Social Science (Sosialt arbeid, Arktiske samfunn og klimaendringer)

Mastergrad i Bodø

Det er ikke opptak til dette studieprogrammet høsten 2020
Ønsker du å ta en engelsk master? Master in Social Science gir inngående kunnskap i analytiske, metodiske og teoretiske tilnærminger til samfunnsvitenskapen. De to fordypningene er Sosialt arbeid og Arktiske samfunn og klimaendringer

Beskrivelse av studiet

Ønsker du å ta en engelsk master? Master in Social Science gir inngående kunnskap i analytiske, metodiske og teoretiske tilnærminger til samfunnsvitenskapen. De to fordypningene er Sosialt arbeid og Arktiske samfunn og klimaendringer

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

For å bli tatt opp på Master in Social Science må du ha bachelorgrad på 180 studiepoeng eller tilsvarende utdanning av minimum tre års varighet, samt kvalifisere til minst en av fordypningene til Master in Social Science.

Karakterkravet er C på et vektet gjennomsnitt. For søkere med profesjonsutdanning beregnes karaktergjennomsnitt av hele bachelorgraden. For øvrige søkere beregnes karaktergjennomsnitt i fordypningen (minimum 80 studiepoeng + forskningsmetode).

Eventuelle forbedringer av karakterer og relevant tilleggsutdanning kan inngå i beregningsgrunnlaget.

Nødvendige forkunnskaper i samfunnsvitenskapelig metode/forskningsmetode tilsvarende 10 studiepoeng samfunnsvitenskapelig metode.

Spesifikke opptakskrav for fordypningene:

 

Opptakskrav for fordypning i Arktiske samfunn og klimaendringer:

Søkerne må ha en relevant bachelor innen samfunnsvitenskap. 

 

Opptakskrav for fordypning i Sosialt arbeid:

Søkerne må ha en relevant bachelorgrad innen sosialt arbeid eller beslektede områder.

 

Rangering av søkere til Master in Social Science

Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser tilsier, rangeres søkerne på følgende grunnlag:

  • Det regnes ut vektet gjennomsnittskarakter for de emnene som inngår i beregningsgrunnlaget (med eventuelle forbedringer).
  • Dersom en søker har flere opptaksgrunnlag, velges det grunnlaget som gir gunstigst resultat for søkeren.
  • Søkere med utenlandsk utdanning vurderes individuelt.

 

Master in Social Science må ha 25 kvalifiserte søkere som takker ja til studieplass for at programmet skal gå høsten 2019.

Jobbmuligheter

Fullført Master in Social Science gir grunnlag for yrkesvalg som innebærer faglig og administrativt ansvar og lederstillinger i offentlig og privat virksomhet. Les mer om jobbmuligheter.

Videre utdanning

Gjennomført og bestått master med fordypning i sosialt arbeid kan gi grunnlag for opptak til forskerutdanning (ph.d) ved FSV, Nord universitet. Studenter som velger fordypningen i Arktiske samfunn og klimaendringer, og som ønsker en master som kan kvalifisere til opptak til forskerutdanning (ph.d) ved FSV, Nord, må velge emnet ME321S Quantitative and qualitative methods II i tredje semester. For mer informasjon om opptakskriterier, se utfyllende informasjon om ph.d. i sosiologi.

Utenlandsopphold

Tredje semester er det lagt opp til et utveklingssemester, til en av partnerinstitusjonene, for fordypningen i Arktiske samfunn og klimaendringer. Utveksling forutsetter ledige utvekslingsplasser ved partnerinstitusjonene. Hvis det er flere søkere til utveksling enn det er ledige plasser så vil det gjøres en seleksjon basert på karakterer og studieprogresjon fra 1. semester.

Det er ikke lagt opp til utveksling på fordypningen i sosialt arbeid.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ikke opptak høsten 2020
Studiepoeng 120
Type studium Mastergrad
Studieform Heltid
Språk Engelsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ikke opptak høsten 2020

Mer informasjon