MBA i strategi og ledelse

Mastergrad i Bodø og Stjørdal

Velkommen til studiestart 2022

Registrer deg som student

Velkommen som student ved Handelshøgskolen (HHN).

Vi har planlagt et høstsemester som vi være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter. 

Registrering​

Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart.

Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. 

Frist for betaling og registrering er 1. september. Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før.​>> Registrer de​g som student ved Nord universitet


Program / Oppstart

Oppstart

Første samlingsdag er:

BODØ:
1. og 2. september (Globale perspektiver) Fysisk forelesning 

STJØRDAL:
29. og 30. august (Globale perspektiver) Fysisk forelesning 


Timeplan, pensum og annen informasjon

Timeplan
Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren. Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen: 


Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit. Vi gjør oppmerksom på at informasjonen i TimeEdit ikke nødvendigvis er fullstendig. Det kan i tillegg bli gitt informasjon om undervisning i andre kanaler. Vi oppfordrer våre studenter til å sjekke Canvas jevnlig. 
 

Pensum 
Slik finner du frem til riktig pensum:  
>> Pensum 

Utstyr 
Det viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til:  

 • ​​PC/Mac/nettbrett med nettilgang  
 • Hodetelefoner   
 • Webkamera​​ ​

​Tilrettelegging  

Dersom du har spesielle utfordringer eller en helsesituasjon som gjør at du trenger tilrettelegging av studiehverdagen, kan du søke om tilrettelegging. 
​Søknadsfrist 1. september. 

>> Les mer om tilrettelegging i studiehverdagen​ 


Ofte stilte spørsmål om studiestart 
>> Svar på ofte stilte spørsmål om studiestart og mye annet 
Nettmøte for nye Nord-studenter

Den 21. juli kl. 12 inviteres du til et nettmøte, hvor du vil kunne få svar på spørsmål om alt fra bolig og helse, til digital undervisning, pensum og obligatorisk deltakelse. Det er mulighet for å delta aktivt eller anonymt. ​


Studentliv 


Vi ønsker at alle våre studenter skal bli godt kjent med sitt studiested. Vi har samlet informasjon om hvordan du kommer deg til og fra campus, hvordan du finner frem på campus og hvordan du kan holde deg orientert om det som skjer ved ditt studiested. 
 

>> Les mer om st​udentlivet på de ulike studiestedene ved Nord universitet 
Dagens samfunn er preget av raske endringer, både markedsmessig, politisk, teknologisk og miljømessig. De globale utfordringene krever ny innsikt også nasjonalt, regionalt og lokalt. Hvilke konsekvenser får dette for private og offentlige virksomheter? Hvordan skal næringsliv og det offentlige tilpasse seg - både for å møte utfordringene - og de mange mulighetene utviklingen fører med seg? Og ikke minst; Hvilke krav stiller dette til strategi og ledelse?

På dette masterstudiet er det nettopp strategi, ledelse og endringer som utgjør grunnpilarene – og utdanningen er høyaktuell både for deg som jobber i næringslivet og offentlig sektor.

MBA i strategi og ledelse er en lederutdanning med et strategisk endringsperspektiv. På dette praktisk rettede studiet lærer du hvordan du kan spille en aktiv rolle i utviklingen av en virksomhet. Studiet er samlingsbasert, og tilpasset personer i full jobb. Det er lagt opp til 2 samlinger per emne, og hver samling er på 2 dager.

Før du søker er det nødvendig å ha satt seg inn i hvilke spesialiseringsvalg du ønsker slik at du er sikker på at dette blir korrekt. Dette gjør du best ved å enten lese på den korte beskrivelsen for hver spesialisering som du finner i nedtrekksmenyen beskrivelse av studiet eller ved mer detaljert beskrivelse av spesialiseringsemnene til hver spesialisering ved å gå til oppbyggning/emner her MBA i strategi og ledelse (nord.no) Det er ikke mulig å endre retning etter opptak er gjort.

Ingen kostnader utover semesteravgift (kr. 815,-) og pensumlitteratur.

Beskrivelse av studiet

Dagens samfunn er preget av raske endringer, både markedsmessig, politisk, teknologisk og miljømessig. De globale utfordringene krever ny innsikt også nasjonalt, regionalt og lokalt. Hvilke konsekvenser får dette for private og offentlige virksomheter? Hvordan skal næringsliv og det offentlige tilpasse seg - både for å møte utfordringene - og de mange mulighetene utviklingen fører med seg? Og ikke minst; Hvilke krav stiller dette til strategi og ledelse?

På dette masterstudiet er det nettopp strategi, ledelse og endringer som utgjør grunnpilarene – og utdanningen er høyaktuell både for deg som jobber i næringslivet og offentlig sektor.

MBA i strategi og ledelse er en lederutdanning med et strategisk endringsperspektiv. På dette praktisk rettede studiet lærer du hvordan du kan spille en aktiv rolle i utviklingen av en virksomhet. Studiet er samlingsbasert, og tilpasset personer i full jobb. Det er lagt opp til 2 samlinger per emne, og hver samling er på 2 dager.

