MBA i strategi og ledelse

Mastergrad i Bodø og Stjørdal

Velkommen til studiestart 2020​

Registrering og tilstedeværelse​

Velkommen som student ved Handelshøgskolen (HHN).

Vi har planlagt et høstsemester som vi være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter. 

Registrering

Du kan registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført registering har du tilgang til å delta på digitale fora ved Nord universitet. Blant annet får du tilgang til digitale møterom og e-læringsverktøyet Canvas. 

I år er det spesielt viktig at du er til stede på Nord universitets digitale plattformer for studenter. ​

Mottatt studentnummer? >> Register deg som student ved No​rd universitet  

>> Les mer om hvordan studiehøsten 2020 blir ved Nord universitet.  ​

Oppmøte første dag

For nye studenter ved MBA i strategi og ledelse blir det ​fysiske forelesninger på studiestedet. Vi anbefaler deg å delta på forelesning. Det vil bli gitt masse nyttig informasjon og du vil få ​​mulighet til å bli kjent med både medstudenter og forelesere.  

Første oppmøte for MBA-studenter er på første samlingsdag:
 • ​​Torsdag 10. september - Stjørdal.
 • Torsdag 17. september - Bodø 

Datoene i timeplanen under her vil ikke bli endret, men selv om det planlegges fysiske samlinger videre ut over høsten (samling 2, 3 og 4) bes du å avvente bestilling av fly og hotell til du har fått mer info om sted. Dette vil senest bli gitt på første samling.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt med din studieveileder.

Studieveileder for MBA i strategi og ledelse
Anita Kransvik - anita.kransvik@nord.no
+47 75 51 76 52

Utstyr

Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr. Alle studentene bør ha tilgang til:

 • ​PC/Mac/nettbrett med nettilgang
 • Hodetelefoner
 • Webkamera

Tilrettelegging

Dersom du har spesielle utfordringer som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, ber vi deg besøke denne nettsiden

Du kan også ta kontakt med studieveileder for ditt studieprogram​


Samlinger


Datoene i timeplanen under her vil ikke bli endret, men selv om det planlegges fysiske samlinger videre ut over høsten (samling 2, 3 og 4) bes du å avvente bestilling av fly og hotell til du har fått mer info om sted. Dette vil senest bli gitt på første samling.​


Samlinger kull 2020 BODØ:

Høsten 2020

1. samling: 17. og 18. september (Globale perspektiver)
2. samling: 15. og 16. oktober (Globale perspektiver)
3. samling: 2. og 3. november (Økonomiske beslutninger)
4. samling: 23. og 24. november (Økonomiske beslutninger)

Samlinger kull 2020 STJØRDAL:

Høsten 2020

1. samling: 10. og 11. september (Globale perspektiver)
2. samling: 22. og 23. oktober (Globale perspektiver)
3. samling: 12. og 13. november(Økonomiske beslutninger)
4. samling: 3. og 4. desember (Økonomiske beslutninger)​

Timeplan og pensum

Studentliv og annen praktisk informasjon

Ofte stilte spørsmål om studiestart

>> Svar på ofte stilte spørsmål om studiestart, og mye annet 

Appen "Infoskjermen GO"

Hold deg orientert om hva som skjer på campus via appen "Infoskjermen GO". Her får du oversikt over aktivitetskalender, nyheter og tilbud.  Last ned til iPhone / Android

Delingskode Bodø: Nord


Studiested og studentliv
Les mer om hva som skjer ved ditt studiested:

Studentinord

Samskipnaden Studentinord tilbyd studentboliger, mat og drikke på studiestedet, studentbarnehager, studentbokhandel og støtte til fritidsaktiviteter for studenter.  

Finn frem

Bruk kartløsningen Mazemap for å finne frem på campus: 


Buss til og fra campus

Billettpriser, rutetider og reiseplanlegger (Bodø)


Dagens samfunn er preget av raske endringer, både markedsmessig, politisk, teknologisk og miljømessig. De globale utfordringene krever ny innsikt også nasjonalt, regionalt og lokalt. Hvilke konsekvenser får dette for private og offentlige virksomheter? Hvordan skal næringsliv og det offentlige tilpasse seg - både for å møte utfordringene - og de mange mulighetene utviklingen fører med seg? Og ikke minst; Hvilke krav stiller dette til strategi og ledelse?

