Regnskap og revisjon (MRR)

Mastergrad i Bodø

Velkommen til studiestart 2022

Registrer deg som student


Velkommen som student ved Handelshøgskolen (HHN).

Vi har planlagt et høstsemester som vi være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter. 

Registrering​

Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart.

Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. 

Frist for betaling og registrering er 1. september. Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før.


>> Registrer de​g som student ved Nord universitet

Program / oppstartSøndag 14. august

​Kl. 16:00 - Pre Study BBQ i Gryta utenfor Hovedkantina

Studentinord fyrer opp grillene og byr på gratis grillmat til nye studenter. 


Tirsdag 16. august

​Kl. 09:30 – Meet and Greet – ved inngang A 

Kom og møt dine nye medstudenter før den offisielle åpningen av universitetet. Frokost blir også servert. 

Kl. 11:00 – Offisiell åpning av studieåret – utenfor Hovedinngangen (A1 ved dårlig vær) 

Kl. 13:00 – Fakultetsåpning på Handelshøgskolen – A5 Petter Thomassen

Kl. 14:30 – Møt dine faddere – A5 Petter Thomassen


Onsdag 17. august

Kl. 11:00 – Felles pizzalunsj for alle nye studenter – ved inngang A

Kl. 12:00 – Infomøte og studieprogramåpninger – A5 Petter Thomassen

Informasjon om praktiske forhold rundt studiehverdagen samt informasjon om ditt studieprogram.​ MRR har egen oppstart 29. august kl. 12:15-16:00


Torsdag 18. august

Kl. 08:00-10:00 – Gratis frokost for alle nye studenter - Hovedkantina

Kl. 10:00 – Tour de Nord – utenfor Hovedkantina​

Rebusløp for alle nye studenter hvor du blir kjent med området rundt Campus. 


Fredag 19. august

Kl. 10:00-14:00 – Åpen dag hos studieveiledere

Har du noe du lurer på? Stikk innom din studieveileder for å få svar!​​
Timeplan, pensum og annen informasjon


Timeplan
Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren. Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen: 


Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit. Vi gjør oppmerksom på at informasjonen i TimeEdit ikke nødvendigvis er fullstendig. Det kan i tillegg bli gitt informasjon om undervisning i andre kanaler. Vi oppfordrer våre studenter til å sjekke Canvas jevnlig. 

 

Pensum 
Slik finner du frem til riktig pensum:  
>> Pensum 

Utstyr 
Det er viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til:  

 • ​​PC/Mac/nettbrett med nettilgang  
 • Hodetelefoner   
 • Webkamera​​ ​

​Tilrettelegging  

Dersom du har spesielle utfordringer eller en helsesituasjon som gjør at du trenger tilrettelegging av studiehverdagen, kan du søke om tilrettelegging. 
​Søknadsfrist 1. september. 


Ofte stilte spørsmål om studiestart 

Nettmøte for nye Nord-studenter

Den 21. juli kl. 12 inviteres du til et nettmøte, hvor du vil kunne få svar på spørsmål om alt fra bolig og helse, til digital undervisning, pensum og obligatorisk deltakelse. Det er mulighet for å delta aktivt eller anonymt. ​


Studentliv og fadderperiode


Vi ønsker at alle våre studenter skal bli godt kjent med sitt studiested. Vi har samlet informasjon om hvordan du kommer deg til og fra campus, hvordan du finner frem på campus og hvordan du kan holde deg orientert om det som skjer ved ditt studiested. 
 

>> Les mer om studentlivet på de ulike studiestedene ved Nord universitet 
Drømmer du om en spennende og godt betalt jobb knyttet til næringslivet? Da er masterstudiet i regnskap og revisjon noe for deg. 

Master i regnskap og revisjon er et toårig profesjonsstudium for deg som er sosial, nysgjerrig og modig. Du ser for deg en spennende og utfordrende jobb i en teknologidrevet og fremtidsrettet bransje, med stort fokus på teamarbeid.

