Klinisk sykepleie

Mastergrad i Bodø

Velkommen til studiestart 2021

Registrer deg som student

Velkommen som student til masterstudiet i klinisk sykepleie

Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter.

Registrering

Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. Frist for betaling og registrering er 1. september. 


Registrering og digital undervisning

Den første tiden må vi ha digitale samlinger på vår master. Da er det spesielt viktig at du er ferdig registrert og klar for undervisningen vår på nett. Du får tilgang til Canvas og Teams når du er ferdig registrert. Fra du tar imot studieplassen til du er ferdig registrert, tar det ca 10 dager.

Vi anbefaler at du gjennomfører registreringen med en gang du

  • har takket ja til studieplassen og
  • har fått bekreftelse på plassen

Første samling er allerede fra 31. aug.

>> 
Registrer deg som student ved Nord universitet  ​

Program / oppstart - Bodø

​Det blir kombinerte fysiske og digitale samlinger gjennom høsten 2021. Første samling planlegges fysisk, men med mulighet til å delta digitalt. ​

Program for første samlingsuke

Tirsdag 31. 8. 2021
10.15 - 10.30 Velkommen til Nord universitet! 
Førsteamanuensis Anne Kasén, førsteamanuensis Sine- Maria Herholt-Lomholdt og professor Yvonne Hilli  
10. 30 - 11.15 Orientering til masterprogrammet i klinisk sykepleie  
Førsteamanuensis Anne Kasén, førsteamanuensis Sine- Maria Herholt-Lomholdt og professor Yvonne Hilli 
11.15 - 12.00 Reflektionsseminar om att bli masterstudent
Førsteamanuensis Anne Kasén, førsteamanuensis Sine- Maria Herholt-Lomholdt
12.00 - 13.00 Lunsj 
13.00 - 14.00 Introduksjon til biblioteket v/ Representant fra biblioteket
14.15 - 15.00 Introduksjon til digitala verktyg 
Førsteamanuensis Anne Kasén, førsteamanuensis Sine- Maria Herholt-Lomholdt

Onsdag 1. 9. 2021 
09.15  -12.00  Akademisk lesning
Førsteamanuensis Sine- Maria Herholt-Lomholdt
12.00 - 13.00   Lunsj  
13.00 - 13.45   Grupparbeid om ”leseleksen”
14.00- 14.45 Refleksjoner og sammanfattning 
Førsteamanuensis Sine- Maria Herholt-Lomholdt og førsteamanuensis Anne Kasén 

Torsdag 2. 9. 2021
09.15 - 12.00 Læring og ansvar for egen læring
Førsteamanuensis Sine- Maria Herholt-Lomholdt
12.00 - 13.00   Lunsj  
13.00 - 14.45 Introduksjon til sykepleievitenskap 
Førsteamanuensis Anne Kasén   

Fredag 3. 9. 2021
09.15 - 12.00 Sentrale begrep innen sykepleievitenskap
Førsteamanuensis Anne Kasén
12.00 - 13.00 Lunsj  
13.00 - 13.45 ”Nursing science” og ”caring science”
Førsteamanuensis Anne Kasén  
14.00 - 14.30 Sammanfatning og ”veien videre” mot samling II (28-30. 9. 2021)
Førsteamanuensis Anne Kasén  ​

Program for resten av samlingen finner du på Canvas når du er ferdig registrert.

Timeplan, pensum og annen informasjon


Timeplan

Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren.

Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen:

>> Timeplan

​Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit.​


Pensum

Slik finner du frem til riktig pensum: 

>> Pensum

Utstyr

Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr. All studentene må ha tilgang til: 

  • ​PC/Mac/nettbrett med nettilgang 
  • Hodetelefoner  
  • Webkamera

Tilrettelegging 

Dersom du har spesielle utfordringer (inkludert om du er i en risikogruppe for Covid-19) som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du søke om tilrettelegging.

Søknadsfrist 1. september.

>> Les mer om tilrettelegging i studiehverdagen

 

Studiestart – Mye nyttig informasjon og ofte stilte spørsmål

>> Svar på ofte stilte spørsmål om studiestart og mye annet


Fordypninger

Valg av fordypninger foregår i Studweb, etter at du har fullført semesterbetalingen og registreringen. Informasjon om fordypningene finner du

her:

Viser til samlingsoversikten i studieplanen for ytterligere informasjon.


Dersom du har gjennomført en tilsvarende fordypning på masternivå fra før, så kan du søke om godskriving av den inn i Master i klinisk sykepleie. Send søknad til
postmottak@nord.no. Søknaden må inneholde en kort søknad (på epost) og vitnemål/karakterutskrift (evnt henvis til år/semester ved Nord universitet).

Studentliv


Vi ønsker at alle våre studenter skal bli godt kjent med sitt studiested. Vi har samlet informasjon om hvordan du kommer deg til og fra campus, hvordan du finner frem på campus og hvordan du kan holde deg orientert om det som skjer ved ditt studiested.​

>> Les mer om studentlivet på de ulike studiestedene ved Nord universitet

Har du lyst å jobbe med fagutvikling i klinisk virksomhet, ledelse eller forskning? Master i klinisk sykepleie er et studietilbud til sykepleiere som vil videreutvikle sin kompetanse for å kunne møte og påvirke helsetjenestens behov. Både for den enkelte pasient, men også for avdelingen og instutisjonen både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Denne mastergraden gir deg stor valgfrihet til å velge fordypningsemne på 30 studiepoeng etter egne interesser. Master i klinisk sykepleie er samlingsbasert og går over tre år.

