Master i spesialsykepleie

Master i spesialsykepleie

Nord universitet tilbyr fra høsten 2018 masterstudier med spesialisering i Anestesisykepleie, Intensivsykepleie, Operasjonssykepleie og Kreftsykepleie. Utdanningen til spesialsykepleier går over tre semester på heltid for A-I-O, og for Kreftsykepleie, heltid 1. og 2. semester og deltid 3. semester. Masteroppgaven på 30 studiepoeng kan deretter skrives på fulltid i løpet av et semester eller deltid, to semester.

Det er ikke opptak til dette studieprogrammet høsten 2019

Beskrivelse av studiet

Nord universitet tilbyr fra høsten 2018 masterstudier med spesialisering i Anestesisykepleie, Intensivsykepleie, Operasjonssykepleie og Kreftsykepleie. Utdanningen til spesialsykepleier går over tre semester på heltid for A-I-O, og for Kreftsykepleie, heltid 1. og 2. semester og deltid 3. semester. Masteroppgaven på 30 studiepoeng kan deretter skrives på fulltid i løpet av et semester eller deltid, to semester.

Det er ikke opptak til dette studieprogrammet høsten 2019

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Jobbmuligheter

Studiet gir kompetanse innen Anestesi-, Intensiv-, Operasjons- og Kreftsykepleie. og er relevant for kandidater som ønsker videre akademisk utdanning. Studiet gir kompetanse i å kunne iverksette fagutvikling og forskning.

Videre utdanning

Mastergraden gir muligheten til å søke opptak ved ph.d., nasjonalt og internasjonalt, og lokalt i studier av profesjonspraksis ved Nord universitet.

Søknadsfrist og opptak

Studiepoeng 120
Type studium Mastergrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Mer informasjon

  • Studieprogramansvarlig