MBA

Mastergrad i Stjørdal

Ønsker du økt kompetanse innen ledelse og økonomi? Er du opptatt av nettverksbygging og ønsker å ha mulighet til å kombinere studier og jobb? Vårt MBA studium gir deg innsikt i økonomi- og ledelsesfaglige emner, samt trening i å kunne identifisere faglige problemer og analysere disse for å kunne utøve ledelse i offentlige og private organisasjoner. Studiet er samlingsbasert fordelt på 3 samlinger i halvåret. Hver av samlingene er på 3-4 dager.

 

Beskrivelse av studiet

Ønsker du økt kompetanse innen ledelse og økonomi? Er du opptatt av nettverksbygging og ønsker å ha mulighet til å kombinere studier og jobb? Vårt MBA studium gir deg innsikt i økonomi- og ledelsesfaglige emner, samt trening i å kunne identifisere faglige problemer og analysere disse for å kunne utøve ledelse i offentlige og private organisasjoner. Studiet er samlingsbasert fordelt på 3 samlinger i halvåret. Hver av samlingene er på 3-4 dager.

 

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoeng omfang.

Minst to års relevant yrkeserfaring.

Rangering av kvalifiserte søkere skjer i henhold til gjeldende regler.

Les utfyllende informasjon om opptakskrav, rangering og dokumentasjon.

Jobbmuligheter

Studiet er relevant for kandidater som ønsker en karriereutviklende og karrierefremmende utdanning på toppen av en tidligere bachelorutdanning innenfor et annet fagfelt. MBA-studiet fokuserer på strategi, ledelse og aktiv utøvelse av ledelse i offentlige og private virksomheter.

 

Videre utdanning

MBA-studiene kvalifiserer ikke direkte for opptak til doktorgradsstudiet ved Handelshøgskolen. Det vil normalt være nødvendig med ytterligere fordypning innen fagfeltet for å kunne bli vurdert for opptak.

Utenlandsopphold

Det er ikke obligatorisk utenlandsopphold i studieprogrammet.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2019

Velkommen til studiestart 2019

Viktig informasjon

Velkommen som ny MBA-student kull 2019 i Stjørdal


Studiestart og registrering

I vår sjekkliste finner du oversikt over hva du burde ordne i forkant og i dagene rundt studiestart.

Timeplan

Tid og sted for undervisning på ditt studieprogram.
Se timeplan

Pensum

Pensum finner du ved å klikke deg inn på hvert enkelt emne under «Oppbygging/emner».

Finn frem

Bruk kartløsningen Mazemap for å finne frem på campus: Mazemap Stjørdal

Tilrettelegging

Dersom du har spesielle utfordringer som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, ber vi deg besøke denne nettsiden

Du kan også ta kontakt med studieveileder for ditt studieprogram

Oppmøte

Første oppmøte for nye MBA-studenter er på første samlingsdag 2. september i auditorium 1.
Samlingsplan høsten 2019

Kommer du langveisfra og trenger et sted å overnatte? Vi har  gode avtaler med hoteller rundt om på våre studiesteder. Hotellavtaler - Stjørdal
Studiepoeng 90
Type studium Mastergrad
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Stjørdal

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2019

Mer informasjon