Klinisk sykepleie

Mastergrad i Bodø

Velkommen til studiestart 2020

Registrering og viktig informasjon

Velkommen til masterstudiet i klinisk sykepleie ved Fakultet for sykepleie og helseutdanning​, Nord universitet. 

På grunn av den eksepsjonelle situasjonen är det viktig at alle møter opp på studiestart og samlingen for å bli kjent med hverandre og det digitale klassrommet i CANVAS. For å få tilgang til å delta i digitale møterom, må du være registrert student. Du kan fullføre studentregistreringen så snart du har mottatt ditt studentnummer. Bli kjent med Nord sin intranett og oppsøk  lærringsplattformen CANVAS. Kursansvarlig lærer har lagt ut mer kursinformasjon der. 

Nettundervisningen på CANVAS foregår i sanntid på de dagene som er satt opp i timeplanen. Det forventes at alle kursdeltakerne vil delta aktivt i alt gruppearbeid og påfølgende gruppediskusjoner som finner sted både på samlingene sine undervisningsdager og mellom disse. 


Studiestart

25. august kl. 10.15. Digitalt klasserom.


Registrering
Du kan registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført registering har du tilgang til å delta på digitale fora ved Nord universitet. Blant annet får du tilgang til digitale møterom og e-læringsverktøyet Canvas.

I år er det spesielt viktig at du er til stede på Nord universitets digitale plattformer for studenter.


​Kontaktinformasjon
Avtal time med din studieveileder (se kontaktinformasjon​ i høyre kolonne) eller chat med oss.

​Utstyr​
Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr. Alle studentene bør ha tilgang til:

  • ​PC/Mac/nettbrett med nettilgang
  • Hodetelefoner
  • Webkamera​
Tilrettelegging
Dersom du har spesielle utfordringer (inkludert om du er i en risikogruppe for Covid-19) som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du søke om tilrettelegging.Program for studiestarten

Tirsdag 25. august

1015 – 1030 Velkommen til Nord universitet v/ førsteamanuensis Anne Kasén , førstelektor Per Kristian Roghell og professor Yvonne Hilli
1030 – 1115 Orientering om masterprogrammet i klinisk sykepleie
1115 – 1200 ”Å bli kjent med Canvas" - øving og prøving v/ KOLT, Anne Kasén og Per Kristian Roghell
1200 – 1300 Lunsj
1300 – 1345 ”Å bli kjent med Canvas" – ​temaet fortsetter
1400 – 1445 Presentasjoner og opplegget for kurset i sykepleievitenskap 


Onsdag 26. august

0915 – 1000 Introduksjon til sykepleievitenskap
1015 – 1200 ”Nursing science” og ”caring science”
1200 – 1300 Lunsj
1300 – 1345 Gruppearbeid om ”leselekse” gitt dagen før.
1400 – 1445 Refleksjoner og sammenfatning


Torsdag 27. august

0915 – 0945 Presentasjon av hovedtrekk ved Martha Rogers tenkning
1000 – 1030 Presentasjon av hovedtrekk ved Erikssons tenkning
1045 – 1115 Presentasjon av hovedtrekk ved Martinsens tenkning
1115 – 1200 Lunsj
1200 – 1230 Presentation av hovedtrekk ved Boykin & Schonhofers tenkning
1230 – 1300 Presentation av hovedtrekk ved Watsons tenkning
1300 – 1400 Refleksjoner rundt første samling, oppsummering og «leselekse» til andre samling

Med forbehold om endringer​

Timeplan og pensum


Timeplan
Timeplanen publiseres i TimeEdit i løpet av sommeren, da vil du finne din timeplan her: 

Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit. 

Pensum
Slik finner du riktig pensum:

Studentliv og annen praktisk informasjon

Studentinord
Samskipnaden Studentinord tilbyr studentboliger, mat og drikke på studiestedet, studentbarnehager, studentbokhandel og støtte til fritidsaktiviteter for studenter. 

Finn frem
Bruk kartløsningen Mazemap for å finne frem på campus:

Buss til og fra campus
Studiested og studentliv


Har du lyst å jobbe med fagutvikling i klinisk virksomhet, ledelse eller forskning? Master i klinisk sykepleie er et studietilbud til sykepleiere som vil videreutvikle sin kompetanse for å kunne møte og påvirke helsetjenestens behov. Både for den enkelte pasient, men også for avdelingen og instutisjonen både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Denne mastergraden gir deg stor valgfrihet til å velge fordypningsemne på 30 studiepoeng etter egne interesser. Master i klinisk sykepleie er samlingsbasert og går over tre år.

Mastergraden i klinisk sykepleie er et studietilbud til sykepleiere som ønsker å videreutvikle sin kompetanse for å kunne møte og påvirke helsetjenestens behov og endringer. Dette gjelder både på individ, enhets/gruppe- og samfunnsnivå (NSF 2011), lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Etter endt studie skal studentene kunne initiere/delta i å styrke klinisk praksis, faglig utviklingsarbeid og forskning i egen organisasjon og eget fagområde. Masterutdanningen skal også kvalifisere til å gå inn i ulike samfunnsmessige debatter hvor klinisk sykepleie har sin relevans. Klinisk sykepleie må derfor forstås som en dynamisk funksjon mellom alle tre nivåene, individ, enhets- og samfunnsnivå.