På dette masterstudiet er det nettopp strategi, ledelse og endringer som utgjør grunnpilarene – og utdanningen er høyaktuell både for deg som jobber i næringslivet og offentlig sektor.

MBA i strategi og ledelse er en lederutdanning med et strategisk endringsperspektiv. På dette praktisk rettede studiet lærer du hvordan du kan spille en aktiv rolle i den fremtidsrettete utviklingen av en virksomhet. Studiet er samlingsbasert, og tilpasset personer i full jobb. Det er lagt opp til 2 samlinger per emne, og hver samling er på 2 dager.

Før du søker er det nødvendig å ha satt seg inn i hvilke spesialiseringsvalg du ønsker slik at du er sikker på at dette blir korrekt. Dette gjør du best ved å enten lese på den korte beskrivelsen for hver spesialisering som du finner i nedtrekksmenyen beskrivelse av studiet eller ved mer detaljert beskrivelse av spesialiseringsemnene til hver spesialisering ved å gå til oppbyggning/emner her MBA i strategi og ledelse (nord.no)

Beskrivelse av studiet

Dagens samfunn er preget av raske endringer, både markedsmessig, politisk, teknologisk og miljømessig. De globale utfordringene krever ny innsikt også nasjonalt, regionalt og lokalt. Hvilke konsekvenser får dette for private og offentlige virksomheter? Hvordan skal næringsliv og det offentlige tilpasse seg - både for å møte utfordringene - og de mange mulighetene utviklingen fører med seg? Og ikke minst; Hvilke krav stiller dette til strategi og ledelse?

På dette masterstudiet er det nettopp strategi, ledelse og endringer som utgjør grunnpilarene – og utdanningen er høyaktuell både for deg som jobber i næringslivet og offentlig sektor.

MBA i strategi og ledelse er en lederutdanning med et strategisk endringsperspektiv. På dette praktisk rettede studiet lærer du hvordan du kan spille en aktiv rolle i den fremtidsrettete utviklingen av en virksomhet. Studiet er samlingsbasert, og tilpasset personer i full jobb. Det er lagt opp til 2 samlinger per emne, og hver samling er på 2 dager.

Før du søker er det nødvendig å ha satt seg inn i hvilke spesialiseringsvalg du ønsker slik at du er sikker på at dette blir korrekt. Dette gjør du best ved å enten lese på den korte beskrivelsen for hver spesialisering som du finner i nedtrekksmenyen beskrivelse av studiet eller ved mer detaljert beskrivelse av spesialiseringsemnene til hver spesialisering ved å gå til oppbyggning/emner her MBA i strategi og ledelse (nord.no)

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende grad av minimum 180 studiepoeng omfang, i henhold til Lov om universiteter og høgskoler (§3.5 Faglige bestemmelser – akkreditering) og Forskrift om krav til mastergrad (§5 Krav til erfaringsbasert mastergrad av 90 eller 120 studiepoengs omfang).

I tillegg kreves minst to års relevant yrkeserfaring. Med relevant yrkeserfaring menes erfaring som enten kan relateres til fullført grunnutdanning (bachelor) eller utdanningen det søkes på.

Dersom det er flere søkere enn kapasiteten tilsier, rangeres søkere som tilfredsstiller opptakskravene etter følgende kriterier:

 • I grunnlaget for rangering inngår karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.
 • Karakterpoeng som er et veid gjennomsnitt av karakterene på vitnemålet danner grunnlaget for opptaket.
 • Alle karakterene teller i henhold til det omfang som er angitt for faget på vitnemålet.
 • Bestått/ikke bestått eller tilsvarende karakterer teller ikke ved beregning av gjennomsnittskarakter.

 

Tilleggspoeng gis på følgende grunnlag:

 • Tilleggsutdanning utover opptaksgrunnlaget: 1 poeng pr. 30 studiepoeng maksimalt 2 poeng.         
 • Relevant praksis utover opptaksgrunnlaget: 1 poeng pr. år i inntil 2 år. Praksis må være opparbeidet etter endt grunnutdanning.

