Master i spesialsykepleie

Master i spesialsykepleie

​​

Velkommen til studiestart 2020

Registrering og tilstedeværelse

Velkommen som student ved Master i spesialsykepleie.


Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter.

Oppstart og undervisning
På grunn av koronasituasjonen vil noe av undervisningen foregå elektronisk. I uke 42 kjøres eksempelvis emne "Fagutvikling i spesialsykepleie" digitalt.  Dette emnet er organisert med forelesninger, gruppearbeid som foregår i sanntid, dere må derfor være tilgjengelig ved PC’en. Med andre ord trenger du ikke å møte opp fysisk på campus denne uken. 

​Mer detaljert informasjon om tidspunkt for undervisning høsten 2020 vil være tilgjengelig i løpet av sommeren i TimeEdit

Registrering
Du kan registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført registering har du tilgang til å delta på digitale fora ved Nord universitet. Blant annet får du tilgang til digitale møterom og e-læringsverktøyet Canvas.

I år er det spesielt viktig at du er til stede på Nord universitets digitale plattformer for studenter.


​Kontaktinformasjon
Avtal time med din studieveileder (se kontaktinformasjon​ i høyre kolonne) eller chat med oss.

​Utstyr​
Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr. Alle studentene bør ha tilgang til:

    • ​PC/Mac/nettbrett med nettilgang
    • Hodetelefoner
    • Webkamera​
Tilrettelegging
Dersom du har spesielle utfordringer (inkludert om du er i en risikogruppe for Covid-19) som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du søke om tilrettelegging.

Program for studiestart

Fullstendig program er ikke 100% klart, men oppstart er 18. august kl. 10.15, uke 34 (rom er enda ikke avklart pga corona​).

Det blir fe​lles åpning av master i spesialsykepleie, etterfulgt av linjevise opplegg. Denne første uken avsluttes fredag kl. 14, med spennende foredrag om krise og krisehåndtering. 

I uke 35 er det «bli kjent praksis» på sykehusene. Dette er en observasjonspraksis for å bli litt kjent i avdelingen og for å få ett lite innblikk i fagfeltet. Dette gjelder ikke kreftsykepleierutdanningen som har teori denne uken. 

Timeplan og pensum

Timeplan
Timeplanen publiseres i TimeEdit i løpet av sommeren, da vil du finne din timeplan her: 

Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit. 

Pensum
Slik finner du riktig pensum:

Studentliv og annen praktisk informasjon

Studentinord
Samskipnaden Studentinord tilbyr studentboliger, mat og drikke på studiestedet, studentbarnehager, studentbokhandel og støtte til fritidsaktiviteter for studenter. 

Finn frem
Bruk kartløsningen Mazemap for å finne frem på campus:

Buss til og fra campus
Studiested og studentliv

​​​​​​
​Nord universitet tilbyr masterstudier med spesialisering i 1) Anestesisykepleie, 2) Intensivsykepleie 3) Operasjonssykepleie og 4) Kreftsykepleie.
Utdanningen til spesialsykepleier går over tre semester på heltid for A-I-O, og for Kreftsykepleie, heltid 1. og 2. semester og deltid 3. semester. Masteroppgaven på 30 studiepoeng kan deretter skrives på fulltid i løpet av et semester eller deltid, to semester.


Beskrivelse av studiet

​​​​​​
​Nord universitet tilbyr masterstudier med spesialisering i 1) Anestesisykepleie, 2) Intensivsykepleie 3) Operasjonssykepleie og 4) Kreftsykepleie.
Utdanningen til spesialsykepleier går over tre semester på heltid for A-I-O, og for Kreftsykepleie, heltid 1. og 2. semester og deltid 3. semester. Masteroppgaven på 30 studiepoeng kan deretter skrives på fulltid i løpet av et semester eller deltid, to semester.


Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptakskrav: Fullført bachelorgrad i sykepleie med C i snitt fra karaktergrunnlaget.

 

Rangeringsregelverk

For opptak til spesialsykepleie ligger et generelt krav om 2 års praksis.

Det kreves C i snitt fra karaktergrunnlaget og Bestått regnes ikke inn i grunnlaget.

Det gis 2 tilleggspoeng per år for relevant praksis inntil 5 år, utover opptakskravet. (dvs. max 10 poeng for praksis).

Relevant praksis for anestesi og intensiv er: intensiv, hjerteovervåkning / medisinsk intensiv og akutt mottak.

