Norsk som andrespråk 2

Norsk som andrespråk 2

Kortere studie/kurs i Levanger

Det er framleis stor mangel på lærarar med formell utdanning om norsk som andrespråk og flyktningspesifikke emne. Det bur pr. i dag flyktningar i alle kommunar i Noreg, noko som inneber at skolar og vaksenopplæring i heile landet møter barn og vaksne med flyktning- eller innvandrarbakgrunn. For å lukkast i det norske samfunnet, treng desse å møte lærarar i alle fag som er kvalifiserte til å legge til rette undervisning for elevar med eit anna førstespråk enn norsk. Dette studiet er eit vidaregåande trinn/eit vidaregåande kurs i ei slik kompetanseutvikling.

Studiet passar for lærarar i grunnskole og vaksenopplæring som underviser elevar med innvandrar- eller flyktningbakgrunn. 

Beskrivelse av studiet

Det er framleis stor mangel på lærarar med formell utdanning om norsk som andrespråk og flyktningspesifikke emne. Det bur pr. i dag flyktningar i alle kommunar i Noreg, noko som inneber at skolar og vaksenopplæring i heile landet møter barn og vaksne med flyktning- eller innvandrarbakgrunn. For å lukkast i det norske samfunnet, treng desse å møte lærarar i alle fag som er kvalifiserte til å legge til rette undervisning for elevar med eit anna førstespråk enn norsk. Dette studiet er eit vidaregåande trinn/eit vidaregåande kurs i ei slik kompetanseutvikling.

Studiet passar for lærarar i grunnskole og vaksenopplæring som underviser elevar med innvandrar- eller flyktningbakgrunn. 

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak skjer på bakgrunn av godkjent lærerutdanning, og bestått videreutdanning på minimum 15 studiepoeng, enten i Norsk som andrespråk 1, eller Norsk som andrespråk – å undervise flyktninger i grunnskolen, eller tilsvarende videreutdanninger innen norsk som andrespråk.

Jobbmuligheter

Relevant for lærarar i grunnskolen, tilsette i Pedagogisk- Psykologisk Teneste (PPT) og andre som arbeider med flyktningar.

 

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2019
Studiepoeng 15
Type studium Kortere studier/kurs
Studieform Deltid
Språk
Politiattest Nei
Studiested Levanger

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2019

Mer informasjon