Samfunnsvitenskap

Mastergrad i Bodø

Ønsker du en utdanning som gir deg et utall av karrieremuligheter og mulighet for en lederstilling i offentlig eller privat sektor? En master i samfunnsvitenskap gjør deg attraktiv i arbeidsmarkedet, og vi gir deg fleksibilitet til selv å velge hvilken profil du vil ha på masteren din.

Master i samfunnsvitenskap er et samlingsbasert masterstudium med undervisningssamlinger i Bodø, Levanger. Studieprogrammet er på 120 studiepoeng, og tas på fulltid over to år. Du kan velge mellom fordypning i internasjonale relasjoner, sosiologi, sosialt arbeid eller HRM.

Studieprogrammet gir grunnlag for å søke aktuelle doktorgradsstudier (PhD). 

Beskrivelse av studiet

Ønsker du en utdanning som gir deg et utall av karrieremuligheter og mulighet for en lederstilling i offentlig eller privat sektor? En master i samfunnsvitenskap gjør deg attraktiv i arbeidsmarkedet, og vi gir deg fleksibilitet til selv å velge hvilken profil du vil ha på masteren din.

Master i samfunnsvitenskap er et samlingsbasert masterstudium med undervisningssamlinger i Bodø, Levanger. Studieprogrammet er på 120 studiepoeng, og tas på fulltid over to år. Du kan velge mellom fordypning i internasjonale relasjoner, sosiologi, sosialt arbeid eller HRM.

Studieprogrammet gir grunnlag for å søke aktuelle doktorgradsstudier (PhD). 

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

For opptak på master i samfunnsvitenskap må søker møte tre overordnede opptakskrav:

 

  • Krav til bachelorgrad
  • Krav til metode
  • Krav til fagsammensetning for opptak på aktuell fordypning

 

1. Krav til bachelorgrad

For å kvalifisere til opptak kreves bachelorgrad på 180 studiepoeng eller tilsvarende grad av minimum tre års varighet 

 

2. Krav til metode

For å kvalifisere til opptak kreves nødvendige forkunnskaper i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode eller historiefaglig metode tilsvarende 10 studiepoeng (for eksempel ME118S Innføring i samfunnsvitenskapelig metode, ME123S Introduction to Qualitative and Quantitative Methods in Social Science, HI122S Historisk teori og metode, eller tilsvarende).

Ex.phil og ex.fac godkjennes ikke som samfunnsvitenskapelig metode.

Har du ikke en samfunnsvitenskapelig bachelorgrad, eller du mener metodekravet dekkes av andre emner enn eksemplene over, sørg for å dokumentere dette tilstrekkelig innen søknadsfristen. Last opp emnebeskrivelser og pensumlister i søknaden for at emnet/emnene skal bli vurdert.

 

3. Krav til fagsammensetning for opptak på den aktuelle fordypning

Søker må kvalifisere til minst en av fordypningene til master i samfunnsvitenskap (se krav til fagsammensetning under). Karakterkravet er C på et vektet gjennomsnitt. For søkere med profesjonsutdanning beregnes karaktergjennomsnitt av hele bachelorgraden. For øvrige søkere beregnes karaktergjennomsnitt i fordypningen (minimum 80 studiepoeng + forskningsmetode).

Eventuelle forbedringer av karakterer, kan inngå i beregningsgrunnlaget. Relevant tilleggsutdanning vil kunne inngå i grunnlaget for karaktergjennomsnitt.  

Søkere med utenlandsk bachelorgrad kvalifiserer til masteropptak når de også fyller kravet til eventuell tilleggsutdanning i følge NOKUTs GSU-liste.   

 

Opptakskrav til fordypning i sosialt arbeid 

For å bli tatt opp som student må man ha bachelorutdanning i sosialt arbeid, barnevern, vernepleie eller relevante tilstøtende fag. Karakteren må minimum være C på et vektet gjennomsnitt av hele bacheloren.

Opptakskrav for fordypning i HRM 

Søkerne må ha avlagt eksamen i minimum 80 studiepoeng innen samfunnsvitenskapelige fag (Human Resource Management, organisasjon- og ledelsesfag, økonomi, psykologi, statsvitenskap, sosiologi, sosialantropologi, sosialt arbeid, pedagogikk, geografi, kriminologi, utviklingsstudier o.a.) på bachelornivå. Minimum 20 studiepoeng av de samfunnsvitenskapelige emnene skal være fordypning/på 200-nivå. Forskningsmetode, Ex.phil. og Ex.fak. telles ikke blant de 80 studiepoengene med samfunnsvitenskapelige emner. Blant de 80 studiepoengene kreves det videre minimum 20 studiepoeng innenfor HRM eller organisasjon- og ledelsesfag. Karakteren må minimum være C på et vektet gjennomsnitt på de 80 studiepoengene med samfunnsvitenskapelige fag.

Opptakskrav for fordypning i sosiologi 

Søkerne må ha avlagt eksamen i minimum 80 studiepoeng innen sosiologiske emner på bachelornivå. Minimum 20 studiepoeng av sosiologiemnene skal være fordypning/på 200-nivå. Samfunnsvitenskapelig metode, Ex.phil. og Ex.fak. telles ikke med blant de 80 studiepoengene sosiologiske emner. Karakteren må minimum være C på et vektet gjennomsnitt på de 80 studiepoengene med samfunnsvitenskapelige fag.

