Motiverende intervju

Motiverende intervju 1

Videreutdanning i Bodø vår 2023

​​

Velkommen til studiestart 2022

Registrering og oppstart

Velkommen som student ved studiet Motiverende intervju 1​

 

Registrering
Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart.
Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Frist for betaling og registrering er 1. september.

Etter fullført betaling og registering kan du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom samt oversikt over planlagte aktiviteter/forelesninger (se info om Timeplan lengre ned).

>> Les mer om registrering


Oppstart

Oppstart for Motiverende Intervju er mandag 29. august, kl. 10.00.​

Det er to samlingsuker, uke 35 og 39. Det vil være undervisning mandag til og med torsdag, kl. 0900 – 1530 (unntatt mandag 29. 09). Fredag er tenkt brukt til arbeidskrav og eksamensarbeid.

Spesifikk og detaljert info om samlinger/undervisningsdager og tidspunkt ligger kollapsen «Samlinger» lenger ned på denne studieprogramsiden.

 ​

Timeplan, pensum og annen informasjon

Timeplan

Timeplanen publiseres i TimeEdit i løpet av sommeren, da vil du finne din timeplan her: 

>> Timeplan

Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, kan du søke opp din individuelle timeplan i TimeEdit. 

 

Pensum

Slik finner du riktig pensum:

>> Pensum

 

Utstyr

Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr:

•          PC/Mac/nettbrett med nettilgang

•          Hodetelefoner 

•          Webkamera

 

Tilrettelegging

Du kan søke om tilrettelegging i studiehverdagen dersom du har behov for det.

>> Les mer om tilrettelegging i studiehverdagen.

 

Ofte stilte spørsmål om studiestart

>> Svar på ofte stilte spørsmål om studiestart, og mye annet
​Motiverende Intervju (MI) er en samtalemetode som fungerer godt i møte med personer med ulike utfordringer hvor endring og motivasjonsarbeid er sentralt. MI kan brukes for eksempel overfor risikofylt og helserelatert atferd. Det legges vekt på å skape et samarbeidende partnerskap mellom den som skal endre noe og en hjelper. MI kan brukes av hjelpere med ulik fagbakgrunn og innen flere fagfelt.

Beskrivelse av studiet

​Motiverende Intervju (MI) er en samtalemetode som fungerer godt i møte med personer med ulike utfordringer hvor endring og motivasjonsarbeid er sentralt. MI kan brukes for eksempel overfor risikofylt og helserelatert atferd. Det legges vekt på å skape et samarbeidende partnerskap mellom den som skal endre noe og en hjelper. MI kan brukes av hjelpere med ulik fagbakgrunn og innen flere fagfelt.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

  • har avansert kunnskap om teoretisk bakgrunn og forskningsbasert evidens som finnes for hvordan MI skal anvendes i møte med pasienter/ brukere / klienter i ulike hjelperelasjoner

Ferdigheter

Kandidaten

  • kan anvende MI teknikk i praktisk arbeid med pasienter / brukere/ klienter
  • kan tilpasse bruk av samtaleredskap til spesifikke formål som kartlegging-, forandrings- eller støttesamtaler.
  • kan bruke MI i ulike faglige sammenhenger og gjenkjenne situasjoner hvor MI kan benyttes

Generell kompetanse

Kandidaten

  • kan anvende kunnskap om MI for å tilpasse metodikken til ulike pasient/ bruker/ klientgrupper og i kombinasjon med andre behandlingsmetoder

Jobbmuligheter

MI kan brukes i rusbehandling, behandling av spiseforstyrrelser og psykiske lidelser, endring av kosthold, fysisk aktivitet, livsstilsutfordringer og håndtering av kroniske lidelser. Arbeid ved frisklivssentraler bygger på MI og metoden anbefales brukt inne rusbehandling. Metoden er også anvendbar innen pedagogisk arbeid, ledelse, miljøterapi m.m.

Utenlandsopphold

Utenlandsopphold er ikke aktuelt på dette studiet.

Samlinger

Emnet er organisert på deltid over ett semester, med samlinger på universitetet og selvstudium mellom samlingene. På samlingene foregår det teoriformidling, øvelser og gruppearbeid.

Samlinger vår 2023:

Uke 12 (20-24. mars)
Uke 16 (17-21. april)

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. november 2022
Studiepoeng 10
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø (vår 2023)

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. november 2022

Mer informasjon