Tilpasset opplæring

Toårig mastergrad i Bodø og Levanger

Tilpasset opplæring er et gjennomgående og overordnet prinsipp i hele grunnopplæringen. Master i tilpasset opplæring er tilrettelagt for barnehagelærere, grunnskolelærere, faglærere og spesialpedagoger som ønsker masterutdanning relatert til barnehage, grunnskole og videregående skole innenfor en av fordypningene spesialpedagogikk, yrkesdidaktikk eller profesjonsfaglig digital kompetanse.

Studiet tilbys i Bodø og Levanger og er et nett- og samlingsbasert heltidsstudie over to år. Dersom du har behov for å bruke lengre tid enn to år, kan du søke om utvidet studierett. Dette kan du gjøre når du har bestått 30 studiepoeng. Du kan få inntil to år med utvidet studierett jamf forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet, §6-2 Normert tid og utvidet studierett.

Fordypningene spesialpedagogikk, yrkesdidaktikk og profesjonsfaglig digital kompetanse kan også søkes på som frittstående studieprogram, deltid over ett år.

Beskrivelse av studiet

Tilpasset opplæring er et gjennomgående og overordnet prinsipp i hele grunnopplæringen. Master i tilpasset opplæring er tilrettelagt for barnehagelærere, grunnskolelærere, faglærere og spesialpedagoger som ønsker masterutdanning relatert til barnehage, grunnskole og videregående skole innenfor en av fordypningene spesialpedagogikk, yrkesdidaktikk eller profesjonsfaglig digital kompetanse.

Studiet tilbys i Bodø og Levanger og er et nett- og samlingsbasert heltidsstudie over to år. Dersom du har behov for å bruke lengre tid enn to år, kan du søke om utvidet studierett. Dette kan du gjøre når du har bestått 30 studiepoeng. Du kan få inntil to år med utvidet studierett jamf forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet, §6-2 Normert tid og utvidet studierett.

Fordypningene spesialpedagogikk, yrkesdidaktikk og profesjonsfaglig digital kompetanse kan også søkes på som frittstående studieprogram, deltid over ett år.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Ved søknad om opptak til programmet søker man inn på selve programmet med en viss fordypning (mastermodul). Opptakskravene varierer per fordypning (mastermodul). Herunder følger en beskrivelse av disse:

Master i tilpasset opplæring med fordypning i profesjonsfaglig digital kompetanse: Fullført lærerutdanning* med karakter C eller høyere i pedagogikk.

Master i tilpasset opplæring med fordypning i spesialpedagogikk: Fullført lærerutdanning* med karakter C eller høyere i pedagogikk.

Master i tilpasset opplæring med fordypning i yrkesdidaktikk: Fullført yrkesfaglærerutdanning inklusiv 60 studiepoeng PPU med karakter C eller høyere.

* Allmennlærer, grunnskolelærer, førskolelærer, barnehagelærer, faglærerutdanninger, PPU eller utdanninger som gir tilsvarende kompetanse.

Jobbmuligheter

Skole og barnehage skal fokusere på metodeforstålse, problemløsning, kreativitet, selvrefleksjon, verdivalg osv., noe som vil kreve en utvidet forståelse av egen rolle, både som pedagog og leder/mellomleder. Master i tilpasset opplæring er derfor en svært relevant utdanning som kan gi kandidatene et overordnet ansvar i arbeidet med å gjøre en god skole eller god barnehage enda bedre. Masteren vil slik kvalifisere for arbeid som barnehagelærer/lærer, mellomleder (avdelingsleder/teamleder/pedagogisk leder) eller prosjektleder for systematisk barnehage- og skoleutvikling. Master i tilpasset opplæring innebærer både en vitenskapelig og praktisk forståelse av hvordan man kan tilrettelegge for god læring på alle nivå i barnehage og skole.

Videre utdanning

Videre utdanning utover en mastergrad vil normalt være doktorgrad (ph.d). Studenter som har avlagt mastergrad i Tilpasset opplæring med karakter B eller bedre er kvalifisert til opptak på ph.d i Studier av profesjonspraksis ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag. Andre doktorgradsprogram (ph.d) innenfor pedagogiske emner vil også være en mulig videreutdanning for kandidatene.

Utenlandsopphold

Det tilrettelegges for at deler av studiet kan gjennomføres ved utenlandsopphold.

Samlinger

Samlinger ved studiested Bodø:

For kull 2021, Bodø.

