskrav

Bachelorgrad i sykepleie med minst karakteren C / 2.7 i snitt.

§ 4-4.Rangeringsregelverk (jf. forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet)

 • Dersom det ikke fremgår eget rangeringsregelverk av studieplanen, beregnes konkurransepoeng ut fra karakternivået i opptaksgrunnlaget i henhold til retningslinjer vedtatt av rektor, og rangeres ut fra denne beregningen.
 • Ved poenglikhet mellom søkere foretas loddtrekning.
 • Søkere som ikke kan poengberegnes rangeres etter en konkret, individuell vurdering.
 • Jobbmuligheter

  De valgbare fordypningene er selvstendige, kompetansegivende videreutdanninger. Fullført masteroppgave kvalifiserer for stillinger i helsevesenet innen klinisk virksomhet, ledelse av fagutvikling i praksis, deltakelse i forskning og ledelse.  

   

  Videre utdanning

  Avlagt mastergradsstudium kvalifiserer for opptak til doktorgradsstudier (ph.d.) nasjonalt og internasjonalt.

  Utenlandsopphold

  Studentene vil kunne benytte seg av universitetets generelle utvekslingsmuligheter, for eksempel gjennom etablerte mobilitetsprogrammer som Erasmus+ og Nordplus.

  Søknadsfrist og opptak

  Søknadsfrist 15. april 2019

  Studiestart 2019

  Viktig informasjon

  Studiestart
  28. august kl. 10.15. Sted: Rom A103


  Pensum
  Pensum finner du ved å klikke deg inn på hvert enkelt emne under «Oppbygging/emner».

  Litteratur før samling I:
  • Alligod, R., M. (2011). Introduktion til sygepleieteori- historie, betydning og analyse. I A. Marriner-Tomey & M. Raile Alligood (Red.). Sygeplejeteoretikere : Bidrag og betydning for moderne Sygepleje. (s. 19- 35). København: Munksgaard, 
  • Bishop, S.M. & Hardin S. R. (2011) Videnskapshistorie og videnskabsfilosofi. I A. Marriner-Tomey & M. Raile Alligood (Red.). Sygeplejeteoretikere : Bidrag og betydning for moderne Sygepleje. (s. 37- 49). København: Munksgaard,.
  • Marriner Tomey, A. (2011). Sygeplejeteoretikere af historisk betydning. I A. Marriner-Tomey & M. Raile Alligood (Red.). Sygeplejeteoretikere : Bidrag og betydning for moderne Sygepleje. (s. 85- 101). København: Munksgaard,

  Samling II :

  • 16.-19. september: forelesninger, grupparbeid og diskusjoner med bakgrunn i ”leselekse”.

  Med forbehold om endringer. (AK 26. 6. 2019)

  Finn frem
  Bruk kartløsningen Mazemap for å finne frem på campus.

  Studiestart og registrering
  I vår sjekkliste finner du oversikt over hva du burde ordne i forkant og i dagene rundt studiestart.

  Program

  Onsdag 28. august Rom A103
  • 10.15 - 10.30 Velkommen til Nord universitet! Førsteamanuensis Anne Kasén og professor Yvonne Hilli
  • 10. 30 - 12.00 Orientering til masterprogrammet i klinisk sykepleie. Førsteamanuensis Anne Kasén, professor Yvonne Hilli. Seniorrådgiver Marlene Bjørnbakk medvirker.
  • 12.00 - 13.00 Lunsj
  • 13.00 – 15.30 Introduksjon til sykepleievitenskap. Førsteamanuensis Anne Kasén
  Torsdag 29. august Rom A103
  • 09.00 - 11.30 Sykepleievitenskapens framvekst i Norge. Førsteamanuensis Betty-Ann Solvoll
  • 11.30 - 12. 30 Lunsj
  • 12. 30 - 13. 30 ”Nursing science” og ”caring science” - Førsteamanuensis Anne Kasén
  • 13.30 - 14.00 «Leseleksa» infør samling II. Førsteamanuensis Anne Kasén
  Fredag 30. august
  • Selvstudier med fokus på Canvas, ”skrive og referere”, samt Endnote. Følg lenken i Canvasrummet för SYK361H.

  Studentliv

  Hold deg oppdatert via appen «Infoskjermen GO»
  Hold deg orientert om hva som skjer på campus via din mobil. Last ned til iPhone / Android. Bruk følgende delingskode: Nord

  Studentliv

  Studentinord
  Samskipnaden Studentinord tilbyd studentboliger, mat og drikke på studiestedet, studentbarnehager, studentbokhandel og støtte til fritidsaktiviteter for studenter.

  Velkomsten
  Velkomsten skal sørge for at du som ny student får en best mulig start ved Nord universitet, og i Bodø by. Velkomsten tar imot alle nye studenter og hjelper dem i gang med etableringsprosessen.

  Fadderprogram
  Hold deg oppdatert via fadderprogrammet.

  Studiepoeng 120
  Type studium Mastergrad
  Studieform Deltid
  Språk Norsk
  Politiattest Nei
  Studiested Bodø

  Søknadsfrist og opptak

  Søknadsfrist 15. april 2019

  Mer informasjon