Tilpasset opplæring

Toårig mastergrad i Bodø og Levanger

Tilpasset opplæring er et gjennomgående og overordnet prinsipp i hele grunnopplæringen. Master i tilpasset opplæring er tilrettelagt for barnehagelærere, grunnskolelærere, faglærere og spesialpedagoger som ønsker masterutdanning relatert til barnehage, grunnskole og videregående skole innenfor en av fordypningene spesialpedagogikk, yrkesdidaktikk eller profesjonsfaglig digital kompetanse.

Studiet tilbys i Bodø og Levanger og er et nett- og samlingsbasert heltidsstudie over to år. Dersom du har behov for å bruke lengre tid enn to år, kan du søke om utvidet studierett. Dette kan du gjøre når du har bestått 30 studiepoeng. Du kan få inntil to år med utvidet studierett jamf forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet, §6-2 Normert tid og utvidet studierett.

Fordypningene spesialpedagogikk, yrkesdidaktikk og profesjonsfaglig digital kompetanse kan også søkes på som frittstående studieprogram, deltid over ett år.

Beskrivelse av studiet

Tilpasset opplæring er et gjennomgående og overordnet prinsipp i hele grunnopplæringen. Master i tilpasset opplæring er tilrettelagt for barnehagelærere, grunnskolelærere, faglærere og spesialpedagoger som ønsker masterutdanning relatert til barnehage, grunnskole og videregående skole innenfor en av fordypningene spesialpedagogikk, yrkesdidaktikk eller profesjonsfaglig digital kompetanse.

Studiet tilbys i Bodø og Levanger og er et nett- og samlingsbasert heltidsstudie over to år. Dersom du har behov for å bruke lengre tid enn to år, kan du søke om utvidet studierett. Dette kan du gjøre når du har bestått 30 studiepoeng. Du kan få inntil to år med utvidet studierett jamf forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet, §6-2 Normert tid og utvidet studierett.

Fordypningene spesialpedagogikk, yrkesdidaktikk og profesjonsfaglig digital kompetanse kan også søkes på som frittstående studieprogram, deltid over ett år.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Ved søknad om opptak til programmet søker man inn på selve programmet med en viss fordypning (mastermodul). Opptakskravene varierer per fordypning (mastermodul). Herunder følger en beskrivelse av disse:

Master i tilpasset opplæring med fordypning i profesjonsfaglig digital kompetanse: Fullført lærerutdanning* med karakter C eller høyere i pedagogikk.

Master i tilpasset opplæring med fordypning i spesialpedagogikk: Fullført lærerutdanning* med karakter C eller høyere i pedagogikk.

Master i tilpasset opplæring med fordypning i yrkesdidaktikk: Fullført yrkesfaglærerutdanning inklusiv 60 studiepoeng PPU med karakter C eller høyere.

* Allmennlærer, grunnskolelærer, førskolelærer, barnehagelærer, faglærerutdanninger, PPU eller utdanninger som gir tilsvarende kompetanse.

Jobbmuligheter

Skole og barnehage skal fokusere på metodeforstålse, problemløsning, kreativitet, selvrefleksjon, verdivalg osv., noe som vil kreve en utvidet forståelse av egen rolle, både som pedagog og leder/mellomleder. Master i tilpasset opplæring er derfor en svært relevant utdanning som kan gi kandidatene et overordnet ansvar i arbeidet med å gjøre en god skole eller god barnehage enda bedre. Masteren vil slik kvalifisere for arbeid som barnehagelærer/lærer, mellomleder (avdelingsleder/teamleder/pedagogisk leder) eller prosjektleder for systematisk barnehage- og skoleutvikling. Master i tilpasset opplæring innebærer både en vitenskapelig og praktisk forståelse av hvordan man kan tilrettelegge for god læring på alle nivå i barnehage og skole.

Videre utdanning

Videre utdanning utover en mastergrad vil normalt være doktorgrad (ph.d). Studenter som har avlagt mastergrad i Tilpasset opplæring med karakter B eller bedre er kvalifisert til opptak på ph.d i profesjonsvitenskap ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag. Andre doktorgradsprogram (ph.d) innenfor pedagogiske emner vil også være en mulig videreutdanning for kandidatene.

Utenlandsopphold

Det tilrettelegges for at deler av studiet kan gjennomføres ved utenlandsopphold.

Samlinger

Samlinger ved studiested Bodø:

For kull 2021, Bodø.

De ulike emnene har følgende samlinger høsten 2021:

SPD5018 Spesialpedagogikk, kommunikasjon, språk og samspill

 • Uke 35: Ma-On, 30.aug – 1.sep
 • Uke 39: Ma-On, 27. – 29.sep
 • Uke 43: Ma – On, 25. – 27.okt
 • Uke 47: Ma – On, 22.-24.nov

Mandag: oppstart 08.30 – avslutning onsdag 11.30

 

SPD5013 Sosiale og emosjonelle vansker

 • Uke 35: On-Fr, 1.-3-sep
 • Uke 43: On – Fr, 27.-29.okt
 • Uke 47: On-Fr, 24.-26.nov

Onsdag: oppstart 12.15 – avslutning fredag 15.30

 

PED5004 PfDK og skolen i samfunnet

 • Uke 34: On-Fr, 25.-27.aug

Oppstart onsdag 10.00 – avslutning fredag 13.00

 

PED5005 PfDK og forskning i praksis

 • Uke 48: On-Fr, 1.– 3.des

Oppstart onsdag 10.00 – avslutning fredag 13.00

 

Bruk studiemodellen som ligger under oppbygging/emner på studiets hjemmeside til å se hvilke emner som hører til din fordypning, om du er usikker.

