musikkbasert miljøbehandling

Musikkbasert miljøbehandling

Samlingsbasert

​Under studiet lærer du å ta i bruk miljøtiltak med musikk innen eldreomsorg, rusomsorg og psykisk helsevern. Nyere studier viser at når helse- og omsorgsarbeidere bruker musikk, sang og bevegelse i arbeidet med pasienter med demens, så fungerer dette mot depresjon, uro og utagering.

Beskrivelse av studiet

​Under studiet lærer du å ta i bruk miljøtiltak med musikk innen eldreomsorg, rusomsorg og psykisk helsevern. Nyere studier viser at når helse- og omsorgsarbeidere bruker musikk, sang og bevegelse i arbeidet med pasienter med demens, så fungerer dette mot depresjon, uro og utagering.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse.

Jobbmuligheter

Studiet vektlegger kunnskap og ferdigheter om hvordan musikk, sang og bevegelse vil være et alternativ og supplement til tradisjonell medisinsk behandling. Dette gjelder både som generelle miljøtiltak og som individualisert behandling. 

Studiet vektlegger musikk som effektivt arbeidsverktøy og skal gi trening i stemmebruk, rytmikk og dans/bevegelse. 

Studiet gir innføring i hvordan musikk påvirker, hjerne, kropp og følelser og hvorfor dette er særlig viktig i arbeid med mennesker med funksjonsnedsettelse og demens. Det vil også bli gitt en innføring i betydningen av tverrfaglig samarbeid.

Utenlandsopphold

Videreutdanningen er forankret i internasjonal forskning og det benyttes internasjonalt pensum i undervisningen. Det kan også bli aktuelt å benytte internasjonale forelesere på utdanningen.

Samlinger

Studiet er samlingsbasert. Det legges opp til 3 samlinger á 3 dager (3+3+3).

Samlinger høsten 2020:

  • 1. samling - mandag 14. – onsdag 16. sept.
  • 2. samling - onsdag 14. – fredag 16. okt.
  • 3. samling - mandag 9. – onsdag 11. nov.

 

Eksamen blir fredag 11. desember.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. juni 2020

Studiestart 2019

Viktig informasjon

Studiestart
Mandag 16. september, oppmøte kl. 09.15 på klasserom Ho245, Hovedbygg B Levanger


Pensum
Pensum finner du ved å klikke deg inn på hvert enkelt emne under «Oppbygging/emner».

Finn frem
Bruk kartløsningen Mazemap for å finne frem på campus.

Studiestart og registrering
I vår sjekkliste finner du oversikt over hva du burde ordne i forkant og i dagene rundt studiestart.

Program

Mandag 16. september 
Kl. 09.00 - 15.00 Undervisning i emne MUB1002, Musikkbasert miljøbehandling, klasserom Ho245. Anders Dalane

Torsdag 17. september 
Kl. 09.00 - 15.00 Undervisning i emne MUB1002, Musikkbasert miljøbehandling, klasserom Ho245. Anders Dalane

Onsdag 18. september 
Kl. 09.00 - 15.00 Undervisning i emne MUB1002, Musikkbasert miljøbehandling, klasserom Ho245. Anders Dalane

Studentliv

Hold deg oppdatert via appen «Infoskjermen GO»
Hold deg orientert om hva som skjer på campus via din mobil. Last ned til iPhone / Android. Bruk følgende delingskode: Levanger

Studentliv

Studentinord
Samskipnaden Studentinord tilbyr studentboliger, mat og drikke på studiestedet, studentbarnehager, studentbokhandel og støtte til fritidsaktiviteter for studenter.

Fadderprogram
Hold deg oppdatert via fadderprogrammet.

Studiepoeng 15
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk
Norsk
Politiattest Nei
Studiested Levanger

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. juni 2020

Mer informasjon