En mastergrad i regnskap og revisjon åpner mange muligheter i et arbeidsmarked der etterspørselen er høy, og behovet for nyansettelser økende. Det er en svært allsidig utdanning som ikke bare gir deg mulighet til å jobbe med revisjon, men du vil også være attraktiv for et stort utvalg av økonomistillinger i ulike bransjer.

Med en karriere innen revisjon kan du være med og gjøre en forskjell. Du vil ha en sentral ansvarsrolle, få mulighet til å jobbe tett på ledelsen, og ofte ha tilgang til styrerommene. Du vil beherske relevante og tidsriktige ledelsesverktøy, og være skodd for å ha en sentral ansvarsrolle. Du vil også ha sterke analytiske ferdigheter, og god forståelse for praktiske og teoretiske problemstillinger.

Med en fullført master i regnskap og revisjon kan du med karakteren C eller bedre i alle fag på masternivå, samt tre års relevant praksis, søke om godkjenning som statsautorisert revisor.

For deg som allerede har en mastergrad, vil det være mulig å ta studiet på kortere tid.

 

Master i regnskap og revisjon er et ordinært, campusbasert fulltidsstudium. Undervisningen består i hovedsak av en kombinasjon av forelesninger på campus og arbeidskrav med delkrav og presentasjoner løpende gjennom semesteret. For arbeidskravene vil det foreligge visse krav til fysisk oppmøte på campus. Det vil også være noe innslag av digitale undervisningsløsninger i enkelte av fagene.

Beskrivelse av studiet

Drømmer du om en spennende og godt betalt jobb knyttet til næringslivet? Da er masterstudiet i regnskap og revisjon noe for deg. 

Master i regnskap og revisjon er et toårig profesjonsstudium for deg som er sosial, nysgjerrig og modig. Du ser for deg en spennende og utfordrende jobb i en teknologidrevet og fremtidsrettet bransje, med stort fokus på teamarbeid.

En mastergrad i regnskap og revisjon åpner mange muligheter i et arbeidsmarked der etterspørselen er høy, og behovet for nyansettelser økende. Det er en svært allsidig utdanning som ikke bare gir deg mulighet til å jobbe med revisjon, men du vil også være attraktiv for et stort utvalg av økonomistillinger i ulike bransjer.

Med en karriere innen revisjon kan du være med og gjøre en forskjell. Du vil ha en sentral ansvarsrolle, få mulighet til å jobbe tett på ledelsen, og ofte ha tilgang til styrerommene. Du vil beherske relevante og tidsriktige ledelsesverktøy, og være skodd for å ha en sentral ansvarsrolle. Du vil også ha sterke analytiske ferdigheter, og god forståelse for praktiske og teoretiske problemstillinger.

Med en fullført master i regnskap og revisjon kan du med karakteren C eller bedre i alle fag på masternivå, samt tre års relevant praksis, søke om godkjenning som statsautorisert revisor.

For deg som allerede har en mastergrad, vil det være mulig å ta studiet på kortere tid.

 

Master i regnskap og revisjon er et ordinært, campusbasert fulltidsstudium. Undervisningen består i hovedsak av en kombinasjon av forelesninger på campus og arbeidskrav med delkrav og presentasjoner løpende gjennom semesteret. For arbeidskravene vil det foreligge visse krav til fysisk oppmøte på campus. Det vil også være noe innslag av digitale undervisningsløsninger i enkelte av fagene.

Ha​r du allerede en mastergrad? Da kan du ta en Master i regnskap og revisjon (MRR) på ett år.

Hvis du søker deg inn på MRR og allerede har en mastergrad innen økonomi og administrasjon, kan du ha muligheten til å få en ny mastergrad på bare ett år.

