Kompetanse for kvalitet: Norsk 2, 5.-10. trinn

​​​Kompetanse for kvalitet Norsk 2 er eit etterutdanningstilbod til deg som allereie underviser i norsk i grunnskulen. Studiet tek føre seg ulike faglege og fagdidaktiske emne, og det er lagt opp slik at du i størst mogleg grad skal ha direkte nytte av studiet i det daglege arbeidet ditt som norsklærar. 

Interesserte søker via Utdanningsdirektoratets søknadssystem innan 1. mars (hugs å oppgi studieavgift, sjå nærmare informasjon under Kostnader). For å bli kvalifisert for opptak må du søke om studieplass direkte til Nord universitet via søknadsweb innen 15. mars. 

Det tilbys ikkje studieplass til deltakarar utanfor ordningen med stipend- og vikarmiddel.

Beskrivelse av studiet

​​​Kompetanse for kvalitet Norsk 2 er eit etterutdanningstilbod til deg som allereie underviser i norsk i grunnskulen. Studiet tek føre seg ulike faglege og fagdidaktiske emne, og det er lagt opp slik at du i størst mogleg grad skal ha direkte nytte av studiet i det daglege arbeidet ditt som norsklærar. 

Interesserte søker via Utdanningsdirektoratets søknadssystem innan 1. mars (hugs å oppgi studieavgift, sjå nærmare informasjon under Kostnader). For å bli kvalifisert for opptak må du søke om studieplass direkte til Nord universitet via søknadsweb innen 15. mars. 

Det tilbys ikkje studieplass til deltakarar utanfor ordningen med stipend- og vikarmiddel.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Grunnskolelærerutdanning eller tilsvarende og fullført minimum 30 studiepoeng norsk på høgskole-/universitetsnivå.

Jobbmuligheter

Norsk 2 gjev saman med norsk 1 undervisningskompetanse i norsk på mellom- og ungdomstrinnet.

Utenlandsopphold

Ikke aktuelt

Samlingar

Datoar for samlingane publiserast så snart dei er klare. Stad for samlingane avgjerast ut frå søkarane si geografiske tilhøyrsel.

Kostnader

Kostnader til semesteravgift og litteratur.
I tillegg kjem studieavgift på NOK 52.000,-.

NB! Lærere som søker Udir om å bli en del av stipend- og vikarordningen vil få studieavgiften dekket. Det er derfor viktig å legge inn korrekt studieavgift når man søker via Udir.
Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Det er løpende opptak til våre ledige studieplasser. Ikke vent med å søke!
Studiepoeng 30
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk
Politiattest Nei
Studiested Samlingssted annonseres senere

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Det er løpende opptak til våre ledige studieplasser. Ikke vent med å søke!

Mer informasjon