alger og fisk

Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser

Mastergrad i Bodø, Gøteborg, Hólar og Akureyri.

MAR-BIO er et forskningsbasert felles masterprogram hvor vi kombinerer kompetanse fra 3 nordiske land for å utdanne neste generasjon fagfolk innen blå vekst og sirkulær marin økonomi. Studiets navn er Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser.

Gjennom et tverrfaglig studieprogram som går i tre nordiske land, får studentene innsikt i samspillet mellom fiskerier, akvakultur, miljø, jus, forvaltning og produksjon av marine bioressurser. Studieprogrammet er et samarbeid mellom Nord universitet, Göteborgs universitet, Høgskolen i Hólar og universitetet i Akureyri.Beskrivelse av studiet

MAR-BIO er et forskningsbasert felles masterprogram hvor vi kombinerer kompetanse fra 3 nordiske land for å utdanne neste generasjon fagfolk innen blå vekst og sirkulær marin økonomi. Studiets navn er Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser.

Gjennom et tverrfaglig studieprogram som går i tre nordiske land, får studentene innsikt i samspillet mellom fiskerier, akvakultur, miljø, jus, forvaltning og produksjon av marine bioressurser. Studieprogrammet er et samarbeid mellom Nord universitet, Göteborgs universitet, Høgskolen i Hólar og universitetet i Akureyri.Oppbygging/emner​1.semester
Introduction to Sustainable Production and Utilisation of Marine Bioresources BIO5003 (15 sp) + Scientific Communication and Research Methods BI300F (10 sp) + valgfag (5 sp) 
2.semester

Valgfag ved partneruniversitetene

​Valgfag  (30 sp)
3. og 4. semester
Masteroppgave (60 sp) ​


Se programmets felles nettside for oversikt over valgfag.

Opptakskrav

Opptakskravet til Nordisk master i bærekraftig utnyttelse og produksjon av marine bioressurser er:

• Relevant Bachelorgrad (180 ECTS) innen biovitenskap eller samfunnsvitenskap.

• Opptak forutsetter et godt resultat (laudabilis), det vil si et karaktersnitt på minimum C i opptaksgrunnlaget.

• Motivasjonsbrev som lastes opp i søknadsweb innen gjeldende frister.

Aktuelle søkere kan søke opptak til MARBIO ved alle fire studiesteder. Søkerne kan søke til flere av studiestedene.

 

I motivasjonsbrevet vektlegges søkerens motivasjon for studiets læringsutbytte og utvekslingsordninger, søkerens faglige bakgrunn og framtidige karriereplaner vil bli vektlagt. Søkere utenfor Norden må dokumentere engelskkunnskaper ved engelsktest.

 

Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall plasser, skal søkerne, forutsatt at opptakskravene er oppfylt, rangeres etter følgende kriterier:

1. Motivasjonsbrev

2. Karaktergjennomsnitt på bachelorgraden, eventuelt for emnene som inngår i søkernes faglige fordypning.

3. Tverrfaglig sammensetning av studiekullet.

Jobbmuligheter

​Avhengig av masteroppgavens profil, vil du være godt kvalifisert for stillinger innen relevant næringsliv som oppdrettsnæring, fiskerinæring, videreutvikling og produksjon av marine næringsmidler, utnyttelse av restråstoff, biologisk konsulentvirksomhet, kommuneplanlegging, kommunal og statlig forvaltning av miljø, natur og akvakulturressurser, samt utvikling av kystsamfunn. 

Videre utdanning

​Videre utdanning vil være avhengig av bakgrunn også fra bachelorgrad. Forutsatt biologisk bakgrunn fra bachelorgrad og fullført MAR-BIO, vil du kunne kvalifisere deg til opptak i ph.d. i akvatisk biovitenskap ved Nord universitet, eller tilsvarende ph.d.- utdanninger ved Universitetet i Akureyri og Universitetet i Gøteborg. Dersom du har en samfunnsvitenskapelig bakgrunn fra din bachelorgrad, vil  MAR-BIO også kunne kvalifisere for doktorgradsløp ved andre institusjoner i Norge eller utlandet. 

Utenlandsopphold

Studentene som tas opp på programmet, må reise ut og ta minimum 30 studiepoeng ved et av partneruniversitetene; Universitetet i Gøteborg, Universitetet i Akureyri eller Høgskolen i Holar.

Kostnader

Du må betale semesteravgift og pensumlitteratur. 
Første semester inneholdet et obligatorisk emne hvor du vil tilbringe én uke ved hvert av lærestedene; Bodø, Gøteborg og Akureyri/Hólar. Utgifter til dette dekkes av midler fra Nordisk Råd. 