De ulike emnene har følgende samlinger høsten 2021:

SPD5018 Spesialpedagogikk, kommunikasjon, språk og samspill

 • Uke 35: Ma-On, 30.aug – 1.sep
 • Uke 39: Ma-On, 27. – 29.sep
 • Uke 43: Ma – On, 25. – 27.okt
 • Uke 47: Ma – On, 22.-24.nov

SPD5013 Sosiale og emosjonelle vansker

 • Uke 35: On-Fr, 1.-3-sep
 • Uke 43: On – Fr, 27.-29.okt
 • Uke 47: On-Fr, 24.-26.nov

PED5004 PfDK og skolen i samfunnet

 • Uke 34: On-Fr, 25.-27.aug

PED5005 PfDK og forskning i praksis

 • Uke 48: On-Fr, 1.– 3.des

DID5003 Yrkesdidaktikk 1

 • Uke 39: Ma – On, 27.29.sep
 • Uke 48: Ma – On, 29.nov – 1.des

1Mandag: oppstart 08.30 – avslutning onsdag 11.30

2 Onsdag: oppstart 12.15 – avslutning fredag 15.30

3 Oppstart onsdag 10.00 – avslutning fredag 13.00

 

Bruk studiemodellen som ligger under oppbygging/emner på studiets hjemmeside til å se hvilke emner som hører til din fordypning, om du er usikker.

Samlinger for våren 2022 publiseres i Canvas.

Med forbehold om endringer grunnet korona.

For kull 2020 og studenter som skal ta emnene VIT5007 Forskning og aktuell debatt og VIT5015 Vitenskapsteori og forskingsmetoder, Bodø, studieåret 2021/2022:

 • Uke 34: Tirs – On (24. og 25.aug)
 • Uke 37: Tirs – Tors (14.-16.sep)
 • Uke 41: Tirs – On (12. og 13. okt)
 • Uke 46: Tirs – On (16. og 17.nov)
 • Uke 2: Tirs – On (11. og 12.jan)
 • Uke 13: Man – tirs (28. og 29.mars), Prosjektpresentasjon + muntlig eksamen

Alle dagene er hele dager – 08:30 – 15:30.

Med forbehold om endringer grunnet korona.

 

Samlinger ved studiested Levanger:

Høst 2021:

Tidlig innsats SPD5015, samlinger mandag og tirsdag i uke 34, 39 og 46, og digital undervisning mandager i uke 36, 42 og 47.

Tilpasset opplæring SPD5016, samlinger onsdag og torsdag i uke 34, 39 og 46, og digital undervisning tirsdager i uke 36, 42 og 47.

Vår 2022:

Inkludering SPD5019, samlinger mandag og tirsdag i uke 4, 14 og19, og digital undervisning mandager i uke 1 og 9, og tirsdag i uke 16.

Relasjoner og oppvekst SPD5020, samlinger onsdag og torsdag i uke 4, 14 og 19, og digital undervisning tirsdager i uke 1 og 9, og onsdag i uke 16.

Med forbehold om endringer.

Fordypninger

Når du søker opptak til master i tilpasset opplæring må du samtidig velge en fordypning.​

 • Spesialpedagogikk (Bodø og Levanger)
 • Profesjonsfaglig digital kompetanse (Bodø)
 • Yrkesdidaktikk (Bodø)​

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2021

Velkommen til studiestart 2020

Registrering og tilstedeværelse

Velkommen som student ved Master i tilpasset opplæring ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag. Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter.

I Master i tilpasset opplæring venter det en kombinasjon av fysisk og digital undervisning.

Registrering
Du kan registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført registering har du tilgang til å delta på digitale fora ved Nord universitet. Blant annet får du tilgang til digitale møterom og e-læringsverktøyet Canvas.

I år er det spesielt viktig at du er til stede på Nord universitets digitale plattformer for studenter.Oppmøte første dag 

Bodø:
I «Vitenskapsteori og forskningsmetode» (emnekode ST308L og VIT5015): Onsdag  26.august kl. 12:15.
I «Forskning og aktuell debatt» (emnekode ST312L og VIT5007): Onsdag 26.august kl. 12:15.
I «Generell didaktikk» (emnekode DID5000): Mandag 24.08.2020, kl. 08:30.
I «Yrkesdidaktikk» (emnekode DID5001): Onsdag 30.09.2020.
I «Spesialpedagogikk og inkludering» (emnekode SPD5008): Mandag 24.08.2020, kl.08:30 

Levanger:
I «Spesialpedagogikk 1» (emnekode SPD5006): Tirsdag 18.08.2020.
I «Vitenskapsteori og forskningsmetode» (emnekode ST308L): Onsdag 19.08.2020, kl. 09:00.
I «Forskning og aktuell debatt» (emnekode ST312L): Onsdag 19.08.2020, kl.09:00.

