Elev løser oppgaver i matematikk

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1, for 1.-7. trinn

Dette er et studium for lærere som har lite eller ingen formell utdanning i matematikk ut over videregående skole. En kandidat som har fullført studiet skal ha tilegnet seg kompetanse til å undervise matematikk 1.-7. trinn samt for å være med og bidra i utformingen av framtidens matematikkundervisning på disse trinnene.

Interesserte søker via Utdanningsdirektoratets søknadssystem innen 1. mars. For å bli kvalifisert for opptak må man i tillegg søke direkte til Nord unversitet mellom 10. mars og 15. mai.

Deltakere utenfor ordningen med stipend- og vikarmidler kan også søke opptak. Tilbud om studieplass gis under forutsetning av ledige plasser. Potensielle deltakere som søker utenfor finansieringsordningen må finne andre kilder til finansiering av studiet.

Beskrivelse av studiet

Dette er et studium for lærere som har lite eller ingen formell utdanning i matematikk ut over videregående skole. En kandidat som har fullført studiet skal ha tilegnet seg kompetanse til å undervise matematikk 1.-7. trinn samt for å være med og bidra i utformingen av framtidens matematikkundervisning på disse trinnene.

Interesserte søker via Utdanningsdirektoratets søknadssystem innen 1. mars. For å bli kvalifisert for opptak må man i tillegg søke direkte til Nord unversitet mellom 10. mars og 15. mai.

Deltakere utenfor ordningen med stipend- og vikarmidler kan også søke opptak. Tilbud om studieplass gis under forutsetning av ledige plasser. Potensielle deltakere som søker utenfor finansieringsordningen må finne andre kilder til finansiering av studiet.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende.
Søkere utenom stipend- eller vikarordningen vil få tildelt ledige studieplasser etter at opptaket gjennom Utdanningsdirektoratet er gjennomført. Søkere utenom stipend- og vikarordningen må dokumentere et ansettelsesforhold i en skole. Hvis du ikke er ansatt i en skole må du dokumentere at du har mulighet til å gjennomføre praksis ved en skole mens du gjennomfører videreutdanningen. Ansettelsesforhold og praksis dokumenteres med en stemplet og signert attest fra arbeidsgiver. Søkere som har et ansettelsesforhold i en skole prioriteres.

Jobbmuligheter

Lærere i barneskolen blir kvalifisert for også å undervise i matematikk.

Utenlandsopphold

Ikke aktuelt

Samlinger


Studiet er samlingsbasert med tre samlinger over to og en halv dag hvert semester. Mellom samlingene er det fastsatt nettsamlinger som til sammen utgjør tolv skoletimer hvert semester. 

Dato for samlinger publiseres så snart det er klart.


Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Søknadsfrist Udir: 1. mars. Søknadsfrist Nord universitet: 15. mai
Studiepoeng 30
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk
Politiattest Nei
Studiested Mo i Rana

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Søknadsfrist Udir: 1. mars. Søknadsfrist Nord universitet: 15. mai

Mer informasjon