Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for 5.-10. trinn

Det er ikke opptak til dette studieprogrammet høsten 2020.
Studiet har fokus på matematikkdidaktiske og matematikkfaglige temaer som er viktige for alle som skal undervise i matematikk på mellom- og ungdomstrinn. Det innebærer temaer som: matematisk bevisføring, matematisk teori-bygging, kombinatorikk matematikk, sannsynlighet, statistisk dataanalyse og matematisk analyse: derivasjon, integrasjon, differensialligninger, trigonometri og enkle matematiske modeller.

Interesserte søker via Utdanningsdirektoratets søknadssystem innen 1. mars (husk å oppgi studieavgift, se nærmere informasjon under Kostnader). For å bli kvalifisert for opptak må du søke om studieplass direkte til Nord universitet via søknadsweb innen 15. mars. 

Det tilbys ikke studieplass til deltakere utenfor ordningen med stipend- og vikarmidler.

Beskrivelse av studiet

Studiet har fokus på matematikkdidaktiske og matematikkfaglige temaer som er viktige for alle som skal undervise i matematikk på mellom- og ungdomstrinn. Det innebærer temaer som: matematisk bevisføring, matematisk teori-bygging, kombinatorikk matematikk, sannsynlighet, statistisk dataanalyse og matematisk analyse: derivasjon, integrasjon, differensialligninger, trigonometri og enkle matematiske modeller.

Interesserte søker via Utdanningsdirektoratets søknadssystem innen 1. mars (husk å oppgi studieavgift, se nærmere informasjon under Kostnader). For å bli kvalifisert for opptak må du søke om studieplass direkte til Nord universitet via søknadsweb innen 15. mars. 

Det tilbys ikke studieplass til deltakere utenfor ordningen med stipend- og vikarmidler.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Grunnskolelærerutdanning eller tilsvarende og fullført minimum 30 studiepoeng matematikk på høgskole-/universitetsnivå.

Jobbmuligheter

Dette er en videreutdanning for deg som er lærer på mellomtrinnet eller ungdomstrinnet og som ønsker fordypning i matematikk.

Utenlandsopphold

Ikke aktuelt

Samlinger

Samlingssted vil avgjøres ut fra søkernes geografiske tilhørighet. Datoer for samlinger publiseres når det er klart.  

Kostnader

Kostnader til semesteravgift og litteratur. I tillegg påløper en studieavgift på NOK 52.000,-.
NB! Lærere som søker Udir om å bli en del av stipend- og vikarordningen vil få studieavgiften dekket. Det er derfor viktig å legge inn korrekt studieavgift når man søker via Udir.Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Søknadsfrist Udir: 1. mars. Søknadsfrist Nord universitet: 15. mars
Studiepoeng 30
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk
Politiattest Nei
Studiested  

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Søknadsfrist Udir: 1. mars. Søknadsfrist Nord universitet: 15. mars

Mer informasjon