Det planlegges for fysisk oppmøte. Informasjon om hvor og når du skal møte publiseres i timeplanen i TimeEdit i løpet av sommeren. Med forbehold om endring grunnet koronasituasjonen.

Forberedelse til første samling i «Vitenskapsteori og forskningsmetode» og «Forskning og aktuell debatt», Levanger:
Være forberedt til å gi en kort, muntlig presentasjon av deg selv og dine faglige interesser (3​-4 minutter) på samling 1. 

Kontaktinformasjon
Dersom du har spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt med studieprogramansvarlig eller studieveileder.​

Politiattest
Master i tilpasset opplæring krever politiattest. Husk å levere politiattest ved studiestart, og senest innen 1. september. 

Utstyr
Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr. Alle studentene bør ha tilgang til:
PC/Mac/nettbrett med nettilgang
Hodetelefoner 
Webkamera

Tilrettelegging
Dersom du har spesielle utfordringer (inkludert om du er i en risikogruppe for Covid-19) som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du søke om tilrettelegging.

Timeplan og pensum

Timeplan
Timeplanen publiseres i TimeEdit i løpet av sommeren, da vil du finne din timeplan her: 
> Timeplan Bodø (kommer)​

Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit. 

Pensum
Slik finner du riktig pensum:

Samlinger
Samling, studiested Bodø høsten 2020, for kull 2020

Vitenskapsteori og forskningsmetode - VIT5015/ST308L:
 • Onsdag til fredag i uke 35 , 38, 42 og 46. Tirsdag til fredag i uke 49.
Forskning og aktuell debatt - VIT5007/ST312L:
 • Onsdag til fredag i uke 35 , 38, 42 og 46. Tirsdag til fredag i uke 49.
Generell didaktikk - DID5000:
 • ​Mandag til onsdag i uke 35, 38, 42 og 46.
Yrkesdidaktikk - DID5001:
​​Onsdag til fredag i uke 40

Inkludering og spesialpedagogikk - i barnehage, grunnskole og videregående opplæring - SPD5008:
 • ​​Mandag til onsdag i uke 35, 38, 42 og 46. Mandag og tirsdag fra kl. 08:30-15:00, og onsdag fra kl. 08:30 – 11:15. OBS! I uke 35 blir det fysisk oppmøte på mandag, mens resten av samlingen, dvs. tirsdag (kl.08.30-14.45) og onsdag (kl.08.30-11.15) går via zoom. Dette på grunn av restriksjoner i forhold til romkapasitet på campus grunnet Covid-19.

Samling, studiested Levanger, høsten 2020, for kull 2020
Spesialpedagogikk 1
 • ​Uke 34: 18. - 20. august
 • ​Uke 38: 15. - 18. september
 • Uke 41: 6. - 8. oktober
 • Uke 45: 3. - 5. november
 • Uke 48: 24. - 26. november
Samling, studiested Levanger, høsten 2020, for 2.året/kull 2019
Vitenskapsteori og forskningsmetoder - ST308L og Forskning og aktuell debatt - ST312L

 • Uke 34 (ons - fre)
 • Uke 37 (tirs - fre)
 • Uke 40 (man - tors)
 • Uke 46 (man - tors)
 • Uke 49 (tirs - fre)​

Studentliv og annen praktisk informasjon


Studentinord
Samskipnaden Studentinord tilbyr studentboliger, mat og drikke på studiestedet, studentbarnehager, studentbokhandel og støtte til fritidsaktiviteter for studenter. 

Finn frem
Bruk kartløsningen Mazemap for å finne frem på campus:

Buss til og fra campus
Bodø:


Studiested og studentliv

Ofte stilte spørsmål om studiestart

Appen "Infoskjermen GO"
Hold deg orientert om hva som skjer på campus via appen "Infoskjermen GO". Her får du oversikt over aktivitetskalender, nyheter og tilbud.  Last ned til iPhone / Android. ​
Studiepoeng 120
Type studium Mastergrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Bodø og Levanger

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2021

Mer informasjon