alger og fisk

Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser

Mastergrad i Bodø, Gøteborg og Hólar

Velkommen til studiestart 2022

Registrer deg som student


Velkommen som student ved Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser

Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter.

Registrering
Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. Frist for betaling og registrering er 1. september. 

>> Registrer de g som student ved Nord universitet

Program / oppstart - Bodø

DATO​TID / STEDHVA SKJER
Søndag 14. august18:30
Universitetets bakgård
PreStudy BBQ
Alle nye studenter ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur er velkommen til en uformell «Meet & Gre et» med grillmat og god stemning. Studentinord spanderer.
Mandag 22. august

10.15 – 14.00
Oppmøte ved hovedinngangen.

Fysisk opplegg rom 2443

Velkommen til Master ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur
 

14.15 – 15.30

A3 Matthias Bonsach Krogh

Teoretisk labsikkerhetskurs
Tirsdag 23 og onsdag 24
10:00 - 16:00
2443
​Oppstart av felles metodekurs BI300F Vitenskapelig kommunikasjon og forskningsmetode
Torsdag 25. august

Halve klassen tar sikkerthetskurs på lab campus.

 

Halve klassen får omvisning og opplegg på Mørkvedbukta Forskningsstasjon

09.00 – 16.00

Oppmøte innenfor hovedinngangen.

Praktisk lab kurs på rom 1471

​ 


09.00 – 16.00

Oppmøte utenfor hovedinngangen.

Omvisning og kurs ved fakultets forskningsstasjon.

 

Felles avgang fra campus.

https://link.mazemap.com/7Jm5JW9Z

 

Fredag 26. august

Halve klassen tar sikkerthetskurs på lab campus.

 

Halve klassen får omvisning og opplegg på Mørkvedbukta Forskningsstasjon

09.00 – 16.00

Oppmøte innenfor hovedinngangen.

Praktisk lab kurs på rom 1471

 

 

09.00 – 16.00

Oppmøte utenfor hovedinngangen.

Omvisning og kurs ved fakultets forskningsstasjon.

 

Felles avgang fra campus.

https://link.mazemap.com/7Jm5JW9Z

 
Hva skjer de første ukene på programmet

​​Week 34​
​Master at FBA Start-up (together with Master in Biosciences)
Week 35Nordic master programme start-up 

       Bodø digital week 1 (lectures ​together with Sweden/Iceland)​

Week 36Nordic master  

       Bodø digital week 2 (lectures together with Sweden/Iceland)    

37Nordic Master  

       Bodø physical week (Students from the other countries travel to Bodø) 

​​

Timeplan, pensum og annen informasjon

Timeplan

Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren.
Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen:
>> Timeplan

Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit.

 

Pensum

Slik finner du frem til riktig pensum: 

>> Pensum

Utstyr

Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til: 

 • PC/Mac/nettbrett med nettilgang 
 • Hodetelefoner  
 • Webkamera
 • Laboratoriefrakk (avhengig av emner)

Tilrettelegging 

Dersom du har spesielle utfordringer (inkludert om du er i en risikogruppe for Covid-19) som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist 1. september.

>> Les mer om tilrettelegging i studiehverdagen

 

Ofte stilte spørsmål om studiestart
>> Svar på ofte stilte spørsmål om studiestart og mye annet

Studentliv​​

Vi ønsker at alle våre studenter skal bli godt kjent med sitt studiested. Vi har samlet informasjon om hvordan du kommer deg til og fra campus, hvordan du finner frem på campus og hvordan du kan holde deg orientert om det som skjer ved ditt studiested.

>> Les mer om studentlivet på de ulike studiestedene ved Nord universitet
>> Fadderperioden

MAR-BIO er et forskningsbasert felles masterprogram hvor vi kombinerer kompetanse fra 3 nordiske land for å utdanne neste generasjon fagfolk innen blå vekst og sirkulær marin økonomi. Studiets navn er Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser.

Gjennom et tverrfaglig studieprogram som går i tre nordiske land, får studentene innsikt i samspillet mellom fiskerier, akvakultur, miljø, jus, forvaltning og produksjon av marine bioressurser.

Beskrivelse av studiet

MAR-BIO er et forskningsbasert felles masterprogram hvor vi kombinerer kompetanse fra 3 nordiske land for å utdanne neste generasjon fagfolk innen blå vekst og sirkulær marin økonomi. Studiets navn er Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser.

Gjennom et tverrfaglig studieprogram som går i tre nordiske land, får studentene innsikt i samspillet mellom fiskerier, akvakultur, miljø, jus, forvaltning og produksjon av marine bioressurser.

Oppbygging/emner​1.semester
Introduction to Sustainable Production and Utilisation of Marine Bioresources BIO5003 (15 sp) +  Scientific communication and researsch methods ​(10 sp) + valgfag (5 sp) 
2.semester

Valgfag ved partneruniversitetene

​Valgfag  (30 sp)
3. og 4. semester
Masteroppgave (60 sp) ​


Se programmets felles nettside for oversikt over valgfag.​

Opptakskrav

Opptakskravet til Nordisk master i bærekraftig utnyttelse og produksjon av marine bioressurser er:

• Relevant Bachelorgrad (180 ECTS) innen biovitenskap eller samfunnsvitenskap, inkludert samfunnsøkonomi.