I tillegg er det obligatorisk utveksling i minimum ett semester (30 studiepoeng), som medfører utgifter til reise, bolig og mat. Du kan søke om støtte fra lånekassen eller Erasmus+ for å dekke dette.

Mer om studieprogrammet

En av de største utfordringene i vår tid er å øke produksjonen av næringsrik mat for å møte behovene til verdens voksende befolkning. Samtidig ønsker vi å minske det økologiske fotavtrykket, beskytte naturressurser og økosystemer. 

MAR-BIO er en fellesgrad mellom 4 nordiske universiteter. Du kan velge mellom mer enn 50 ulike valgemner innen biologi, akvakultur, fiskeri, fiske og blågrønn økonomi, lover og forskrifter, miljøstyring og metodikk. 

Allerede første semester vil du besøke alle 4 samarbeidsuniversiteter gjennom et obligatorisk introduksjonskurs. Reiseutgifter dekkes for alle studenter som deltar i programmet.Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2020

Studiestart 2019

Viktig informasjon

Velkommen som MARBIO-student ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA). 

Obligatorisk oppmøte og undervisning
Vi anbefaler at du møter opp til studiestart. Det vil bli gitt masse nyttig informasjon denne dagen som du bør få med deg.

Vennligst gi beskjed til studieveileder dersom du er forhindret i å møte til oppstart, eller dersom du har spørsmål.

Timeplan
Tid og sted for undervisning på ditt studieprogram finner du her:

Pensum
Pensum finner du ved å klikke deg inn på hvert enkelt emne under «Oppbygging/emner» lenger ned på siden.

Finn frem
Bruk kartløsningen Mazemap for å finne frem på campus:

Har du spørsmål?

Program 

Week 
​Date
​Time/place
​Activity
​34
​ ​ ​ ​ ​

​Monday 19 August

​ ​
​10:00 - 11:30

Room S142
​Opening of the Master's programme

  • Welcome by Dean Ketil Eiane
  • Introduction by Vice Dean for Education Marit Bjørnevik
  • Information from the student association NUGLA
  • Presentation of new MSc students
​11:30 - 12:15

Main canteen
​Lunch
​12:30 - 14:15

Room S142
​Information on the MSc programmes and research groups

  • Practical information /administrative issues by student adviser Mats Pedersen
  • Information about the MSc programme and the research groups at the faculty
​14:30 - 15:15

Meet at the main entrance
​Guided tour of genomics labs and campus dry labs
​Tuesday 20 August
​08:15 - 14:00

Auditorium A13
​BI300F Scientific Communication and Research Methods
​14:15 - 16:00

Room 2443
​Elective course BIO5001 Fish Physiology (only for the students who has selected it)
​Wednesday 21 August
​08:15 - 16:00

Auditorium A13
BI300F Scientific Communication and Research Methods
​Thursday 22 August
​08:15 - 16:00 (GROUP 1)

Room 1471
​Mandatory lab and safety course
​12:00 - 16:00
(GROUP 2)

Meet at main entrance
​Tour at FBA's research station in Mørkvedbukta
​Friday 23 August
​(08:15 - 10:00)

Elective course BIO5001 Fish Physiology (only for the students who has selected it)
​15:15 - 16:00

Auditorium A13
BI300F Scientific Communication and Research Methods
​ 35​Monday 26 - Thursday 29 August
​Check timetable 
BI300F Scientific Communication and Research Methods

  • Statistical part
​Friday 30 August
​ ​
​(08:15 - 10:00)
Elective course BIO5001 Fish Physiology (only for the students who has selected it)
​10:15 - 16:00
(GROUP 2)

Room 1471
Mandatory lab and safety course
​10:30 - 15:00
(GROUP 1)

Meet at main entrance
Tour at FBA's research station in Mørkvedbukta

Studiestart for Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser er i uke 34, men du er hjertelig velkommen til å følge opplegget for nye studenter i uke 32/33 også.

Studentliv

Appen "Infoskjermen GO"

Hold deg orientert om hva som skjer på campus via appen "Infoskjermen GO". Her får du oversikt over aktivitetskalender, nyheter og tilbud.  Last ned til iPhone / Android
Bruk delingskoder:

- Delingskode Bodø: Nord
- Delingskode Steinkjer: Steinkjer

Studiested og studentliv

Les mer om hva som skjer ved ditt studiested:
Studentliv Bodø
Studiested Steinkjer

Studentinord

Samskipnaden Studentinord tilbyd studentboliger, mat og drikke på studiestedet, studentbarnehager, studentbokhandel og støtte til fritidsaktiviteter for studenter.  

Fadderprogram

Hold deg oppdatert via fadderprogrammet.
Studiepoeng 120
Type studium Mastergrad
Studieform Heltid
Språk Engelsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø, Gøteborg, Hólar og Akureyri

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2020

Mer informasjon