Beskrivelse av studiet

Har du lyst å jobbe med fagutvikling i klinisk virksomhet, ledelse eller forskning? Master i klinisk sykepleie er et studietilbud til sykepleiere som vil videreutvikle sin kompetanse for å kunne møte og påvirke helsetjenestens behov. Både for den enkelte pasient, men også for avdelingen og instutisjonen både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Denne mastergraden gir deg stor valgfrihet til å velge fordypningsemne på 30 studiepoeng etter egne interesser. Master i klinisk sykepleie er samlingsbasert og går over tre år.

Mastergraden i klinisk sykepleie er et studietilbud til sykepleiere som ønsker å videreutvikle sin kompetanse for å kunne møte og påvirke helsetjenestens behov og endringer. Dette gjelder både på individ, enhets/gruppe- og samfunnsnivå (NSF 2011), lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Etter endt studie skal studentene kunne initiere/delta i å styrke klinisk praksis, faglig utviklingsarbeid og forskning i egen organisasjon og eget fagområde. Masterutdanningen skal også kvalifisere til å gå inn i ulike samfunnsmessige debatter hvor klinisk sykepleie har sin relevans. Klinisk sykepleie må derfor forstås som en dynamisk funksjon mellom alle tre nivåene, individ, enhets- og samfunnsnivå.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Bachelorgrad i sykepleie

§ 4-4.Rangeringsregelverk (jf. forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet)

  • Dersom det ikke fremgår eget rangeringsregelverk av studieplanen, beregnes konkurransepoeng ut fra karakternivået i opptaksgrunnlaget i henhold til retningslinjer vedtatt av rektor, og rangeres ut fra denne beregningen.
  • Ved poenglikhet mellom søkere foretas loddtrekning.
  • Søkere som ikke kan poengberegnes rangeres etter en konkret, individuell vurdering.

Jobbmuligheter

Med master i klinisk sykepleie kan man jobbe med utdanning eller i klinisk sykepleiepraksis, direkte pasientrettet og innen ledelse og fagutvikling.

Videre utdanning

Kandidater med master i klinisk sykepleie kan søke opptak ved ph.d. program innen sykepleie og helse, profesjonspraksis eller andre program.

Utenlandsopphold

Studentene vil kunne benytte seg av universitetets generelle utvekslingsmuligheter, for eksempel gjennom etablerte mobilitetsprogrammer som Erasmus+ og Nordplus.

Samlinger

Obligatoriske emner:

Høst 21 Emne Emneansvar Dato Uke

SYK361H Sykepleievitenskap Anne Kasén 31/8-3/9 (ti-fred) uke35

SYK361H Sykepleievitenskap Anne Kasén 28-30/9 (ti-tors) uke39

SYK361H Sykepleievitenskap Anne Kasén 19-21/10 uke42

SYK361H Sykepleievitenskap/Hjemmeeksamen*

Anne Kasén 25/10-8/11 uke43-44*

SYK362H Omsorgsfilosofi og etikk Sine Maria Herholdt-Lomholdt 30/11-3/12 (ti-fre) uke48

Våren 21 Emneansvar Dato Uke

SYK362H Omsorgsfilosofi og etikk Sine Maria Herholdt-Lomholdt 11-14/1 (ti-fre) uke2

SYK362H Omsorgsfilosofi og etikk/hjemmeeksamen Sine Maria Herholdt-Lomholdt 18-20/1 (ti-to) uke3 *

VT314H Vitenskapsteori og metode: Ontologi, epistemologi og metodologi Anne Kasén 8-10/2 (ti-to) uke6

VT314H Vitenskapsteori og metode: Ontologi, epistemologi og metodologi Anne Kasén 15-18/3 (ti-fre) uke11

VT314H Vitenskapsteori og metode: Ontologi, epistemologi og metodologi/ Hjemmeeksamen Anne Kasén 25/4 -9/5 17-18 *

* hjemmeeksamen

Med forbehold om endringer.

Y. Hilli/

Fordypninger

Geriatri
* Gerontologi: 2 samlinger (4d+3d)
* Profesjonell yrkesutøvelse og faglig ledelse: 2 samlinger (4d+3d)
Med forbehold om endringer.

Palliasjon
* Palliasjon 1:

Høsten 2021:

Uke 36: 6.- 8. september
Uke 41: 13.-15. oktober
Uke 46: 15.-16. november
Eksamen 6. - 17. desember
Med forbehold om endringer.

Demensomsorg

Kun digitalt.
Oppstart digitalt
Ytterligere informasjon på Canvas
Med forbehold om endringer.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2021
Studiepoeng 120
Type studium Mastergrad
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2021

Mer informasjon