Nordic Politics and Society

Kortere studium i Bodø

Denne semesterpakken har fokus på historie, samfunnsforhold og politikk i Norden. Semesterpakken består av tre emner på 10 studiepoeng (ECTS) og er tilpasset utvekslingsstudenter. Samtidig er semesterpakken godkjent som valgbar fordypning i Bachelor in Circumpolar Studies. 
 

 

 

 

 

 

Beskrivelse av studiet

Denne semesterpakken har fokus på historie, samfunnsforhold og politikk i Norden. Semesterpakken består av tre emner på 10 studiepoeng (ECTS) og er tilpasset utvekslingsstudenter. Samtidig er semesterpakken godkjent som valgbar fordypning i Bachelor in Circumpolar Studies. 
 

 

 

 

 

 

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Generell studiekompetanse i henhold til norske regler. Utenlandske søkere må oppfylle krav til gerell studiekompetanse ihht GSU-listen og språkkrav på NOKUT sine hjemmesider

 

Semesterpakken er tilpasset utvekslingsstudenter.

Læringsutbytte

Kandidaten skal
  • ha kunnskap om den politiske utviklingen fram mot dagens politiske systemer i Norden
  • være kjent med sentrale begreper i de nordiske politiske systemer, som sosialdemokrati, velferdsstat, konsensusdemokrati, korporatisme
  • ha kunnskap om sentrale sider ved de nordiske samfunn som utdanningssystemer, likestilling, religion, språk, velferdssystemer, urbefolkning og minoriteter
  • ha kunnskap både om historien og samtidenes utfordringer i nordområdene, inkludert ulike samarbeidsorganer, utenriks- og sikkerhetspolitikk, naturressurser, bærekraftig utvikling, urbefolkningers rettigheter

Jobbmuligheter

Studiet gir en egnet fagbakgrunn for undervisning, forskning, samfunnsarbeid for ulike forvaltningsoppgaver, samt internasjonalt arbeid rettet mot "the Circumpolar North".

 

 

 

Videre utdanning

Kursene utgjør fordypningsemnene i en Bachelor i nordområdestudier, og kan også anbefales som valgemner for andre samfunnsvitenskapelige studieprogrammer.

Utenlandsopphold

Det er ikke utveksling på programmet.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2023
Studiepoeng 30
Type studium Kortere studier
Studieform Heltid
Språk Engelsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2023

Mer informasjon