Før du søker er det nødvendig å ha satt seg inn i hvilke spesialiseringsvalg du ønsker slik at du er sikker på at dette blir korrekt. Dette gjør du best ved å enten lese på den korte beskrivelsen for hver spesialisering som du finner i nedtrekksmenyen beskrivelse av studiet eller ved mer detaljert beskrivelse av spesialiseringsemnene til hver spesialisering ved å gå til oppbyggning/emner her MBA i strategi og ledelse (nord.no) Det er ikke mulig å endre retning etter opptak er gjort.

Ingen kostnader utover semesteravgift (kr. 815,-) og pensumlitteratur.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende grad av minimum 180 studiepoeng omfang, i henhold til Lov om universiteter og høgskoler (§3.5 Faglige bestemmelser – akkreditering) og Forskrift om krav til mastergrad (§5 Krav til erfaringsbasert mastergrad av 90 eller 120 studiepoengs omfang).

I tillegg kreves minst to års relevant arbeidsserfaring. Med relevant arbeidsserfaring menes erfaring som enten kan relateres til fullført grunnutdanning (bachelor) eller utdanningen man søker opptak til.

Førstegangstjeneste og praksis som inngår i utdanningen teller ikke som en del av kravet til 2 års arbeidserfaring.

Ved innsending av dokumentasjon kreves følgende:

Vitnemål/karakterutskrift som dokumenterer bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoeng omfang.

Arbeidsattest


Vitnemål og karakterutskrift

Dersom du har høyere utdanning og skal søke studier hos oss på bakgrunn av det, kan du sjekke om vi kan innhente dine resultater elektronisk. Dette kan du sjekke i søknaden din på Søknadsweb, under "Mine dokumenter". Der ligger det en link til mer informasjon om resultatutveksling.

Dersom du ikke har resultatene dine tilgjengelig elektronisk, må du dokumentere din høyere utdanning ved å laste opp karakterutskrift og vitnemål som PDF/JPG​-fil(er) i søknaden din.

Vitnemål og ​karakterutskrift må være utstedt av institusjonen du studerte ved.

Arbeidsattest

For å dokumentere arbeidspraksis må du laste opp arbeidsattest​(er) i JPG/PDF-format i din søknad.

En godkjent arbeidsattest skal inneholde følgende:

 • Start og sluttdato for arbeidsforholdet
 • Antall timer jobbet/stillingsprosent
 • En kort beskrivelse av stillingen og dens arbeidsoppgaver
 • Signatur fra arbeidsgiver (elektronisk signatur godkjennes)
 • Dato for utstedelse

​CV, lønnsslipper, arbeidskontrakter o.l godkjennes ikke som gyldig dokumentasjon på arbeidspraksis og vil derfor ikke bli vurdert.

Tjenesteuttalelser og annen dokumentasjon fra Forsvaret må tilfredss​tille de samme kravene som en arbeidsattest.

Hvis du er selvstendig næringsdrivende, laster du opp utskrift fra Brønnøysundregistrene og dokumentasjon som viser at det er aktivitet i foretaket. Du kan dokumentere aktiviteten i foretaket ditt med utskrift av skatteoppgjør. Hvis skatteoppgjøret ikke er klart, kan du laste opp bekreftelse fra regnskapsfører.

Internasjonale søkere

Internasjonale søkere må dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk. Mer informasjon om dokumentasjonskrav til språkkunnskaper finnes på nettsidene til Nord universitet.

Rangering av søkere

Dersom det er flere søkere enn kapasiteten tilsier, rangeres søkere som tilfredsstiller opptakskravene etter følgende kriterier:

Karakterpoeng som er et veid gjennomsnitt av karakterene på vitnemålet som danner grunnlaget for opptaket.

Alle karakterene teller i henhold til det omfang som er angitt for faget på vitnemålet.

Bestått/ikke bestått eller tilsvarende karakterer teller ikke ved beregning av gjennomsnittskarakter.

Tilleggspoeng gis på følgende grunnlag:

Tilleggsutdanning utover opptaksgrunnlaget: 1 poeng pr. 30 studiepoeng maksimalt 2 poeng.

Relevant praksis utover opptaksgrunnlaget: 1 poeng pr. år i inntil 2 år. Praksis må være opparbeidet etter endt grunnutdanning.

Se våre nettsider for utfyllende info om opptak

Læringsutbytte

Kunnskap 
Etter endt MBA i strategi og ledelse

 • har kandidaten dybdekunnskap om viktige drivere knyttet til utviklingen av et globalisert kunnskapssamfunn
 • har kandidaten inngående kunnskap om strategiske ledelsesbeslutninger og konsekvenser for virksomheten
 • har kandidaten avansert kunnskap innenfor ulike deler av fagområdet strategisk ledelse
 • har kandidaten dybdekunnskap i det å lede endringsprosesser, mennesker og prosjekter i organisasjoner
 • har kandidaten inngående kjennskap til internasjonal forskning og metoder innenfor sin spesialisering
 • har kandidaten inngående kunnskap om økonomisk-, sosial og miljømessig bærekraft

