Logopedi

Mastergrad i Bodø

Logopeder arbeider først og fremst med ulike former for kommunikasjonsvansker knyttet til språk-, stemme- eller taleforstyrrelser, samt med behandling av afasi etter ulike former for hjerneskader. Behovet for logopeder er stort.

Studiet i logopedi er organisert som et samlings- og nettbasert studium som forutsetter aktiv medvirkning fra kandidatene i samhandling med andre deltakere og faglærere også mellom samlingene. Studiet henvender seg til førskolelærere, lærere, spesialpedagoger og andre som ønsker å arbeide innenfor det logopediske fagområdet. 

Beskrivelse av studiet

Logopeder arbeider først og fremst med ulike former for kommunikasjonsvansker knyttet til språk-, stemme- eller taleforstyrrelser, samt med behandling av afasi etter ulike former for hjerneskader. Behovet for logopeder er stort.

Studiet i logopedi er organisert som et samlings- og nettbasert studium som forutsetter aktiv medvirkning fra kandidatene i samhandling med andre deltakere og faglærere også mellom samlingene. Studiet henvender seg til førskolelærere, lærere, spesialpedagoger og andre som ønsker å arbeide innenfor det logopediske fagområdet. 

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptakskravet til masterstudiet i logopedi er bachelorgrad i spesialpedagogikk eller tilsvarende spesialpedagogisk utdanning av minimum 3 års varighet.

 • For søkere med bachelorgrad i spesialpedagogikk eller tilsvarende utgjør norskfaglig kompetanse og de spesialpedagogiske emnene opptaksgrunnlaget.

Søkere med grunnskolelærerutdanning fra rammeplan 2010 kan søke overgang etter å ha fullført tredje studieår, og søkere med grunnskolelærerutdanning fra rammeplan 2017 kan søke overgang etter fullført fjerde studieår – under forutsetning av at 60 studiepoeng pedagogikk og elevkunnskap er bestått.

 • For søkere med grunnskolelærerutdanning utgjør norskfaglig kompetanse og karakterene i pedagogikk og elevkunnskap opptaksgrunnlaget.

Barnehagelærere kan tas opp ved fullført utdanning.

 • For barnehagelærere utgjør norskfaglig kompetanse og hele utdanningen opptaksgrunnlaget.

Allmennlærere, faglærere og førskolelærere som har minst 30 studiepoeng i spesialpedagogikk som del av utdanningen eller som videreutdanning kan tas opp. 

 • For allmennlærere, faglærere og førskolelærere utgjør norskfaglig kompetanse og karakteren i pedagogikk og spesialpedagogikk opptaksgrunnlaget. 

Søkere med annen utdanningsbakgrunn, som kan vise til minst 30 studiepoeng i spesialpedagogikk, vurderes individuelt med vekt på spesialpedagogisk, praktisk-pedagogisk og norskfaglig kompetanse.

 • For andre søkere utgjør norskfaglig kompetanse og spesialpedagogiske og praktisk-pedagogiske emner opptaksgrunnlaget.
 • Har du bakgrunn fra utenlandsk utdanning henviser vi til «Samordna opptak» sine hjemmesider hvor du kan lese om hva du må ha for å være kvalifisert til å få opptak ved norske høyskoler og universitet.

 

Gjeldene for alle overnevnte er at gjennomsnittskarakteren i opptaksgrunnlaget må være C eller bedre.

 

Som grunnlag for rangering ved tildeling av studieplass blir det lagt vekt på følgende kriterier i nevnte rekkefølge:

 • Omfang av relevant utdanning på bachelornivå  utover opptaksgrunnlaget
 • Gjennomsnittskarakter
 • Omfang av relevant praksis.

 

Det kreves politiattest (barneomsorgsattest) for studiet.

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for arbeid som logoped innenfor alle nivåer av utdanningssystemet, pedagogisk psykologisk tjeneste, statlige kompetansesentre, helseinstitusjoner og andre relevante virksomheter. Det kvalifiserer også for arbeid innenfor universitets- og høgskolesektoren, for forsknings- og utviklingsarbeid og for administrativt arbeid i privat og offentlig sektor.

 

Utenlandsopphold

En tredagers workshop ved Michael Palin Centre i London inngår som del av praksis i taleflytvansker. I tillegg er det mulig å søke om å få gjennomføre andre praksisperioder i utlandet.

Samlinger og praksis


Førsteårsstudenter (kull 2020) 

Høst 2020:
Samling: Uke 35, 38, 42 og 45.
Praksis:  Uke 47 og 48.

Vår 2021:
Samling: Uke 2, 4, 9, 15 og 18.
Praksis: Uke 6, 7, 11 og 12

Andreårsstudenter (kull 2019)

Høst 2020:
Samling: Uke 35, 38, 42 og 45.
Praksis: Uke 43

Vår 2021:
Samling: ons-tors uke 6 og torsdag uke 22.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2020

Velkommen til studiestart 2019

Viktig informasjon

Studiestart og registrering

I vår sjekkliste finner du oversikt over hva du burde ordne i forkant og i dagene rundt studiestart.

Pensum

Pensum finner du ved å klikke deg inn på hvert enkelt emne under «Oppbygging/emner»

Timeplan

Tid og sted for undervisning på ditt studieprogram:
Se din timeplan
Se også under Samlinger. 

Politiattest

Husk å levere politiattest ved studiestart og senest innen 1. september.

Finn frem

Bruk kartløsningen Mazemap for å finne frem på campus: Mazemap Bodø

Tilrettelegging

Dersom du har spesielle utfordringer som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, ber vi deg besøke denne nettsiden

Du kan også ta kontakt med studieveileder for ditt studieprogram.

Program

Søndag 11. august
  • 18:00 Pre-study-barbeque i bakgården ved universitetet i regi av fakultetene og Studentinord

Tirsdag 13. august

  • 11:00 Offisiell åpning av studieåret på universitetets uteområde
  • 13:15 Åpning av studieåret ved ditt fakultet (Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag – FLU) i auditorium Petter Dass (A14)
Fadderperioden starter rett etter fakultetsåpningen.

Onsdag 14. august

  • 11:00 Pizzalunsj i regi av fakultetene og Studentinord

Torsdag 15. august

 • 08:00 Frokost i regi av Studentinord
 • 10:30 Rebusløp Tour de Nord
Mandag 2. september

12:00 Første samling

Studentliv 


Appen "Infoskjermen GO"

Hold deg orientert om hva som skjer på campus via appen "Infoskjermen GO". Her får du oversikt over aktivitetskalender, nyheter og tilbud.  Last ned til iPhone / Android.
Bruk delingskoder:

- Delingskode Bodø: Nord

Studiested og studentliv

Les mer om hva som skjer ved ditt studiested:
Studentliv Bodø

Studentinord

Samskipnaden Studentinord tilbyd studentboliger, mat og drikke på studiestedet, studentbarnehager, studentbokhandel og støtte til fritidsaktiviteter for studenter.  

Fadderprogram

Hold deg oppdatert via fadderprogrammet.


Studiepoeng 120
Type studium Mastergrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2020

Mer informasjon