• Opptak forutsetter et godt resultat (laudabilis), det vil si et karaktersnitt på minimum C i opptaksgrunnlaget.

• Motivasjonsbrev som lastes opp i søknadsweb innen gjeldende frister.

Aktuelle søkere kan søke opptak til MARBIO ved alle tre studiesteder. Søkerne kan søke til flere av studiestedene.

I motivasjonsbrevet vektlegges søkerens motivasjon for studiets læringsutbytte og utvekslingsordninger, søkerens faglige bakgrunn og framtidige karriereplaner vil bli vektlagt. Søkere utenfor Norden må dokumentere engelskkunnskaper ved engelsktest.

Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall plasser, skal søkerne, forutsatt at opptakskravene er oppfylt, rangeres etter følgende kriterier:

1. Motivasjonsbrev

2. Karaktergjennomsnitt på bachelorgraden, eventuelt for emnene som inngår i søkernes faglige fordypning.

3. Tverrfaglig sammensetning av studiekullet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført MAR-BIO programmet vil kandidaten

 • ha inngående kunnskap om det bredere perspektivet på bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser, spesielt innen akvakultur i et nordisk perspektiv
 • avhengig av masteroppgavens profil, ha en samfunnsvitenskapelig eller biologisk vinkling på betydningen av marine bioressurser for kystsamfunn
 • ha et avansert innblikk i teori om bæreevne og verdiskaping av marine bioressurser
 • ha inngående kunnskap om vitenskapsteorier og metoder innenfor feltet marine bioressurser
 • ha kunnskap om prosjektbeskrivelser og forsøksdesign

Ferdigheter

Etter fullført MAR-BIO program er det forventet at kandidaten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kan bruke relevante metoder for forsknings- og utviklingsarbeid på en uavhengig måte
 • kan gjennomføre et uavhengig, begrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under tilsyn og i samsvar med gjeldende normer for forskningsetikk
 • kan presentere tilegnet kunnskap innen marine bioressurser samt egne analyser og syntese, både muntlig og skriftlig

Generell kompetanse

Etter fullført MAR-BIO program er det forventet at kandidaten

 • kan analysere og kritisk håndtere informasjonskilder og bruke dem til å strukturere og formulere vitenskapelige argumenter
 • kan vurdere fakta fra ulike kilder, diskutere dem og ta stilling til fordeler og ulemper med ulike teorier
 • kan kommunisere faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner både med spesialister og allmennheten

Jobbmuligheter

Avhengig av masteroppgavens profil, vil kandidater være godt kvalifisert for stillinger innen næringsliv som oppdrettsnæring, fiskerinæring, videreutvikling og produksjon av marine næringsmidler, utnyttelse av restråstoff, biologisk konsulentvirksomhet, kommuneplanlegging, kommunal og statlig forvaltning av miljø, natur og akvakulturressurser, samt utvikling av kystsamfunn.

Videre utdanning

Videre utdanning vil være avhengig av bakgrunn også fra bachelorgrad. Forutsatt biologisk bakgrunn fra bachelorgrad og fullført MAR-BIO, vil kandidaten kunne kvalifisere seg til å gå videre med en PhD i akvatisk biovitenskap ved Nord universitet, eller tilsvarende PhD utdanninger ved Universitetet i Gøteborg. Kandidater med en samfunnsvitenskapelig bakgrunn på sin bachelorgrad, vil etter fullført MAR-BIO, også kunne kvalifisere for doktorgradsløp ved andre institusjoner i Norge eller utlandet.

Utenlandsopphold

Studentene som tas opp på programmet, må reise ut og ta minimum 30 studiepoeng ved et av partneruniversitetene; Universitetet i Gøteborg eller Høgskolen i Holar.

Kostnader

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at du disponerer en bærbar datamaskin med headset og kamera. Du må kjøpe egen laboratoriefrakk til bruk i emner med laboratorieøvelser.

Første semester inneholdet et obligatorisk emne hvor du vil tilbringe én uke ved hvert av lærestedene; Bodø, Gøteborg og Hólar. Utgifter til dette dekkes av midler fra Nordisk Råd. 

I tillegg er det obligatorisk utveksling i minimum ett semester (30 studiepoeng), som medfører utgifter til reise, bolig og mat. Du kan søke om støtte fra lånekassen eller Erasmus+ for å dekke dette.

Mer om studieprogrammet

En av de største utfordringene i vår tid er å øke produksjonen av næringsrik mat for å møte behovene til verdens voksende befolkning. Samtidig ønsker vi å minske det økologiske fotavtrykket, beskytte naturressurser og økosystemer. 

MAR-BIO er en fellesgrad mellom 3 nordiske universiteter. Du kan velge mellom mer enn 50 ulike valgemner innen biologi, akvakultur, fiskeri, fiske og blågrønn økonomi, lover og forskrifter, miljøstyring og metodikk. 

Allerede første semester vil du besøke alle 3 samarbeidsuniversiteter gjennom et obligatorisk introduksjonskurs. Reiseutgifter dekkes for alle studenter som deltar i programmet.Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 20. april 2022Studiepoeng 120
Type studium Mastergrad
Studieform Heltid
Språk Engelsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 20. april 2022

Mer informasjon