Mastergraden i klinisk sykepleie er et studietilbud til sykepleiere som ønsker å videreutvikle sin kompetanse for å kunne møte og påvirke helsetjenestens behov og endringer. Dette gjelder både på individ, enhets/gruppe- og samfunnsnivå (NSF 2011), lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Etter endt studie skal studentene kunne initiere/delta i å styrke klinisk praksis, faglig utviklingsarbeid og forskning i egen organisasjon og eget fagområde. Masterutdanningen skal også kvalifisere til å gå inn i ulike samfunnsmessige debatter hvor klinisk sykepleie har sin relevans. Klinisk sykepleie må derfor forstås som en dynamisk funksjon mellom alle tre nivåene, individ, enhets- og samfunnsnivå.

Beskrivelse av studiet

Har du lyst å jobbe med fagutvikling i klinisk virksomhet, ledelse eller forskning? Master i klinisk sykepleie er et studietilbud til sykepleiere som vil videreutvikle sin kompetanse for å kunne møte og påvirke helsetjenestens behov. Både for den enkelte pasient, men også for avdelingen og instutisjonen både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Denne mastergraden gir deg stor valgfrihet til å velge fordypningsemne på 30 studiepoeng etter egne interesser. Master i klinisk sykepleie er samlingsbasert og går over tre år.

Mastergraden i klinisk sykepleie er et studietilbud til sykepleiere som ønsker å videreutvikle sin kompetanse for å kunne møte og påvirke helsetjenestens behov og endringer. Dette gjelder både på individ, enhets/gruppe- og samfunnsnivå (NSF 2011), lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Etter endt studie skal studentene kunne initiere/delta i å styrke klinisk praksis, faglig utviklingsarbeid og forskning i egen organisasjon og eget fagområde. Masterutdanningen skal også kvalifisere til å gå inn i ulike samfunnsmessige debatter hvor klinisk sykepleie har sin relevans. Klinisk sykepleie må derfor forstås som en dynamisk funksjon mellom alle tre nivåene, individ, enhets- og samfunnsnivå.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Bachelorgrad i sykepleie

§ 4-4.Rangeringsregelverk (jf. forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet)

  • Dersom det ikke fremgår eget rangeringsregelverk av studieplanen, beregnes konkurransepoeng ut fra karakternivået i opptaksgrunnlaget i henhold til retningslinjer vedtatt av rektor, og rangeres ut fra denne beregningen.
  • Ved poenglikhet mellom søkere foretas loddtrekning.
  • Søkere som ikke kan poengberegnes rangeres etter en konkret, individuell vurdering.

Jobbmuligheter

Med master i klinisk sykepleie kan man jobbe med utdanning eller i klinisk sykepleiepraksis, direkte pasientrettet og innen ledelse og fagutvikling.

Videre utdanning

Kandidater med master i klinisk sykepleie kan søke opptak ved ph.d. program innen sykepleie og helse, profesjonsvitenskap eller andre program.

Utenlandsopphold

Studentene vil kunne benytte seg av universitetets generelle utvekslingsmuligheter, for eksempel gjennom etablerte mobilitetsprogrammer som Erasmus+ og Nordplus.

Samlinger

Obligatoriske emner:

Høst 21 Emne Emneansvar Dato Uke

SYK361H Sykepleievitenskap Anne Kasén 31/8-3/9 (ti-fred) uke35

SYK361H Sykepleievitenskap Anne Kasén 28-30/9 (ti-tors) uke39

SYK361H Sykepleievitenskap Anne Kasén 19-21/10 uke42

SYK361H Sykepleievitenskap/Hjemmeeksamen*

Anne Kasén 25/10-8/11 uke43-44*

SYK362H Omsorgsfilosofi og etikk Sine Maria Herholdt-Lomholdt 30/11-3/12 (ti-fre) uke48

Våren 21 Emneansvar Dato Uke

SYK362H Omsorgsfilosofi og etikk Sine Maria Herholdt-Lomholdt 11-13/1 (tirsd-torsd) uke2

SYK362H Omsorgsfilosofi og etikk/hjemmeeksamen Sine Maria Herholdt-Lomholdt 18-20/1 (ti-to) uke3 *

VT314H Vitenskapsteori og metode: Ontologi, epistemologi og metodologi Anne Kasén 8-10/2 (ti-to) uke6

VT314H Vitenskapsteori og metode: Ontologi, epistemologi og metodologi Anne Kasén 15-18/3 (ti-fre) uke11

VT314H Vitenskapsteori og metode: Ontologi, epistemologi og metodologi/ Hjemmeeksamen Anne Kasén 25/4 -9/5 17-18 *

* hjemmeeksamen

Med forbehold om endringer.

Y. Hilli/

Fordypninger

Geriatri
* Gerontologi: 2 samlinger (4d+3d)
* Profesjonell yrkesutøvelse og faglig ledelse: 2 samlinger (4d+3d)
Med forbehold om endringer.

Palliasjon
* Palliasjon 1:

Høsten 2021:

Uke 36: 6.- 8. september
Uke 41: 13.-15. oktober
Uke 46: 15.-16. november
Eksamen 6. - 17. desember
Med forbehold om endringer.

Demensomsorg

Kun digitalt.
Oppstart digitalt
Ytterligere informasjon på Canvas
Med forbehold om endringer.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 01. september 2021
Studiepoeng 120
Type studium Mastergrad
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 01. september 2021

Mer informasjon