Relevant praksis for operasjon er rekrutteringsstilling på operasjonsavdeling, kirurgiske poliklinikker, intensivavdeling og akuttmottak.

For kreftsykepleie defineres ikke relevant praksis og det er gis ikke tilleggspoeng.

 

Kvoteplasser: --------------------- Opptaksvoter: ----------------- Tentativt antall plasser

Anestesi: 2 (Nordlandsykehuset) - 1 (Helgelandssykehuset) --- 10---

Operasjon: 3 (Nordlandsykehuset) - 2 (Helgelandssykehuset) --- 13 ---

Intensiv: 3 (Nordlandsykehuset) - 2 (Helgelandssykehuset) --- 20 ---

Med forbehold om endringer.

Søkere som søker opptak på kvoten til Nordlandssykehuset og Helgelandsykehuset må laste opp dokumentasjon på ansettelseforholdet. Dette dokumentres med attest. For å komme med på kvoten til gitt sykehus må man være fastansatt.

Jobbmuligheter

Studiet gir kompetanse innen Anestesi-, Intensiv-, Operasjons- og Kreftsykepleie. og er relevant for kandidater som ønsker videre akademisk utdanning. Studiet gir kompetanse i å kunne iverksette fagutvikling og forskning.

Videre utdanning

Mastergraden gir muligheten til å søke opptak ved ph.d., nasjonalt og internasjonalt, og lokalt i studier av profesjonspraksis ved Nord universitet.

Utenlandsopphold

Fakultetet jobber med å få på plass avtaler om internasjonal utveksling.

Samlinger

Tidspunkt for samlinger - Romtimeplan og undervisningsplan vil bli lagt inn i Canvas

Høsten 2020:

For A-I-O-sykepleie:

Uke 34 og 36-41: Teori

Uke 35: Praksis

uke 42: Teori SYK315H

Uke 39-43: Teori

Uke 43-50: Praksis etter nærmere avtale med praksissted

UKE 48: Skoleeksamen AIOK uke 48 (torsdag 26. november, med forbehold om endringer)

Uke 51: hjemmeeksamen SYK315H (mandag 14. desember, med forbehold om endringer)

For Kreftsykepleie:

Uke 34-41: Teori

uke 42: Teori SYK315H

Uke 39-43: Teori

Uke 43-50: Praksis etter nærmere avtale med praksissted

UKE 48: Skoleeksamen AIOK uke 48 (onsdag 25. november, med forbehold om endringer)

Uke 51: Hjemmeeksamen SYK315H​

Våren 2021:

For A-I-O-sykepleie:

Uke 1-7: Teori (VT312T i uke 1)

Uke 8: Eksamen VT312H

Uke 9-16: Praksis (påske i uke 13)

Uke 17: Øvelse Nord

Uke 18-23: Praksis

UKE 24: Eksamen A-I-O

 

For Kreftsykepleie:

Uke 1-7: Teori

Uke 8: Eksamen VT312H

Uke 9-16: Praksis (påske i uke 13)

Uke 17: Øvelse Nord

Uke 18: Hjemmeeksamen SYK339

Uke19-20: Valgfri praksis

Uke 21-22: O.P. SYK5002

UKE 23: Teori​

Høsten 2021:

For A-I-O-sykepleie:

Uke 33: Oppgave/selvstudium

Uke 34: Teori VT313

Uke 35-36: Teori

Uke 37: Teori VT313

Uke 38: Eksamen VT313

Uke 39-47: Praksis

Uke 48-51: Skrivefri med skriveseminar

For Kreftsykepleie:

Uke 34: Teori VT313

Uke 35-36: Teori

Uke 37: Teori VT313

Uke 38: Eksamen VT313

Uke 39, 42 og 45: Seminar SYK349

Uke 47: Eksamen SYK349

Uke 48-51: Skrivefri med skriveseminar

Våren 2022:

SYK360H Masteroppgave i spesialsykepleie

Uke 4: Startseminar

Uke 11: Midt-seminar

Uke 16: Sluttseminar

Uke 18: Innlevering (15. mai)
Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Det er løpende opptak til våre ledige studieplasser. Ikke vent med å søke!
Studiepoeng 120
Type studium Mastergrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Det er løpende opptak til våre ledige studieplasser. Ikke vent med å søke!

Mer informasjon