Nordic Politics and Society

Kortere studium i Bodø

Dette studietilbudet har fokus på historie, samfunnsforhold og politikk i Norden. Emnene er rettet inn mot utvekslingsstudenter, og er godkjente som fordypningskurs innenfor University of the Arctic for Bachelor in Circumpolar Studies.

 

 

 

 

 

Beskrivelse av studiet

Dette studietilbudet har fokus på historie, samfunnsforhold og politikk i Norden. Emnene er rettet inn mot utvekslingsstudenter, og er godkjente som fordypningskurs innenfor University of the Arctic for Bachelor in Circumpolar Studies.

 

 

 

 

 

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Generell studiekompetanse i henhold til norske regler. Utenlandske søkere må oppfylle krav til gerell studiekompetanse ihht GSU-listen og språkkrav på NOKUT sine hjemmesider.

 

Semesterpakken er tilpasset utvekslingsstudenter.

Jobbmuligheter

Studiet gir en egnet fagbakgrunn for undervisning, forskning, samfunnsarbeid for ulike forvaltningsoppgaver, samt internasjonalt arbeid rettet mot "the Circumpolar North".

 

 

 

Videre utdanning

Kursene utgjør fordypningsemnene i en Bachelor i nordområdestudier, og kan også anbefales som valgemner for andre samfunnsvitenskapelige studieprogrammer.

Utenlandsopphold

Det er ikke utveksling på programmet.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2021
Studiepoeng 30
Type studium Kortere studier
Studieform Heltid
Språk Engelsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2021

Mer informasjon