Gitarspiller

Musikk

Årsstudium på Levanger

Spill, syng, arranger og komponer musikk sammen med andre studenter. Studiet gir deg grunnlag for å kunne utøve og arbeide med musikk på ulike arenaer som skole, kulturskole og det frivillige kulturliv.

Fullført årsstudium i musikk kan kvalifisere for opptak til 2. studieår i lærerutdanning i praktiske og estetiske fag (master).  

Beskrivelse av studiet

Spill, syng, arranger og komponer musikk sammen med andre studenter. Studiet gir deg grunnlag for å kunne utøve og arbeide med musikk på ulike arenaer som skole, kulturskole og det frivillige kulturliv.

Fullført årsstudium i musikk kan kvalifisere for opptak til 2. studieår i lærerutdanning i praktiske og estetiske fag (master).  

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER
Studenten

 • har grunnleggende kunnskap om klasseledelse og læringsmiljø
 • har grunnleggende kunnskap om musikkdidaktikk
 • har grunnleggende kunnskap om betydningen av utforskning i utøvende og musikkpedagogisk arbeid
 • har grunnleggende kunnskap om hvordan man kan oppdatere seg innenfor fagområdet
 • har grunnleggende kunnskap om samisk kultur

FERDIGHETER
Studenten

 • kan med utgangspunkt i faglig kunnskap og egne erfaringer: planlegge, gjennomføre og reflektere over egen og andres undervisning/prosjektarbeid
 • kan vurdere elevers læring og utvikling og anvende relevant fagstoff i forhold til opplæringens mål
 • kan vise musikkfaglige og utøvende ferdigheter på et funksjonelt nivå, og vise evne til formidling, både musikalsk og pedagogisk
 • kan bruke elementer fra samisk kultur

GENERELL KOMPETANSE
Studenten

 • har evne til å arbeide skapende og kreativt i ulike formidlingssammenhenger, både utøvende og pedagogisk
 • kan vurdere og reflektere over eget og andres praksis-/prosjektarbeid
 • kan utføre varierte arbeidsoppgaver, også av tverrfaglig karakter
 • har evne til å formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig og delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet

Jobbmuligheter

Du får trening i å lede andre i musikalsk samspill, og får et praktisk og teoretisk grunnlag for å kunne arbeide med musikk. 

Videre utdanning

Utdanningen kan inngå i en selvvalgt bachelorgrad, valgemne i lærerutdanning, eller som videreutdanning for lærere. Det gjennomføres en egen opptaksprøve for studenter som ønsker årsstudium i musikk innpasset i MALUPE. For eventuelt innpassing i grunnskolelærerutdanning trengs ikke opptaksprøve.  

Utenlandsopphold

Vi tilbyr ikke utveksling på årsstudiet.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ordinær søknadsfrist: 15. april 2023.
Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2023.
​​

Velkommen til studiestart 2021

Registrer deg som student

Velkommen som student ved musikk årsstudium. 

Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter.

Registrering
Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. Frist for semesterregistrering og oppmelding er 1. september. Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før.​

Program/oppstart

Oppstart for musikk årsstudium er tirsdag 17. august kl.09.30 på rom NY3122, Musikkrom Nylåna. 

​​Koordinator er tilgjengelig sammen med faddere de første dagene.

Timeplan, pensum og annen informasjon

Timeplan
Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren. 
Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen:

Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit.

Pensum
Slik finner du frem til riktig pensum: 

Utstyr
Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til: 

 • ​PC/Mac/nettbrett med nettilgang 
 • Hodetelefoner  
 • Webkamera
Tilrettelegging 
Dersom du har spesielle utfordringer (inkludert om du er i en risikogruppe for Covid-19) som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist 1. september.

Ofte stilte spørsmål om studiestart

Studentliv og fadderperiode

Vi ønsker at alle våre studenter skal bli godt kjent med sitt studiested. Vi har samlet informasjon om hvordan du kommer deg til og fra campus, hvordan du finner frem på campus og hvordan du kan holde deg orientert om det som skjer ved ditt studiested.


​​

Velkommen til studiestart 2020

Registrering og tilstedeværelse

Velkommen som student ved Musikk, årsstudium ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag. Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter. 

Registrering
Du kan registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført registering har du tilgang til å delta på digitale fora ved Nord universitet. Blant annet får du tilgang til digitale møterom og e-læringsverktøyet Canvas.

I år er det spesielt viktig at du er til stede på Nord universitets digitale plattformer for studenter.Oppmøte første dag 
For nye studenter ved Musikk, årsstudium blir det et fysisk oppstartsmøte på studiestedet. Vi anbefaler deg å være med. Det vil bli gitt masse nyttig informasjon og du vil få mulighet til å bli kjent med både medstudenter og undervisningspersonell. 

Oppmøte: Onsdag 12. august kl. 09.30 – 11.30. 

Kontaktinformasjon
Dersom du har spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt med din studieprogramansvarlig.

Politiattest
Musikk, årsstudium krever politiattest. Husk å levere politiattest ved studiestart, og senest innen 1. september. 


Utstyr
Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr. Alle studentene bør ha tilgang til:
PC/Mac/nettbrett med nettilgang
Hodetelefoner 
Webkamera

Tilrettelegging
Dersom du har spesielle utfordringer (inkludert om du er i en risikogruppe for Covid-19) som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du søke om tilrettelegging.

Timeplan og pensum

Timeplan


Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit. 

Pensum
Slik finner du riktig pensum:

Studentliv og annen praktisk informasjon

Studentinord
Samskipnaden Studentinord tilbyr studentboliger, mat og drikke på studiestedet, studentbarnehager, studentbokhandel og støtte til fritidsaktiviteter for studenter. 


Finn frem
Bruk kartløsningen Mazemap for å finne frem på campus:

>> Mazemap Levanger​​​​


Buss til og fra campus
Levanger:

Studiested og studentliv

Ofte stilte spørsmål om studiestart

Appen "Infoskjermen GO"
Hold deg orientert om hva som skjer på campus via appen "Infoskjermen GO". Her får du oversikt over aktivitetskalender, nyheter og tilbud.  Last ned til iPhone / Android. ​

Studiepoeng 60
Type studium Årsstudium
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Levanger

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ordinær søknadsfrist: 15. april 2023.
Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2023.

Mer informasjon