Musikkproduksjon

Studiet gir deg kunnskap om musikkteknologi og produksjon av musikk. «Musikkproduksjon» skal bevisstgjøre framtidas musikere og musikkpedagoger om hvilke verktøy man har til rådighet, både for utøvelse av musikk og i musikkundervisning.

Bruken av digitale hjelpemidler i musikkutøvelse og undervisning er også en inngangsport til dagens ungdomskultur og dens kulturelle uttrykk. Det gjør studiet også aktuelt for de som jobber med ungdomsrelatert kulturarbeid. Studiet kan inngå som del av en bachelorgrad eller en lærerutdanning. Det kan også være en aktuell videreutdanning for musikere, kulturarbeidere, lærere og andre. 

Som musikkstudent i Levanger blir du en del av et levende og aktivt musikkmiljø bestående av rundt 140 studenter. Du vil også få god tilgang til øvingsrom og teknisk utstyr. I tillegg er det en egen, studentdrevet klubbscene på campus; Røstad Scene. Dette er god arena for studenter som vil utøve musikk eller som ønsker å lære mer om det tekniske, som lyd og lys. 

Beskrivelse av studiet

Studiet gir deg kunnskap om musikkteknologi og produksjon av musikk. «Musikkproduksjon» skal bevisstgjøre framtidas musikere og musikkpedagoger om hvilke verktøy man har til rådighet, både for utøvelse av musikk og i musikkundervisning.

Bruken av digitale hjelpemidler i musikkutøvelse og undervisning er også en inngangsport til dagens ungdomskultur og dens kulturelle uttrykk. Det gjør studiet også aktuelt for de som jobber med ungdomsrelatert kulturarbeid. Studiet kan inngå som del av en bachelorgrad eller en lærerutdanning. Det kan også være en aktuell videreutdanning for musikere, kulturarbeidere, lærere og andre. 

Som musikkstudent i Levanger blir du en del av et levende og aktivt musikkmiljø bestående av rundt 140 studenter. Du vil også få god tilgang til øvingsrom og teknisk utstyr. I tillegg er det en egen, studentdrevet klubbscene på campus; Røstad Scene. Dette er god arena for studenter som vil utøve musikk eller som ønsker å lære mer om det tekniske, som lyd og lys. 

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Studiet kan inngå som del av en bachelorgrad, av en lærerutdanning, eller som videreutdanning for musikere, kulturarbeidere, lærere og andre.

Jobbmuligheter

Du får en spisskompetanse innenfor moderne musikkproduksjon, som kan brukes i både utøvelse av og undervisning i musikk. Bruken av digitale hjelpemidler i musikkutøvelse og undervisning, er også en inngangsport til dagens ungdomskultur, og dens kulturelle uttrykk. Dermed vil studiet være et tilskudd for de som jobber/vil jobbe med ungdomsrelatert kulturarbeid.

Videre utdanning

Studiet kan inngå som del av en bachelorgrad, av en lærerutdanning, eller som videreutdanning for musikere, kulturarbeidere, lærere og andre.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2020
Studiepoeng 30
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Levanger

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2020

Mer informasjon