Opptakskrav for fordypning i internasjonale relasjoner

Søkere må ha en bachelorgrad som inkluderer minimum 80 studiepoeng innen safunnsvitenskapelige fag (organisasjons- og ledelsesfag, psykologi, økonomi, statsvitenskap, sosiologi, sosialantropologi, sosialt arbeid, pedagogikk, geografi, kriminologi, utviklingsstudier o.a.) på bachelornivå. Minumum 20 studiepoeng av de samfunnsvitenskapelige emnene skal være fordypning/på 200-nivå. Forskningsmetode, Ex.phil. og Ex.fak. telles ikke blant de 80 studiepoengene med samfunnsvitenskapelige emner. Blant de 80 studiepoengene kreves det videre minimum 20 studiepoeng innenfor ett eller flere av fagområdene statsvitenskap, historie og/eller internasjonale relasjoner. Karakteren må minimum være C på et vektet gjennomsnitt på de 80 studiepoengene med samfunnsvitenskapelige fag.

 

Rangering av søkere til master i samfunnsvitenskap og de ulike fordypningene 

Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser tilsier, rangeres søkerne på følgende grunnlag: Det regnes ut vektet gjennomsnittskarakter for de emnene som inngår i beregningsgrunnlaget (med eventuelle forbedringer). Dersom en søker har flere opptaksgrunnlag, velges det grunnlaget som gir gunstigst resultat for søkeren. Søkere med utenlandsk utdanning vurderes individuelt. For øvrig gjelder rangeringsregelverk ved Nord universitet, se Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet, §4-4.

 

Opptak til enkeltemner på masternivå

Søkere til enkeltemner på master i samfunnsvitenskap må fylle forkunnskapskravet i den enkelte emnebeskrivelse.

Overordnede opptakskrav til mastergrad hos Nord universitet må du i tillegg https://www.nord.no/no/studier/opptak/opptak-til-masterstudier">sjekke her

Jobbmuligheter

Fullført master i samfunnsvitenskap gir grunnlag for yrkesvalg som innebærer faglig og administrativt ansvar og lederstillinger i offentlig og privat virksomhet

Se mer informasjon om den enkelte fordypning her

Videre utdanning

Gjennomført og bestått master gir grunnlag for å søke opptak til forskerutdanning (ph.d). Det er anbefalt å ta valgemnet SO313S Samfunnsvitenskapelig analyse i forbindelse med opptak til ph.d.

Utenlandsopphold

Nord universitet har samarbeidsavtaler med en rekke institusjoner som kan være aktuelle for utenlandsopphold. For studenter på Master i samfunnsvitenskap vil det være mest aktuelt med utvekslingsopphold i vårsemesteret i 1. studieår. Ta kontakt med studierådgiver for mer informasjon. 

Samlinger

Valgemnet SAM5000 Samfunnsplanlegging og folkehelse har samling ved studiested Levanger. Alle andre emner går ved studiested Bodø.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 01. august 2021

Velkommen til studiestart 2021

Registrer deg som student

Velkommen som student ved master i samfunnsvitenskap ved Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV)

Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter.

Registrering
Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. Frist for semesterregistrering og oppmelding er 1. september. Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før. 

Program for studiestarten

Tirsdag 17. august​​
10:30 - 12:30 Studieåpning ved Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) i auditorium Knut Hamsun (A1) – krever påmelding.​ Arrangementet vil også bli streamet.

Påmelding:
Pga. smittevernhensyn er det begrenset plass i auditoriet. Vi ber derfor om at du melder deg på dersom du ønsker å delta fysisk. Påmeldingen åpner 15. juli. Når kapasiteten er fullsatt vil det ikke lenger være mulig å melde seg på.


Streaming:
Studieåpningen ved Fakultet for samfunnsvitenskap kan også følges via streaming.


Program:

10:30  Velkommen ved dekan Elisabet Carine Ljunggren 

10:45 Åpningsforelesning  

11:05 Studieadministrativ informasjon   

11:15 Pause  

11:30 Studentinord informerer om sine tilbud 

11:45 Studentombudet informerer 

11:55 Studentorganisasjonen Inter 

12:05 Fadderne overtar

Det er frivillig om man ønsker å delta på dette arrangementet.

Mandag 23. august
10:00 - 12:00 Digitalt velkomstmøte for master i samfunnsvitenskap. Lenke publiseres i Canvas og sendes også ut på e-post.

Timeplan, pensum og annen informasjon

Timeplan
​Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren. Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen:


Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit.

Pensum
Slik finner du frem til riktig pensum: 


Utstyr
Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til: 

PC/Mac/nettbrett med nettilgang 
Hodetelefoner  
Webkamera

Tilrettelegging 
Dersom du har spesielle utfordringer (inkludert om du er i en risikogruppe for Covid-19) som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist 1. september.


Ofte stilte spørsmål om studiestart

Studentliv og fadderperiode​​

​Vi ønsker at alle våre studenter skal bli godt kjent med sitt studiested. Vi har samlet informasjon om hvordan du finner frem på campus og hvordan du kan holde deg orientert om det som skjer.

Studiepoeng 120
Type studium Mastergrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 01. august 2021

Mer informasjon