Kompetanse for kvalitet: Norsk 2, 5.-10. trinn

​​​​​​​​Kompetanse for kvalitet Norsk 2 er eit etterutdanningstilbod til deg som allereie underviser i norsk i grunnskulen. Studiet tek føre seg ulike faglege og fagdidaktiske emne, og det er lagt opp slik at du i størst mogleg grad skal ha direkte nytte av studiet i det daglege arbeidet ditt som norsklærar. 

Interesserte søker via Utdanningsdirektoratets søknadssystem innan 1. mars (hugs å oppgi studieavgift, sjå nærmare informasjon under Kostnader). For å bli kvalifisert for opptak må du søke om studieplass direkte til Nord universitet via søknadsweb innen 15. mars. 

Studieplass blir ikkje tilbydd deltakarar utanfor ordninga med stipend og vikarmiddel.​

Beskrivelse av studiet

​​​​​​​​Kompetanse for kvalitet Norsk 2 er eit etterutdanningstilbod til deg som allereie underviser i norsk i grunnskulen. Studiet tek føre seg ulike faglege og fagdidaktiske emne, og det er lagt opp slik at du i størst mogleg grad skal ha direkte nytte av studiet i det daglege arbeidet ditt som norsklærar. 

Interesserte søker via Utdanningsdirektoratets søknadssystem innan 1. mars (hugs å oppgi studieavgift, sjå nærmare informasjon under Kostnader). For å bli kvalifisert for opptak må du søke om studieplass direkte til Nord universitet via søknadsweb innen 15. mars. 

Studieplass blir ikkje tilbydd deltakarar utanfor ordninga med stipend og vikarmiddel.​

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Grunnskolelærerutdanning eller tilsvarende og fullført minimum 30 studiepoeng norsk på høgskole-/universitetsnivå.

Jobbmuligheter

Norsk 2 gjev saman med norsk 1 undervisningskompetanse i norsk på mellom- og ungdomstrinnet.

Utenlandsopphold

Ikke aktuelt

Samlinger

Datoer for samlinger publiseres så snart de er klare. Sted for samlingene avgjøres ut fra søkernes geografiske tilhørighet.

 

 

 


Samlingar

Fellesmøte på nett, hausten 2020: 

Måndag 24. august klokka 10.00-11.00
Måndag 7. september klokka 12.00-14.00
Torsdag 1. oktober klokka 10.00 – 12.00
Torsdag 8. oktober klokka 09.00 – 10.00
Måndag 19. oktober klokka 13.00 – 14.30
2. eller 5. november.​

Kostnader

Kostnader til semesteravgift og litteratur.
I tillegg kjem studieavgift på NOK 52.000,-.

NB! Lærere som søker Udir om å bli en del av stipend- og vikarordningen vil få studieavgiften dekket. Det er derfor viktig å legge inn korrekt studieavgift når man søker via Udir.
Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Det er løpende opptak til våre ledige studieplasser. Ikke vent med å søke!

Velkommen til studiestart 2020

Oppstart

Velkommen som student ved Kompetanse for kvalitet: Norsk 2, 5.-10. trinn ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag. Vi har planlagt eit haustsemester som vil vere spennande, trygt og inkluderande for alle våre studentar. 

Oppstart for Kompetanse for kvalitet: Norsk 2, 5.-10. trinn er måndag 24. august klokka 10.00-11.00 (nettmøte).

Tidspunkt for fellesmøte på nett:
Måndag 7. september klokka 12.00-14.00
Torsdag 1. oktober klokka 10.00 – 12.00
Torsdag 8. oktober klokka 09.00 – 10.00
Måndag 19. oktober klokka 13.00 – 14.30
2. eller 5. november.

Registrering og viktig informasjon

Du kan registrera deg som student så snart du mottek studentnummer. Etter registering har du tilgang til å delta på digitale fora ved Nord universitet. Blant anna får du tilgang til digitale møterom og e-læringsverktøyet Canvas.

I år er det særskilt viktig at du er til stades på Nord universitet sine digitale plattformar for studentar.


Kontaktinformasjon
Dag-Arild Berg
Studieveileder
Rådgiver
+47 75 05 78 70

Utstyr
Enten ein skal ha noko nettbasert undervisning, eller eit fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha rett utstyr. Alle studentar bør ha tilgang til:
PC/Mac/nettbrett med nettilgang
Hodetelefonar 
Webkamera

Tilrettelegging
Dersom du har særskilte utfordringar (inkludert om du er i ei risikogruppe for Covid-19) som gjer at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du søke om tilrettelegging.

Pensum
Slik finn du rett pensum:

Ofte stilte spørsmål om studiestart

Studiepoeng 30
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk
Politiattest Nei
Studiested Samlingssted annonseres senere

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Det er løpende opptak til våre ledige studieplasser. Ikke vent med å søke!

Mer informasjon