Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for 1.-7. trinn

Videreutdanning i Levanger

​​​
Dette er et videregående studium i matematikkdidaktikk, som gir fordypning i forskningsbasert undervisning i matematikk på barnetrinnet. Det legges stor vekt på utprøvinger i egen klasse og deling av erfaringer med kolleger og medstudenter. Sentralt i studiet er en utforskende tilnærming til matematikkfaget, med vekt på problemløsning, bruk av realistiske kontekster i undervisningen, og matematiske samtaler i et læringsfelleskap. Studiet er aktuelt for alle lærere som gjennomført Matematikk 1 (Kompetanse for kvalitet), eller tilsvarende, i sin tidligere utdanning.

Studiet er en del av videreutdanningsprogrammet "Kompetanse for kvalitet", gjennom Utdanningsdirektoratet. Interesserte søker via Utdanningsdirektoratets søknadssystem innen 1. mars. For å bli kvalifisert for opptak må man i tillegg søke direkte til Nord universitet innen 15. mai. 

Deltakere utenfor ordningen med stipend- og vikarmidler kan fortsatt søke opptak. Tilbud om studieplass gis under forutsetning av ledige plasser. Potensielle deltakere som søker utenfor finansieringsordningen må finne andre kilder til finansiering av studiet. For deltakere utenfor ordningen med stipend- og vikarmidler, er det søknadsfrist 15. juni.


Beskrivelse av studiet

​​​
Dette er et videregående studium i matematikkdidaktikk, som gir fordypning i forskningsbasert undervisning i matematikk på barnetrinnet. Det legges stor vekt på utprøvinger i egen klasse og deling av erfaringer med kolleger og medstudenter. Sentralt i studiet er en utforskende tilnærming til matematikkfaget, med vekt på problemløsning, bruk av realistiske kontekster i undervisningen, og matematiske samtaler i et læringsfelleskap. Studiet er aktuelt for alle lærere som gjennomført Matematikk 1 (Kompetanse for kvalitet), eller tilsvarende, i sin tidligere utdanning.

Studiet er en del av videreutdanningsprogrammet "Kompetanse for kvalitet", gjennom Utdanningsdirektoratet. Interesserte søker via Utdanningsdirektoratets søknadssystem innen 1. mars. For å bli kvalifisert for opptak må man i tillegg søke direkte til Nord universitet innen 15. mai. 

Deltakere utenfor ordningen med stipend- og vikarmidler kan fortsatt søke opptak. Tilbud om studieplass gis under forutsetning av ledige plasser. Potensielle deltakere som søker utenfor finansieringsordningen må finne andre kilder til finansiering av studiet. For deltakere utenfor ordningen med stipend- og vikarmidler, er det søknadsfrist 15. juni.


Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende og fullført Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp, eller tilsvarende.

Søkere utenom stipend- eller vikarordningen vil få tildelt ledige studieplasser etter at opptaket gjennom Utdanningsdirektoratet er gjennomført. Søkere utenom stipend- og vikarordningen må dokumentere et ansettelsesforhold i en skole. Hvis du ikke er ansatt i en skole må du dokumentere at du har mulighet til å gjennomføre praksis ved en skole mens du gjennomfører videreutdanningen. Ansettelsesforhold og praksis dokumenteres med en stemplet og signert attest fra arbeidsgiver. Søkere som har et ansettelsesforhold i en skole prioriteres.

Jobbmuligheter

 

Videre utdanning

Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp, og Matematikk 2 for 1.-7. trinn, 30 stp, totalt 60 stp, kan være grunnlag for å starte på en master i matematikk fagdidaktikk.

Samlinger

Det vil være to samlinger i hvert av de to emnene. Hver samling går over tre dager. I tillegg vil det være Skype-undervisning mellom samlingene.

Samlingsoversikt for kull 2019:

Høst 2019 (MAV530):
Samlinger uke 34, 44 (onsdag kl. 10.00-16.00, torsdag kl. 08.30-16.00, fredag kl. 08.30-14.00).

Nett uke 36, 38, 39, 42 (torsdag kl. 12.00-14.00)

Vår 2020 (MAV540):
Samlinger uke 2, 12 (onsdag kl. 10.00-16.00, torsdag kl. 08.30-16.00, fredag kl. 08.30-14.00)

Nett uke 4, 6, 9, 11  (torsdag kl. 12.00-14.00)


Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Det er løpende opptak til våre ledige studieplasser. Ikke vent med å søke!
Studiepoeng 30
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Levanger

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Det er løpende opptak til våre ledige studieplasser. Ikke vent med å søke!

Mer informasjon