Økonomi og digitalisering

Årsstudium Mo i Rana

Velkommen til studiestart 2021

Registrer deg som student


Velkommen som student ved Handelshøgskolen (HHN).

Vi har planlagt et høstsemester som vi være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter. 

Registrering​

Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart.

Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. 

Frist for betaling og registrering er 1. september. 
Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før.​

Etter fullført betaling og registering kan du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom samt oversikt over planlagte aktiviteter/forelesninger (se info om Timeplan lengre ned). ​​


>> Registrer de​g som student ved Nord universitet


Program / oppstart​


Program/oppstart – Mo i Rana


Tirsdag 17 august kl. 12:00 – 14:00

Åpning av studieprogrammet i auditorium C107

 • Velkomsttale
 • Informasjon om studieprogrammet
 • Veien fra studium til karriere
 • Oppstart fadderprogrammet


Onsdag 18 august kl. 10:00 – 14:00       

Workshop i forretningsutvikling i undervisningsrom C112


Torsdag 19 august kl. 08:15 – 11:30       

Introduksjon til  høstsemesterets  emner i undervisningsrom C112

 • MAT1001 – Matematikk
 • ECO1002 – Bedriftsøkonomisk analyse med programvare
 • IKT1028 – Digital forretningsforståelse

Praktisk informasjon om registrering til undervisning og eksamen


Fredag 20 august kl. 08:15 – 12:00       

Undervisning i FIL1001 – Examen philosophicum i undervisningsrom C112​


Timeplan, pensum og annen informasjon


Timeplan
Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren. Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen: 

Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit.​ 
 

Pensum 
Slik finner du frem til riktig pensum:  
>> Pensum 

Utstyr 
Enten man skal ha litt nettba​sert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til:  

 • ​​PC/Mac/nettbrett med nettilgang  
 • Hodetelefoner   
 • Webkamera​​ ​

​Tilrettelegging  

Dersom du har spesielle utfordringer (inkludert om du er i en risikogruppe for Covid-19) som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist 1. september. 
>> Les mer om tilrettelegging i studiehverdagen​ 


Ofte stilte spørsmål om studiestart 
>> Svar på ofte stilte spørsmål om studiestart og mye annet 

Studentliv og fadderperiode

Vi ønsker at alle våre studenter skal bli godt kjent med sitt studiested. Vi har samlet informasjon om hvordan du kommer deg til og fra campus, hvordan du finner frem på campus og hvordan du kan holde deg orientert om det som skjer ved ditt studiested. 
 

>> Les mer om studentlivet på de ulike studiestedene ved Nord universitet 
Dagens arbeidsliv trenger ansatte som har kunnskap, evner og mot til å realisere nye muligheter og ta bedre beslutninger. Med dette årsstudium vil du få en innføring i digital forretningsforståelse.  Studiet inneholder økonomiske beregninger, entreprenørielle teorier og digitale verktøy.

 

Beskrivelse av studiet

Dagens arbeidsliv trenger ansatte som har kunnskap, evner og mot til å realisere nye muligheter og ta bedre beslutninger. Med dette årsstudium vil du få en innføring i digital forretningsforståelse.  Studiet inneholder økonomiske beregninger, entreprenørielle teorier og digitale verktøy.

 

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

 

Realkompetanse 

Søkere som ikke har generell studiekompetanse kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

 

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse gjelder følgende krav for dette studieprogrammet: 

 

Relevant yrkeserfaring: Lønnet arbeid tilfredsstiller kravet om yrkeserfaring, men ved rangering av søkere prioriteres søkere med arbeidserfaring fra fagområdene økonomi, administrasjon, teknologi eller organisasjonsarbeid.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten skal:

 • Ha kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, verktøy og metoder innenfor bedriftsøkonomi, administrasjonsfag og metodefag.
 • Kjenner til sentrale tema innen etikk og filosofi.
 • Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor ulike det bedriftsøkonomiske fagområdet.
 • Ha kunnskap om historie og tradisjoner innen økonomi og ledelse.

Ferdigheter

kandidaten skal:

 • Kunne anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og gjøre rede for sine valg
 • Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • Kunne beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer
 • Kunne anvende IKT for å løse ulike faglige problemstillinger med relevant programvare.

Generell kompetanse

kandidaten skal:

 • Ha innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • Kunne skriftlig presentere sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger.
 • Kunne utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis.
 • Kjenne til nytenking og innovasjonsprosesser.

Jobbmuligheter

Årsstudiet kvalifiserer for enkle oppgaver innen næringsliv og offentlig forvaltning. Kunnskaper innen økonomi og ledelse vil gjøre enhver kandidat mer attraktiv i arbeidslivet i kombinasjon med annen utdanning og kompetanse.

Videre utdanning

Årsstudium i økonomi og ledelse tilsvarer første året av Bachelor i økonomi, digitalisering og forretningsutvikling. Etter fullført årsstudium er det derfor mulig å søke opptak til dette programmet og starte rett på andre året. 

Utenlandsopphold

Det er ikke lagt opp til utveksling på årsstudiet.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 20. april 2022 kl. 14:00
Studiepoeng 60
Type studium Årsstudium
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Mo i Rana

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 20. april 2022 kl. 14:00

Mer informasjon