Master i tilpasset opplæring

Toårig mastergrad i Bodø og Levanger

Tilpasset opplæring er et gjennomgående prinsipp i hele grunnopplæringen. Lærere og ledere er derfor forpliktet til å arbeide med å tilpasse opplæringen. Studiet tilbys i Bodø og Levanger og er tilrettelagt for barnehagelærere, grunnskolelærere, faglærere og spesialpedagoger som ønsker masterutdanning innenfor barnehage, grunnskole og videregående skole.

Gjennom masterstudiet kan du velge fordypning i spesialpedagogikk, generell pedagogikk, matematikkdidaktikk, norskdidaktikk og yrkesdidaktikk.

Beskrivelse av studiet

Tilpasset opplæring er et gjennomgående prinsipp i hele grunnopplæringen. Lærere og ledere er derfor forpliktet til å arbeide med å tilpasse opplæringen. Studiet tilbys i Bodø og Levanger og er tilrettelagt for barnehagelærere, grunnskolelærere, faglærere og spesialpedagoger som ønsker masterutdanning innenfor barnehage, grunnskole og videregående skole.

Gjennom masterstudiet kan du velge fordypning i spesialpedagogikk, generell pedagogikk, matematikkdidaktikk, norskdidaktikk og yrkesdidaktikk.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Endre valg
Endre valg
[klikk for å velge)
[klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Ved søknad om opptak til programmet søker man inn på selve programmet med en viss fordypning (mastermodul). Opptakskravene varierer per fordypning (mastermodul). Herunder følger en beskrivelse av disse:

 

Master i tilpasset opplæring med fordypning i generell didaktikk:

Fullført lærerutdanning* med karakter C eller høyere i pedagogikk. Lærerstudenter i fireårig løp kan tas opp ved masterstudiet etter å ha fullført tre år av utdanningen.

 

Master i tilpasset opplæring med fordypning i matematikkdidaktikk:

Fullført lærerutdanning* inklusiv/og 60 studiepoeng i matematikk med karakter C eller høyere. Lærerstudenter i fireårig løp kan tas opp ved masterstudiet etter å ha fullført tre år av utdanningen inkl. 60 studiepoeng matematikk.

 

 

Master i tilpasset opplæring med fordypning i norskdidaktikk:

Fullført lærerutdanning* inklusiv/og 60 studiepoeng i norsk med karakter C eller høyere. Lærerstudenter i fireårig løp kan tas opp ved masterstudiet etter å ha fullført tre år av utdanningen inkl. 60 studiepoeng norsk.

 

 

Master i tilpasset opplæring med fordypning i spesialpedagogikk:

Fullført lærerutdanning* med karakter C eller høyere i pedagogikk. Lærerstudenter i fireårig løp kan tas opp ved masterstudiet etter å ha fullført tre år av utdanningen.

 

Master i tilpasset opplæring med fordypning i yrkesdidaktikk:

Fullført yrkesfaglærerutdanning inklusiv 60 studiepoeng PPU med karakter C eller høyere.

 

 

* Allmennlærer, grunnskolelærer, førskolelærer, barnehagelærer, faglærerutdanninger, PPU eller utdanninger som gir tilsvarende kompetanse.

Jobbmuligheter

Mastergrad i tilpasset opplæring kvalifiserer for undervisnings-, veilednings- og lederoppgaver i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. I tillegg vil utdanningen gi arbeidsmuligheter innenfor stillinger som forutsetter pedagogisk-psykologisk kompetanse.

Studiet bidrar til å kvalifisere studentene for yrker og arbeidsoppgaver som forutsetter kunnskap om læring og undervisning. Dette skal gi studentene grunnlag for selvstendig planlegging, gjennomføring og vurdering av pedagogisk arbeid og forskning innenfor hele opplæringsfeltet.

Videre utdanning

Mastergraden gir også muligheter for forsknings-studier dersom karakternivået er tilfredsstillende. Minimumskravene for slike studier er vanligvis en karakter på C-nivået eller bedre.

Utenlandsopphold

Det tilrettelegges for at deler av studiet kan gjennomføres ved utenlandsopphold.

