Master i spesialsykepleie

Spesialsykepleie

​​

Velkommen til studiestart 2020

Registrering og tilstedeværelse

Velkommen som student ved Master i spesialsykepleie.


Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter.

Oppstart og undervisning
På grunn av koronasituasjonen vil noe av undervisningen foregå elektronisk. I uke 42 kjøres eksempelvis emne "Fagutvikling i spesialsykepleie" digitalt.  Dette emnet er organisert med forelesninger, gruppearbeid som foregår i sanntid, dere må derfor være tilgjengelig ved PC’en. Med andre ord trenger du ikke å møte opp fysisk på campus denne uken. 

​Mer detaljert informasjon om tidspunkt for undervisning høsten 2020 vil være tilgjengelig i løpet av sommeren i TimeEdit

Registrering
Du kan registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført registering har du tilgang til å delta på digitale fora ved Nord universitet. Blant annet får du tilgang til digitale møterom og e-læringsverktøyet Canvas.

I år er det spesielt viktig at du er til stede på Nord universitets digitale plattformer for studenter.


​Kontaktinformasjon
Avtal time med din studieveileder (se kontaktinformasjon​ i høyre kolonne) eller chat med oss.

​Utstyr​
Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr. Alle studentene bør ha tilgang til:

  • ​PC/Mac/nettbrett med nettilgang
  • Hodetelefoner
  • Webkamera​
Tilrettelegging
Dersom du har spesielle utfordringer (inkludert om du er i en risikogruppe for Covid-19) som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du søke om tilrettelegging.

Program for studiestart

Fullstendig program er ikke 100% klart, men oppstart er 18. august kl. 10.15, uke 34 (rom er enda ikke avklart pga corona​).

Det blir fe​lles åpning av master i spesialsykepleie, etterfulgt av linjevise opplegg. Denne første uken avsluttes fredag kl. 14, med spennende foredrag om krise og krisehåndtering. 

I uke 35 er det «bli kjent praksis» på sykehusene. Dette er en observasjonspraksis for å bli litt kjent i avdelingen og for å få ett lite innblikk i fagfeltet. Dette gjelder ikke kreftsykepleierutdanningen som har teori denne uken. 

Timeplan og pensum

Timeplan
Timeplanen publiseres i TimeEdit i løpet av sommeren, da vil du finne din timeplan her: 

Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit. 

Pensum
Slik finner du riktig pensum:

Studentliv og annen praktisk informasjon

Studentinord
Samskipnaden Studentinord tilbyr studentboliger, mat og drikke på studiestedet, studentbarnehager, studentbokhandel og støtte til fritidsaktiviteter for studenter. 

Finn frem
Bruk kartløsningen Mazemap for å finne frem på campus:

Buss til og fra campus
Studiested og studentliv

Nord universitet har siden høsten 2014 tilbudt masterstudier i spesialsykepleie. Master i spesialsykepleie med spesialisering i Anestesisykepleie (A), Intensivsykepleie (I), Operasjonssykepleie (O) og Kreftsykepleie (K). Etter tre semester (90 studiepoeng) har AIO utdanningene oppnådd spesialsykepleie-kompetanse innenfor gitte fagfelt. Kreftsykepleie har oppnådd spesialsykepleie-kompetanse (60 studiepoeng) etter to semester. Studenter innen kreftsykepleie som skal fullføre masterstudiet må gjennomføre 30 studiepoeng i 3. semester (samlingsbasert).  

Masteroppgaven på 30 studiepoeng kan deretter skrives på fulltid i løpet av et semester, eller deltid på to semester.

Beskrivelse av studiet

Nord universitet har siden høsten 2014 tilbudt masterstudier i spesialsykepleie. Master i spesialsykepleie med spesialisering i Anestesisykepleie (A), Intensivsykepleie (I), Operasjonssykepleie (O) og Kreftsykepleie (K). Etter tre semester (90 studiepoeng) har AIO utdanningene oppnådd spesialsykepleie-kompetanse innenfor gitte fagfelt. Kreftsykepleie har oppnådd spesialsykepleie-kompetanse (60 studiepoeng) etter to semester. Studenter innen kreftsykepleie som skal fullføre masterstudiet må gjennomføre 30 studiepoeng i 3. semester (samlingsbasert).  