Samlinger for våren 2022 publiseres i Canvas.

Med forbehold om endringer grunnet korona.

 

For kull 2020 og studenter som skal ta emnene VIT5007/ST312L Forskning og aktuell debatt og VIT5015/ST308L Vitenskapsteori og forskingsmetoder, Bodø, studieåret 2021/2022:

 • Uke 34: Tirs – On (24. og 25.aug)
 • Uke 37: Tirs – Tors (14.-16.sep)
 • Uke 41: Tirs – On (12. og 13. okt)
 • Uke 46: Tirs – On (16. og 17.nov)
 • Uke 2: Tirs – On (11. og 12.jan)
 • Uke 13: Man – tirs (28. og 29.mars), Prosjektpresentasjon + muntlig eksamen

 

Alle dagene er hele dager – 08:30 – 15:30.

Med forbehold om endringer grunnet korona.

 

Samlinger ved studiested Levanger:

Høst 2021:

Tidlig innsats SPD5015, samlinger mandag og tirsdag i uke 34, 38 og 46, og digital undervisning mandager i uke 36, 42 og 47.

Tilpasset opplæring SPD5016, samlinger onsdag og torsdag i uke 34, 38 og 46, og digital undervisning tirsdager i uke 36, 42 og 47.

Vår 2022:

Inkludering SPD5019, samlinger mandag og tirsdag i uke 4, 14 og19, og digital undervisning mandager i uke 1 og 9, og tirsdag i uke 16.

Relasjoner og oppvekst SPD5020, samlinger onsdag og torsdag i uke 4, 14 og 19, og digital undervisning tirsdager i uke 1 og 9, og onsdag i uke 16.

Med forbehold om endringer.

For kull 2020 og studenter som skal ta emnene ST312L Forskning og aktuell debatt og ST308L Vitenskapsteori og forskingsmetoder, Levanger, studieåret 2021/2022:

 • Uke 34: mandag – torsdag (23.-26.aug) + frivillig fredag: forkurs statistikk
 • Uke 37: mandag – torsdag (13.-16.sep)
 • Uke 40: mandag – torsdag (4.-7. okt)
 • Uke 46: mandag - torsdag (15.-18.nov)
 • Uke 48: mandag – torsdag (29.nov – 2.des): to dagers eksamen og to dagers samling

 

Med forbehold om endringer.

Fordypninger

Når du søker opptak til master i tilpasset opplæring må du samtidig velge en fordypning.​

 • Spesialpedagogikk (Bodø og Levanger)
 • Profesjonsfaglig digital kompetanse (Bodø)
 • Yrkesdidaktikk (Bodø)​

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2021

Velkommen til studiestart 2021

Registrering og oppmøte

Velkommen som student ved Master i tilpasset opplæring

Registrering
Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart.

Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Frist for semesterregistrering og oppmelding er 1. september. Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før.​​

Etter fullført betaling og registering kan du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom samt oversikt over planlagte aktiviteter/forelesninger (se info om Timeplan lengre ned). 


Oppstart 

Bodø: 
SPD5018 Spesialpedagogikk, kommunikasjon, språk og samspill
 • Første samling er uke 35: Ma-On, 30.aug – 1.sep
 • Oppstart 08.30 på mandag

SPD5013 Sosiale og emosjonelle vansker
 • ​Første samling er uke 35: On-Fr, 1.-3-sep
 • Oppstart 12.15 på onsdag

PED5004 PfDK og skolen i samfunnet
 • Første samling er uke 34: On-Fr, 25.-27.aug
 • Oppstart 10.00 på onsdag

PED5005 PfDK og forskning i praksis
 • Første samling er uke 48: On-Fr, 1.– 3.des
 • Oppstart 10.00 på onsdag

For kull 2020 og studenter som skal ta emnene VIT5007/ST312L Forskning og aktuell debatt og VIT5015/ST308L Vitenskapsteori og forskningsmetoder, Bodø, studieåret 2021/2022:

 • ​Første samling er uke 34: Tirs – On, 24. - 25.aug
 • Oppstart 08:30 på tirsdag
 • Frivillig forkurs i statistikk mandag 23. august kl. 08.30. Påmelding sendes til: wenche.ronning@nord.no
Følg med i TimeEdit nærmere studiestart for oppmøtested.

Levanger:
Tidlig innsats SPD5015
 • Første samling er uke 34: mandag og tirsdag 
 • Oppstart 09:00 på mandag

Tilpasset opplæring SPD5016
 • Første samling er uke 34: onsdag og torsdag
 • Oppstart 09:00 på onsdag

For kull 2020 og studenter som skal ta emnene ST312L Forskning og aktuell debatt og ST308L Vitenskapsteori og forskingsmetoder, Levanger, studieåret 2021/2022

 • ​Første samling er uke 34, tirsdag til torsdag, frivillig på fredag (forkurs i statistikk). Tirsdag er det oppstart kl. 09:00. 

​Følg med i TimeEdit nærmere studiestart for oppmøtested.


Timeplan, pensum og annen informasjon

Timeplan
Timeplanen publiseres i TimeEdit i løpet av sommeren, da vil du finne din timeplan her: 
>> Timeplan

Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, kan du søke opp din individuelle timeplan i TimeEdit. 

Pensum
Slik finner du riktig pensum:
>> Pensum

Utstyr
Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr:

 • PC/Mac/nettbrett med nettilgang
 • Hodetelefoner 
 • Webkamera
Tilrettelegging
Du kan søke om tilrettelegging i studiehverdagen dersom du har behov for det. 

Ofte stilte spørsmål om studiestart


Studiepoeng 120
Type studium Mastergrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø og Levanger

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2021

Mer informasjon