Fordypninger

Gjennom masterstudiet kan du velge følgende fordypninger:

 • Spesialpedagogikk (Bodø og Levanger)
 • Generell pedagogikk (Bodø)
 • Matematikkdidaktikk (Bodø)
 • Norskdidaktikk (Bodø) 
 • Yrkesdidaktikk (Bodø)

Samlinger

Bodø: Samling og praksis, kull 2019

Se timeplan

Vitenskapsteori og forskningsmetode ST308L: 
Onsdag-fredag uke 35, 37, 40, 46, 49

Didaktikk DID5000: 
Mandag-onsdag uke 35, 37, 40, 46, 2, 9, 12, 17

Matematikkdidaktikk MAT5008 / MAT5009: 
Mandag-onsdag uke 35, 37, 40, 46, 2, 9, 12, 17

Norskdidaktikk NOR5008: 
Mandag-onsdag uke 35, 37, 40, 46, 2, 9, 12, 17

Yrkesdidaktikk DID5001: 
Onsdag-fredag uke 40 og 8, tirsdag-fredag uke 17

Inkludering og spesialpedagogikk - i barnehage, grunnskole og videregående opplæring SPD5008: 
Mandag-onsdag kl 8.30 - 11.15 uke 35, 37, 40, 46, 2, 9, 12, 17

Levanger: Samlinger spesped 1, høst 2019, kull 2019:

Spesialpedagogikk 1

Se timeplan

20.-22. august
10.-12. september
1.-3. oktober
29.-31. oktober
12.-14. novemberSøknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2019

Studiestart 2019

Viktig informasjon

Velkommen som student på master i tilpasset opplæring ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU)

Studiestart og registrering

I vår sjekkliste finner du oversikt over hva du burde ordne i forkant og i dagene rundt studiestart.

Pensum

Pensum finner du ved å klikke deg inn på hvert enkelt emne under «Oppbygging/emner»

Timeplan

Tid og sted for undervisning på ditt studieprogram: 
Velg timeplan med din fordypning 
Se informasjon om samlinger under Samlinger.

Politiattest

Husk å levere politiattest ved studiestart og senest innen 1. september.

Finn frem

Bruk kartløsningen Mazemap for å finne frem på campus: Mazemap Bodø

Tilrettelegging

Dersom du har spesielle utfordringer som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, ber vi deg besøke denne nettsiden

Du kan også ta kontakt med studieveileder for ditt studieprogram.

Program

Bodø:
Søndag 11. august

  • 18:00 Pre-study-barbeque i bakgården ved universitetet i regi av fakultetene og Studentinord

Tirsdag 13. august

 • 09:30 Meet and greet i Pennalet. For alle nye studenter som ønsker å møtes og bli litt kjent før man i samlet flokk går til den offisielle åpningen. Det blir servert drikke og noe lett å spise.
 • 11:00 Offisiell åpning av studieåret på universitetets uteområde
 • 13:15 Åpning av studieåret ved ditt fakultet (Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag – FLU) i auditorium Petter Dass (A14). Inndeling i faddergrupper. 
Fadderperioden starter rett etter fakultetsåpningen.

Onsdag 14. august

  • 11:00 Pizzalunsj i Pennalet for alle nye studenter

Torsdag 15. august

 • 08:00 Frokost i regi av Studentinord i hovedkantina
 • 10:30 Rebusløp Tour de Nord
Fredag 16. august


 • 09:00-11:00 FLU – ditt fakultet. 
  Informasjon til nye studenter i A2 Stein Rokkan. Lett servering. 
  Dette er FLU – presentasjon av fakultetet 
  Studentliv: Dette bør du vite! ved Øystein Strømsnes, studentvert 
  Helsetjenesten 
  Studentombudet ved Hanne SeljesæterLevanger:Onsdag 14. august

10:00  Oppmøte for nye studenter 
Faddere møter studentene på campus og viser vei til de ulike rommene.

10:00-11:30  Orientering for hvert studium i egne klasserom/auditorium 
                        
11:30-12:00  Lunsjservering

12:30-13:30  Offisiell åpning av studieåret i Trønderhallen

Ca. kl. 13.30  Fadderansvarlig tar over scenen og dagen fortsetter med fadderprogram Studentliv


Appen "Infoskjermen GO"

Hold deg orientert om hva som skjer på campus via appen "Infoskjermen GO". Her får du oversikt over aktivitetskalender, nyheter og tilbud.  Last ned til iPhone / Android
Bruk delingskoder:

- Delingskode Bodø: Nord
- Delingskode Levanger: Levanger

Studiested og studentliv

Les mer om hva som skjer ved ditt studiested:
Studentliv Bodø

Studentinord

Samskipnaden Studentinord tilbyd studentboliger, mat og drikke på studiestedet, studentbarnehager, studentbokhandel og støtte til fritidsaktiviteter for studenter.  

Fadderprogram

Hold deg oppdatert via fadderprogrammet.


Studiepoeng 120
Type studium Mastergrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Bodø og Levanger

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2019

Mer informasjon