Norsk som andrespråk for lærere som underviser voksne innvandrere - nettbasert

Studiet gir grunnleggende innføring i norsk som andrespråk, som blant annet omfatter fonologi, morfologi, syntaks og vokabular i tillegg til kontrastiv grammatikk og mellomspråk. Studentene vil lære om andrespråkslæring og flerspråklighet, det felles europeiske rammeverket for språk samt didaktiske perspektiver på norsk som andrespråk for en voksen målgruppe, med fokus på tilpasset opplæring og arbeidsretting av norskopplæringen.

Undervisningen er nært knyttet til arbeid på egen skole, og vektlegger selvstendighet, samhandling og samarbeid. Studiet egner seg for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter gjeldende læreplan i norsk og samfunnskunnskap.

Søkere fra Nord – Norge vil bli prioritert ved opptak.

Studiet opprettes i samarbeid med Kompetanse Norge. Les mer om stipendordninger fra Kompetanse Norge og Udir lengre ned på siden. Om du søker om stipend via Kompetanse Norge eller Udir (frist 1.mars), er det viktig at du i tillegg husker å søke opptak til studieprogrammet hos Nord universitet innen 15.april.  

Det nettbaserte studiet har krav om obligatorisk deltakelse, og bygger på forelesninger på nettet, samtaler og diskusjoner i grupper og i plenum, veiledning via nettbaserte hjelpemidler, og skriftlige og muntlige oppgaver som leveres inn digitalt. Studiet har en oppstartssamling over to dager ved campus Bodø høst 2021.

Beskrivelse av studiet

Studiet gir grunnleggende innføring i norsk som andrespråk, som blant annet omfatter fonologi, morfologi, syntaks og vokabular i tillegg til kontrastiv grammatikk og mellomspråk. Studentene vil lære om andrespråkslæring og flerspråklighet, det felles europeiske rammeverket for språk samt didaktiske perspektiver på norsk som andrespråk for en voksen målgruppe, med fokus på tilpasset opplæring og arbeidsretting av norskopplæringen.

Undervisningen er nært knyttet til arbeid på egen skole, og vektlegger selvstendighet, samhandling og samarbeid. Studiet egner seg for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter gjeldende læreplan i norsk og samfunnskunnskap.

Søkere fra Nord – Norge vil bli prioritert ved opptak.

Studiet opprettes i samarbeid med Kompetanse Norge. Les mer om stipendordninger fra Kompetanse Norge og Udir lengre ned på siden. Om du søker om stipend via Kompetanse Norge eller Udir (frist 1.mars), er det viktig at du i tillegg husker å søke opptak til studieprogrammet hos Nord universitet innen 15.april.  

Det nettbaserte studiet har krav om obligatorisk deltakelse, og bygger på forelesninger på nettet, samtaler og diskusjoner i grupper og i plenum, veiledning via nettbaserte hjelpemidler, og skriftlige og muntlige oppgaver som leveres inn digitalt. Studiet har en oppstartssamling over to dager ved campus Bodø høst 2021.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Om du søker om stipend via Kompetanse Norge eller Udir (frist 1.mars), er det viktig at du i tillegg husker å søke opptak til studieprogrammet hos Nord universitet innen 15.april. Du søker opptak ved Nord universitet gjennom EVUweb. Les mer her.

 Opptakskrav:

Opptak til studieprogrammet krever Lærerutdanning (som f.eks.faglærer, allmennlærer, barnehagelærer, førskolelærer eller grunnskolelærer)

 Søkere som bor og arbeider i Nord-Norge og underviser voksne innvandrere etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, men som ikke har lærerutdanning kan også søke. Det krevet at man kan vise til generell studiekompetanse og minst 2 års erfaring med undervisning av elevgruppa (voksne innvandrere)

For opptak til studiet kreves tilstrekkelig norskkompetanse. Søkere som ikke har norsk som morsmål, må dokumentere norskferdigheter i henhold til krav fra Samordna opptak.

Hvis du ikke er ansatt i en skole må du dokumentere at du har mulighet til å gjennomføre praksis ved en skole mens du gjennomfører videreutdanningen. Ansettelsesforhold og praksis dokumenteres med en stemplet og signert attest fra arbeidsgiver.

Søkere bosatt i Nord-Norge prioriteres.