Det kan godkjennes med inntil 60 studiepoeng på emner du har tatt tidligere, og ved full uttelling vil du behøve kun 60 nye studiepoeng for å få en ny mastergrad. ​

Søknad om godkjenning av emner må sendes etter opptak, men eventuelle spørsmål vedrørende dette kan rettes til studieveileder MRR – Gøran Jenssen (goran.jenssen@nord.no).​

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad med minimum 120 studiepoeng innen økonomiske administrative fag med følgende minimumskrav til fordeling innen fagområder:

 • minimum 30 studiepoeng bedriftsøkonomi: driftsregnskap, finansregnskap, finansiering og investering
 • minimum 30 studiepoeng administrasjonsfag: organisasjon, markedsføring, strategi og ledelse
 • minimum 15 studiepoeng samfunnsøkonomi: mikroøkonomi, makroøkonomi 
 • minimum 20 studiepoeng metodefag: matematikk, statistikk, vitenskapelig metode
 • minimum 7,5 studiepoeng etikk, samfunnsansvar, bærekraft

Opptak forutsetter et godt resultat (laudabilis), det vil si et karaktersnitt på minimum C i opptaksgrunnlaget.

Læringsutbytte

Kandidaten

 • har avansert kunnskap innenfor bedriftsøkonomiske fag, og spesialisert innsikt i regnskap og revisjonsfag
 • har inngående kjennskap til profesjonens spesialiserte områder og evner å anvende kunnskap på kryss av fagområder, bransjer, og sektorer
 • har avansert kunnskap om bedriftsøkonomiske forskningstradisjoner og forskningsmetoder
 • har avansert kunnskap om ulike analytiske verktøy og teknikker for å løse bedriftsøkonomiske problemstillinger, særlig basert på vurderinger av regnskapsrapporter, kontrollrutiner og andre sentrale forhold vedrørende regnskapsbrukernes beslutningsgrunnlag
 • har god kjennskap til faglige rammebetingelser for regnskap og revisjon og hvordan kunnskap kan anvendes på nye eller endrede problemstillinger og praktiske situasjoner
 • har inngående kjennskap til regnskapets og revisjonens utviklingstrekk og rolle i samfunnet

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere og kritisk evaluere informasjonskilder, spesielt forhold tilknyttet regnskapets dokumentasjonskrav, samt faglige og teoretiske rammeverk
 • kan arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemstillinger ved et revisjonsoppdrag
 • kan kritisk vurdere spenningsforholdet mellom teori og praksis, basert på forskningsbasert undervisning, praktiske case og andre læringsmetoder
 • kan ut fra egne analyser strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kan vurdere og bruke relevante metoder i forskning og problemløsning i praksis
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt innen tema med tydelig relevans for regnskap og/eller revisjon under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan anvende sin kompetanse på nye områder og problemstillinger
 • kan gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjektvurderinger, både selvstendig og i team
 • kan anvende analytiske og digitale verktøy i praktisk arbeid
 • kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer
 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger

Jobbmuligheter

Ved å ta en master i regnskap og revisjon ved HHN vil du ha mange karrieremuligheter i et spennende arbeidsmarked. Det er en svært allsidig utdanning som ikke bare gir deg mulighet til å jobbe med revisjon, men du vil også være attraktiv for et stort utvalg av økonomistillinger i ulike bransjer. Du vil beherske relevante og tidsriktige ledelsesverktøy, og være skodd for å ha en sentral ansvarsrolle med mulighet til å jobbe tett med ledelsen, styret og eierne i selskapene.
 

Du vil være godt kvalifisert for en karriere både nasjonalt og internasjonalt, og du vil kunne velge i spennende stillinger som revisor, controller, finansanalytiker og mange andre ulike økonomi- og finansfunksjoner. Kunnskapen du tilegner deg, sammen med erfaring vil også kunne lede til lederstillinger innenfor økonomistyring, finans og andre relevante bransjer. 

Videre utdanning

Studiet kvalifiserer for opptak Ph.d. i bedriftsøkonomi ved HHN.

Utenlandsopphold

Utveksling anbefales i 3. semester. Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm i Tyskland er et eksempel på et godt alternativ for utveksling. Ta kontakt med studieveileder for ytterligere informasjon. 

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2023

Studiet åpner for søknader 1. februar.
Studiepoeng 120
Type studium Mastergrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2023

Studiet åpner for søknader 1. februar.

Mer informasjon