Masteroppgaven på 30 studiepoeng kan deretter skrives på fulltid i løpet av et semester, eller deltid på to semester.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptakskrav:

 • Fullført bachelorgrad i sykepleie.
 • For opptak til spesialsykepleie ligger et generelt krav om 2 års praksis som sykepleier i full stilling eller tilsvarende antall timer.

Rangeringsregelverk:

 • Konkurransepoengene blir beregnet av et vektet karaktersnitt fra bachelorgrad i sykepleie (Bestått karakterer regnes ikke inn), samt inntil 10 tilleggspoeng for praksis ut over opptaksgrunnlaget. 2 poeng pr år max 5 år.
 • Tilleggspoeng
  • Kreftsykepleie rangeres kun på bakgrunn av karakterer i bachelorgrad, og det gis ikke tilleggspoeng.
  • Tilleggspoeng for Anestesi, Internsiv og Operasjon
   • Det gis 2 tilleggspoeng per år for relevant praksis inntil 5 år, utover opptakskravet. (dvs. max 10 poeng for praksis).
   • Relevant praksis for anestesi og intensiv er: intensiv, hjerteovervåkning / medisinsk intensiv og akutt mottak/ambulanse.
   • Relevant praksis for operasjon er rekrutteringsstilling på operasjonsavdeling, kirurgiske poliklinikker, intensivavdeling og akuttmottak.

Krav til dokumentasjon:

 • All nødvendig dokumentasjon må lastes opp i Søknadsweb før søknadsfristen
 • Legg ved vitnemål og karakterutskrift fra Bachelor i sykepleie
 • Attester for arbeidsforhold
  • Det må spesifiseres hvilken avdeling søkeren har arbeidet ved (ikke forkortet til for eksempel B3)
   • Relevant praksis for anestesi og intensiv er: intensiv, hjerteovervåkning / medisinsk intensiv og akutt mottak/ambulanse.
   • Relevant praksis for operasjon er: operasjonsavdeling, kirurgiske poliklinikker, intensivavdeling og akuttmottak.

Kvoteplasser

Nordlandssykehuset:

 • Anestesi: 3 plasser
 • Intensiv: 6 plasser
 • Operasjon: 4 plasser

Helgelandssykehuset:

 • Anestesi: 2 plasser
 • Intensiv: 4 plasser
 • Operasjon: 2 plasser

Totalt antall plasser:

 • Anestesi: 10 plasser
 • Intensiv: 20 plasser
 • Operasjon: 12 plasser
 • Kreft: 15 plasser (ingen kvoteplasser)

Søkere som søker opptak på kvoten til Nordlandssykehuset eller Helgelandsykehuset må laste opp dokumentasjon på ansettelseforholdet. Dette dokumentres med attest. For å komme med på kvoten til gitt sykehus må man være ansatt ved sykehuset.

Politiattest

Ved opptak i studiet, må det fremlegges politiattest 

 

Med forbehold om endringer.

Jobbmuligheter

Studiet gir kompetanse innen Anestesi-, Intensiv-, Operasjons- og Kreftsykepleie. og er relevant for kandidater som ønsker videre akademisk utdanning. Studiet gir kompetanse i å kunne iverksette fagutvikling og forskning.

Videre utdanning

Mastergraden gir muligheten til å søke opptak ved ph.d., nasjonalt og internasjonalt, og lokalt i profesjonsvitenskap ved Nord universitet.

Utenlandsopphold

Fakultetet jobber med å få på plass avtaler om internasjonal utveksling.

Samlinger


Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Studiet åpnes for søking fra 1. august 2021, med søknadsfrist 1. oktober og studiestart 11. januar 2022
Studiepoeng 120
Type studium Mastergrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Studiet åpnes for søking fra 1. august 2021, med søknadsfrist 1. oktober og studiestart 11. januar 2022

Mer informasjon