Søkere uten lærerutdanning, men med mindre enn 2 års undervisningserfaring fra undervisning av voksne innvandrere, kan vurderes tatt opp, dersom det er ledige plasser. Det forutsetter at de har noe høyere utdanning, f.eks. studier fortrinnsvis innenfor språkfag, pedagogikk eller spesialpedagogikk, men også sosialantropologi eller andre samfunnsvitenskapelige fag er relevante. Søkerne må ha minimum 1 års undervisningserfaring og minst 90 stp, hvorav minst 60 stp fra de nevnte fagområdene.

Som grunnlag for rangering ved tildeling av studieplass blir det lagt vekt på følgende kriterier i nevnte rekkefølge:

  • Fullført lærerutdanning
  • Søkere uten lærerutdanning, men som bor og arbeider i Nord-Norge og underviser voksne innvandrere etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og kan vise til generell studiekompetanse og minst 2 års erfaring med undervisning av elevgruppa (voksne innvandrere)
  • Søkere uten lærerutdanning, men som kan vise til noe høyere utdanning – se beskrivelse over.

Jobbmuligheter

Oppnådde kvalifikasjoner etter gjennomført studium vil være særlig relevant for lærere som underviser innvandrere i voksenopplæringen.

Samlinger

Oppstartssamling ved campus Bodø mandag 20.09 - tirsdag 21.09.2021. Oppmøte kl. 11:15 mandag. Avslutter 16:00 på tirsdag.

Følg med i TimeEdit og Canvas for oppmøtested.

Oppmøte foran egen datamaskin de fleste tirsdagene både høst og vår, som oftest 4 av timene mellom klokka 9.00 og 16.00, men klokkeslettene innenfor dette tidsrommet kan variere. Det gjennomføres nettforelesninger, gruppearbeid og indviduell veiledning tirsdagene. I tillegg vil det gis noen asynkrone nettforelesninger som deltakerne kan se/høre når det passer for dem.

Disse tirsdagene må du holde av i høstsemesteret: tirsdag 28. september, tirsdag 5., 12. 19. og 26. oktober, tirsdag 9., 16., 23. og 30. november. I desember er det ikke planlagt noe obligatorisk. Datoene for vårsemesteret kunngjøres seinere i Canvas.

 

Stipendordninger

Lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter den nye integreringsloven skal nå ha 30 studiepoeng i norsk som andrespråk. 

Kompetanse Norge tilbyr to forskjellige støtteordninger for lærere som trenger videreutdanning for å tilfredsstille dette kompetansekravet. Lærere søker stipend eller vikarordning i samarbeid med sin leder.


Lærere som gir opplæring etter opplæringsloven til voksne i grunnskole og videregående skole kan også søke Utdanningsdirektoratets ordninger.

​Søknadsfrist for lærere som skal ta videreutdanning høst 2021/vår 2022 er 1. mars 2021 for alle stipendordningene.​​
Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 1. mars (Udir og Kompetanse Norge). Søknadsfrist 15. april (Nord universitet).
​​​

Velkommen til studiestart 2021

Registrering og oppstart

Velkommen som student ved Norsk som andrespråk for lærere som underviser voksne innvandrere – nettbasert.​

Registrering
Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart.
Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. ​Frist for semesterregistrering og oppmelding er 1. september. Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før.​

Etter fullført betaling og registering kan du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom samt oversikt over planlagte aktiviteter/forelesninger (se info om Timeplan lengre ned). 


Oppstart
Oppstartssamling for Norsk som andrespråk for lærere som underviser voksne innvandrere – nettbasert er mandag 20.09 og tirsdag 21.09.2021 på campus Bodø. 

Mandag 20.09 er det oppstart klokka 11.15 og tirsdag avslutter vi klokka 16.00. Følg med i Canvas og TimeEdit for oppmøtested og eventuelle endringer i klokkeslett. 

Digital undervisning hver tirsdag, etter oppstartssamlingen. Se mer informasjon under kollapsen «samlinger» lengre ned på nettsiden.​

Timeplan, pensum og annen informasjon

​Timeplan
Timeplanen publiseres i TimeEdit i løpet av sommeren, da vil du finne din timeplan her: 

Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, kan du søke opp din individuelle timeplan i TimeEdit. 

Pensum
Slik finner du riktig pensum:

Utstyr
Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr:

  • ​PC/Mac/nettbrett med nettilgang
  • Hodetelefoner 
  • Webkamera

Tilrettelegging
Du kan søke om tilrettelegging i studiehverdagen dersom du har behov for det. 

Ofte stilte spørsmål om studiestartStudiepoeng 30
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Nettbasert

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 1. mars (Udir og Kompetanse Norge). Søknadsfrist 15. april (Nord universitet).

Mer informasjon