Motiverende intervju

Motiverende intervju 2

Motiverende intervju er en samtalemetode utviklet for å styrke motivasjon for endring gjennom å utforske og utvikle personens egne grunner for endring. Kunnskap om metoden etterspørres nasjonalt innen mange sektorer der det er fokus på endring, særlig innen helse og velferdstjenestene og oppvekstsektoren, i tillegg til kriminalomsorgen.

Beskrivelse av studiet

Motiverende intervju er en samtalemetode utviklet for å styrke motivasjon for endring gjennom å utforske og utvikle personens egne grunner for endring. Kunnskap om metoden etterspørres nasjonalt innen mange sektorer der det er fokus på endring, særlig innen helse og velferdstjenestene og oppvekstsektoren, i tillegg til kriminalomsorgen.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever bachelorgrad eller tilsvarende, samt fullført og bestått emne Motiverende intervju 1, 10 studiepoeng.

Læringsutbytte

Kunnskap 

Kandidaten

  • har avansert kunnskap om anvendelse av MI innen eget fagområde og kan tilpasse metoden til andre fagområder og målgrupper
  • har inngående kunnskap om historisk og teoretisk bakgrunn for MI
  • har  avansert kunnskap om den forskningsbaserte evidens som finnes for at MI er virksom i ulike sammenhenger, nasjonalt og internasjonalt

 

Ferdigheter

Kandidaten

  • kan mestre MI i praktisk arbeid gjennom å utvikle ferdigheter i å bruke samtaleredskaper i metoden
  • kan reflektere kritisk over egen rolle og atferd i samhandling med andre
  • kan analysere og forholde seg kritisk til forskning på MI og anvende dette til å videreutvikle og tilpasse metoden i tråd med ny kunnskap

 

Generell kompetanse

Kandidaten

  • kan anvende kunnskap, ferdigheter og etiske holdninger for å reflektere over og utvikle sin forståelse for hvordan metoden kan tilpasses ulike brukergrupper
  • kan kommunisere om metoden, dens muligheter og begrensninger, både med spesialister og allmenheten
  • kan bidra til videreutvikling av metoden gjennom deltagelse i FOU-arbeid og formidling av forskning og erfaring. 

Jobbmuligheter

Motivasjon er sentralt i alle forandrings og behandlingsprosesser, og motiverende intervju anbefales benyttet i nasjonale veileder og rundskriv som metode innen fagfelt som psykisk helsearbeid, rusbehandling og barnevern og andre arena der arbeid med mennesker er sentralt. 

Videre utdanning

Studiet er på mastergradsnivå og kan søkes innpasset i mastergrad i helsevitenskap eller lignende.

Utenlandsopphold

Ikke aktuelt på dette studiet.

Samlinger

5 samlinger à 3 dager over to semester:

Oppmøte til første samling: 12. september kl. 10.00

Samlingsplan:

Uke 37, 42, 49, 4 og 10. Alle samlingene går fra mandag til onsdag.

Ps. Det tas forbehold om at planen kan endres.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Søknadsfrist: 20. april 2022.
Studiepoeng 20
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Levanger

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Søknadsfrist: 20. april 2022.

Mer informasjon