Ved innsending av dokumentasjon kreves følgende:

 • Vitnemål/karakterutskrift som dokumenterer bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoeng omfang.
 • En arbeidsattest som er datert og signert fra arbeidsgiver, og som viser til minst to års relevant arbeidserfaring opp mot den utdanning som søker har tatt eller studiet det søkes opptak til. 
 • Arbeidsattester må inneholde stillingsprosent og/eller antall timer. Attesten må også ha tiltredelsesdato og eventuell sluttdato.
 • Attesten skal også inneholde en kort beskrivelse av arbeidsoppgaver tilknyttet stillingen.

Annen dokumentasjon, som arbeidskontrakt, CV, lønnslipp o.l. regnes ikke som gyldig dokumentasjon og vil ikke bli vurdert.

Praksis som inngår i utdanningen teller ikke som arbeidspraksis og gir da følgelig heller ikke tilleggspoeng. 

Internasjonale søkere 

Internasjonale søkere må dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk. Mer informasjon om dokumentasjonskrav til språkkunnskaper finnes på nettsidene til Nord universitet.

Jobbmuligheter

Denne karriereutviklende utdanningen er relevant både for norsk og internasjonalt arbeidsliv. Den «typiske» MBA-studenten er leder i offentlig eller privat sektor, eller har et ønske om å bli det.

Med en MBA i strategi og ledelse er man kvalifisert til et bredt spekter av lederjobber innen ulike sektorer i næringsliv og forvaltning. Med denne utdanningen vil man også være kvalifisert til å jobbe med organisasjonsutvikling, eller eksempelvis som prosjektleder, konsulent eller personalleder. Flere av de som tidligere har blitt uteksaminert fra MBA-studiet har i etterkant også gått inn i direktørstillinger.

Videre utdanning

MBA-studiene kvalifiserer ikke direkte for opptak til doktorgradsstudiet ved Handelshøgskolen. Det vil normalt være nødvendig med ytterligere fordypning innen fagfeltet for å kunne bli vurdert for opptak.

Utenlandsopphold

Studiet er tilpasset studenter som ønsker videreutdanning på deltid, ved siden av full jobb. Studenter som ønsker utveksling kan søke om godkjenning på ordinær måte. Internasjonale gjesteforelesere og forskere blir benyttet og den internasjonale forskningsfronten vil bli formidlet.

Samlinger

Samlinger kull 2021 BODØ:

Høsten 2021

1. samling: 2. og 3. september (Globale perspektiver)
2. samling: 30. september og 1. oktober (Globale perspektiver)
3. samling: 1. og 2. november (Økonomiske beslutninger)
4. samling: 29. og 30. november (Økonomiske beslutninger)

Våren 2022

1. samling: 10. og 11. januar (Endringsledelse)
2. samling: 7. og 8. februar (Endringsledelse)
3. samling: 14. og 15. mars (Prosjektledelse)
4. samling: 25. og 26. april (Prosjektledelse)

Samlinger kull 2021 STJØRDAL:

Høsten 2021

1. samling: 30. og 31. august (Globale perspektiver)
2. samling: 27. og 28. september (Globale perspektiver)
3. samling: 4. og 5. november(Økonomiske beslutninger)
4. samling: 2. og 3. desember (Økonomiske beslutninger)

Våren 2022

1. samling: 6. og 7. januar (Endringsledelse)
2. samling: 3. og 4. februar (Endringsledelse)
3. samling: 17. og 18. mars (Prosjektledelse)
4. samling: 28. og 29. april (Prosjektledelse)

Hver samling går på dag 1 fra 10.00-16.00 og dag 2 fra 09.00-15.00

I tillegg til samlingene vil det være noen skoleeksamener som krever oppmøte ved studiested. Info om eksamensform finnes i hver enkelt emnebeskrivelse. Datoer for eksamen vil ikke være klar før opptaket er gjort. Timeplan for 3. og 4. semester vil være klar i løpet av mars 2022, og vil da bli publisert i Canvas.

Det er ikke oppmøteplikt til dette studiet, men da det er et krevende studie så anbefaler vi på det sterkeste at studentene følger samlingene så godt det lar seg gjøre. Studieprogrammet er erfaringsbasert og en god del av erfaringsutvekslingen skjer ved at studentene møtes og diskuterer med bakgrunn i sin erfaring opp mot den teorien som legges til grunn i de ulike fagene. Siden studenters erfaringsutveksling benyttes på denne måten, er nettundervisning/streaming av forelesninger noe som tilbys i svært liten grad.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2021
Studiepoeng 90
Type studium Mastergrad
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø og Stjørdal

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2021

Mer informasjon