Ferdigheter  
Etter endt MBA i strategi og ledelse 

 • kan kandidaten beherske relevante faglige verktøy og teknikker
 • kan kandidaten anvende kunnskap til selvstendige beslutninger
 • kan kandidaten arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • kan kandidaten benytte og analysere internasjonal forskning og metoder innenfor sin spesialisering

Generell kompetanse 
Etter endt MBA i strategi og ledelse

 • kan kandidaten forstå betydningen av strategisk ledelse for samfunnet og en virksomhet
 • kan kandidaten delta i faglig baserte diskusjoner innenfor sitt forskningsområde
 • kan kandidaten gjennomføre avanserte strategiske endringsprosjekter i virksomheter
 • kan kandidaten formidle egne faglige vurderinger på forskningsområdet
 • kan kandidaten anvende sine kunnskaper til å foreslå strategiske endringer i en virksomhet

Jobbmuligheter

Denne karriereutviklende utdanningen er relevant både for norsk og internasjonalt arbeidsliv. Den «typiske» MBA-studenten er leder i offentlig eller privat sektor, eller har et ønske om å bli det.

Med en MBA i strategi og ledelse er man kvalifisert til et bredt spekter av lederjobber innen ulike sektorer i næringsliv og forvaltning. Med denne utdanningen vil man også være kvalifisert til å jobbe med organisasjonsutvikling, eller eksempelvis som prosjektleder, konsulent eller personalleder. Flere av de som tidligere har blitt uteksaminert fra MBA-studiet har i etterkant også gått inn i direktørstillinger.

Videre utdanning

MBA-studiene kvalifiserer ikke direkte for opptak til doktorgradsstudiet ved Handelshøgskolen. Det vil normalt være nødvendig med ytterligere fordypning innen fagfeltet for å kunne bli vurdert for opptak.

Utenlandsopphold

Studiet er tilpasset studenter som ønsker videreutdanning på deltid, ved siden av full jobb. Studenter som ønsker utveksling kan søke om godkjenning på ordinær måte. Internasjonale gjesteforelesere og forskere blir benyttet og den internasjonale forskningsfronten vil bli formidlet.

Samlinger

Samlinger kull 2022 BODØ:

Høsten 2022

1. samling: 1. og 2. september (Globale perspektiver) Fysisk forelesning
2. samling: 29. og 30. september (Globale perspektiver) Fysisk forelesning
3. samling: 3. og 4. november (Økonomiske beslutninger) Fysisk forelesning
4. samling: 28. og 29. november (Økonomiske beslutninger) Fysisk forelesning

Våren 2023

1. samling: 9. og 10. januar (Endringsledelse) Digital forelesning
2. samling: 6. og 7. februar (Endringsledelse) Digital forelesning
3. samling: 13. og 14. mars (Prosjektledelse) Fysisk forelesning
4. samling: 20. og 21. april (Prosjektledelse) Fysisk forelesning

Samlinger kull 2022 STJØRDAL:

Høsten 2022

1. samling: 29. og 30. august (Globale perspektiver) Fysisk forelesning
2. samling: 26. og 27. september (Globale perspektiver) Fysisk forelesning
3. samling: 31. oktober og 1. november (Økonomiske beslutninger) Fysisk forelesning
4. samling: 1. og 2. desember (Økonomiske beslutninger) Fysisk forelesning

Våren 2023

1. samling: 5. og 6. januar (Endringsledelse) Digital forelesning
2. samling: 2. og 3. februar (Endringsledelse) Digital forelesning
3. samling: 16. og 17. mars (Prosjektledelse) Fysisk forelesning (kan bli endringer)
4. samling: 17. og 18. april (Prosjektledelse) Fysisk forelesning (kan bli endringer)

 

Hver samling går på dag 1 fra 10.15-16.00 og dag 2 fra 09.15-15.00. Digitale samlinger kan ha andre tidspunkt. Dette vil bli presisert fremdriftsplanen som legges ut i Canvas.

I tillegg til samlingene vil det være noen skoleeksamener som krever oppmøte ved studiested, men i størst grad er det oppgaveinnleveringer og hjemmeeksamener. Info om eksamensform finnes i hver enkelt emnebeskrivelse. Datoer for eksamen vil ikke være klar før opptaket er gjort, og vil da fremkomme i Studentweb etter man er meldt til eksamen. Timeplan for 3. og 4. semester vil være klar i løpet av mars 2023, og vil da bli publisert i Canvas.

Det er ikke oppmøteplikt til dette studiet, men da det er et krevende studium så anbefaler vi på det sterkeste at studentene følger samlingene så godt det lar seg gjøre. Studieprogrammet er erfaringsbasert og en god del av erfaringsutvekslingen skjer ved at studentene møtes og diskuterer med bakgrunn i sin erfaring opp mot den teorien som legges til grunn i de ulike fagene. Det er ikke streaming/opptak av fysiske forelesninger.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2023

Studiet åpner for søknader 1. februar.
Studiepoeng 90
Type studium Mastergrad
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø og Stjørdal

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2023

Studiet åpner for søknader 1. februar.

Mer informasjon